Znaková galerie

Znaková galerie (též erbovní galerie) je v heraldice označení pro soubor znaků či erbů, které jsou dochované jako architektonické prvky (malované či tesané) v interiérech či exteriérech budov.

České znakyEditovat

Nejstarší znaková galerie v českých zemích se nachází na zámku Jindřichův Hradec a vznikla v roce 1338.[1] Nejvýznamnější galerie pro českomoravskou heraldiku se však nachází mimo české území na hradě Laufu u Norimberka, který nechal postavit Karel IV. na ochranu obchodní cesty. V roce 1934 byla pod vrstvou omítky objevena polychromovaná galerie znaků vytesaná do stěn sálu pocházející z 50. let 14. století. Erbovní sál obsahuje celkem 112 znaků: znaky Českého království, Moravského markrabství, Opavského knížectví, Svídnického, Slezského a Opolského knížectví, sídelních míst biskupů a měst Praha, Vratislav a Kutná Hora. Nejobsáhlejší část ovšem tvoří erby české, moravské a slezské šlechty. Mnohá vyobrazení se poprvé objevují právě na Laufu.[2]Další galerie se nacházejí na hradech a zámcích Točník, Blatná, Třeboň, Zvíkov, Písek aj., v Praze pak např. na Staroměstské mostecké věži,[3] Staroměstské radnici[4] nebo v areálu Pražského hradu.[5][6][7]

V roce 2006 byla v městském paláci v rakouské Kremži objevena znaková galerie ze 70. let 13. století, která obsahuje též nejstarší známé barevné vyobrazení českého lva a moravské orlice ve znaku.[8]

Ukázky znakových galeriíEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. NOVÝ, Rostislav. Jindřichohradecká znaková galerie z r. 1338. AUC – Philosophica et historica. 1971, roč. 3-4, čís. 179–197. 
 2. RŮŽEK, Vladimír. Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. Sborník archivních prací. 1988, roč. 38, čís. 1, s. 37–311. ISSN 0036-5246. 
 3. VOJTÍŠEK, Václav: O erbech na staroměstské mostecké věži, in: Kniha o Praze 1935, s. 11–19
 4. NOVÝ, Rostislav. Nejstarší heraldické památky Staroměstské radnice. Pražský sborník historický. 1989, roč. 22, s. 33–64. 
 5. POKORNÝ, Pavel R. Kapitoly z pražské heraldiky (Z erbovní galerie na Pražském hradě – O znakové galerii na jižní věži kostela P. Marie před Týnem. Heraldická ročenka. 2008, s. 95–103. 
 6. POKORNÝ, Pavel R. Příspěvky k pražské heraldice (Znak proboštů pražské kapituly v průčelí Hrzánského paláce na Hradčanech – Chybný znak na malostranském Šternberském paláci – Neviditelná erbovní galerie (znakový soubor na jižní věži chrámu P. Marie před Týnem na Starém Městě pražském) – Heraldická výzdoba gotického arkýře Karolina – Zmizelá socha sv. Františka ze šternbersko-maltzanovské donace). Heraldická ročenka. 2007, s. 29–34. 
 7. POKORNÝ, Pavel R. Z erbovních galerií Pražského hradu (Matyášova brána – Triforium chrámu sv. Víta – Kancelář královských prokurátorů ve starém královském paláci – Brána do nádvoří starého purkrabství). Heraldická ročenka. 2007, s. 21–28. .
 8. KREJČÍK, Tomáš, PÍCHA, František. Český a moravský znak ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu. Genealogické a heraldické informace. 2008, s. 49–57. 

LiteraturaEditovat

 • HLAVÁČEK, Ivan. Znakové galerie jako heraldické kategorie. In: Sborník příspěvků z II. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava: [s.n.], 1984. S. 27–28.
 • JÁSEK, Jaroslav. „Znaková galerie“ Průmyslového paláce v Praze. Heraldická ročenka. 1995, s. 67–90.. 
 • JERÁNKOVÁ, Martina. Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raně novověké šlechty. Rekonstrukce zaniklé erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů z fondů Národní knihovny České republiky. Studie o rukopisech. 2005-2006, roč. 36, s. 141–205. 
 • MALINOVSKÝ, Antonín F., POKORNÝ, Pavel R. Znaková galerie na hradě Roštejn. Heraldická ročenka. 2003–2004, s. 171–191. 
 • MÜLLER, Karel. Erbovní galerie těšínské šlechty: kdysi v těšínské sněmovně, nyní na frýdeckém zámku. Český Těšín: Regio, 2008. ISBN 978-80-904230-1-5. 
 • POKORNÝ, Pavel R. Znaková galerie arcibiskupské kaple. In: Sborník prací k 70. narozeninám dr. Karla Beránka. Praha: [s.n.], 1996. S. 156–171.
 • POKORNÝ, Pavel R. Zmizelá erbovní galerie II. Erbovní donátoři kaplí poutní cesty z Prahy do Lorety františkánského kláštera v Hájku u Unhoště. Heraldická ročenka. 2007, s. 35. 
 • POKORNÝ, Pavel R. Zmizelá erbovní galerie. Heraldická ročenka. 1999–2000, s. 72–126. 
 • RŮŽEK, Vladimír. Znakové soubory v Evropě. Heraldická ročenka. 1979, s. 68–93. 
 • RŮŽEK, Vladimír. Václava Březana „Poznamenání erbů tak, jakž na Krumlově v erbovní světnici stály“. In: Inter laurum et olivam, AUC, Philosophica et historica 1–2/2002, Z pomocných věd historických XVI. Praha: [s.n.], 2007. S. 229–259.
 • VAŠEK, Leoš; KONEČNÝ, Michal. Erbovní galerie Dubských z Třebomyslic na zámku v Lysicích. Brno: Národní památkový ústav, 2006. 
 • VOREL, Tomáš. Pardubický zámek jako rodová heraldická galerie pánů z Pernštejna. Heraldica viva. 2002, roč. 2. 

Externí odkazyEditovat