Zimoviště

Zimoviště, též zvané hibernakulum, je místo nebo úkryt, v němž živočichové přečkávají nepříznivé zimní období.[1] Zimovišti jsou chráněná místa, pro netopýry např. jeskyně, skuliny v trámoví staveb aj. Řada živočichů vyhledává k přezimování nory savců. Někteří (např. obojživelníci) vyhledávají podzemní prostory, sklepy, šachty, komposty, jiní se zahrabávají do půdy. Ježci, hadi aj. přezimují v kompostu, hromadách listí, pod složeným dřevem atp. Například plch zahradní zimuje v dutinách stromů, ve skalních štěrbinách, norách jiných hlodavců či krtků, ve stodolách, dřevnících, srubech atp. Zde si buduje zimní hnízdo vystlané trávou a listím. Viz též zimní listová hnízda housenek apod.

Člověkem vybudovaný „hmyzí hotel“

Ornitologové označují za zimoviště také místo (světadíl, zemi, lokalitu...), do něhož stěhovaví čili tažní ptáci (přísně tažní, tažní, částečně tažní) odlétají z hnízdiště kvůli obživě. Načasování odletu je dáno délkou dne, tzv. fotoperiodou.[2]

Nestěhovavé (stálé) druhy vodního ptactva hnízdícího v ČR využívají jako zimoviště odlehlá ramena řek, rybníky, mlýnské náhony, a to především místa, kde nedochází k úplnému zamrznutí vodní hladiny.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. DEML, Miroslav. Zimoviště. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2018 [cit. 30. 9. 2018]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id870/
  2. REIF, Jiří a FILIPOVÁ, Marianka. Jak stěhovaví ptáci poznají, že se blíží doba odletu? In: Přírodovědci.cz [online]. 31. 10. 2017 [cit. 4. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/2146

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat