Otevřít hlavní menu

Zličané je pojmenování jedné ze skupin obyvatel Čech před vznikem přemyslovského státu.

Podle starších předpokladů se jednalo o západoslovanský kmen, který se po odchodu ze své pravlasti ve východní Evropě usadil na území Čech. Spolu se svými sousedy, Lučany a Čechy, přispěli k sjednocení slovanských kmenů v Čechách a k rozvoji prvního českého státu Přemyslovců. Novější teorie považuje tzv. české kmeny za malá knížectví, jejichž obyvatelé byli součástí jednoho kmene Čechů.

V tzv. Dalimilově kronice ze 14. století je jmenován zlický Radslav, přemožený svatým Václavem v 10. století. Je tak pojmenovaná a ke Zličanům přiřazená postava kouřimského knížete známá ze starších legend.

LiteraturaEditovat

  • WOLF, Josef. Abeceda národů. Praha: Horizont, 1984. S. 262.