Zličané

Zličané je pojmenování jedné ze skupin obyvatel Čech před vznikem přemyslovského státu.

Podle starších předpokladů se jednalo o západoslovanský kmen, který po svém příchodu do Čech přispěl ke sjednocení zdejších slovanských kmenů a k rozvoji přemyslovského státu. Novější teorie považuje tzv. české kmeny za malá knížectví, jejichž obyvatelé byli součástí jednoho kmene Čechů.

Dalimilově kronice ze 14. století je jmenován zlický Radslav, přemožený svatým Václavem v 10. století. Je tak pojmenovaná a ke Zličanům přiřazená postava kouřimského knížete známá ze starších legend.

LiteraturaEditovat

  • WOLF, Josef. Abeceda národů. Praha: Horizont, 1984. S. 262.