Zemní tlak

Velikost a rozdělení zemního tlaku na konstrukce lze stanovit

  • graficky nebo početně
  • numerickým modelováním
  • experimentálně

Zemní tlak v kliduEditovat

δrzKr

K je součinitel zemního tlaku pro zeminy všeho druhu

 

Sr=0,5δh2Kr

Aktivní zemní tlakEditovat

Využívá se Coulomb-Mohrovo kritérium porušení

Aktivní zemní tlak nesoudržných zeminEditovat

 

Vodorovná složka zemního tlaku

Sah=0,5γh2Ka

Ta=Sahtgδ

 

Aktivní zemní tlak soudržných zeminEditovat

 

Sah=0,5γ(h-hc)2Ka

Ta=Sahtgδ

 

Pasivní zemní tlakEditovat

Pro nesoudržnou zeminuEditovat

 

Pro soudržnou zeminuEditovat

 

Součinitel K pro obecný případEditovat