Zenónovy papyry

Zenónovy papyry pojednávají o hospodářských poměrech v Palestině v době nadvlády Ptolemaia II.

Zenónovy papyry byly objeveny roku 1915 v egyptském Fajjúmu. Tento archív obsahuje zhruba 2000 dokumentů. Zenón Palestinu procestoval z pověření královského „ministra hospodářství a financí“. Popsal jednak poměry v zemědělství, vystihl však také vztah izraelské nobility k helenizaci – helenizace byla pro vyšší izraelské vrstvy přínosná, proto se s Ptolemaiovci nezdráhala „kolaborovat“.

LiteraturaEditovat

  • SCHÄFER, Peter. Dějiny židů v antice od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-633-6. s. 29-30