Zeměměřičství

určování bodů v terénu a měření vzdálení a úhlů mezi nimi

Zeměměřičství je technika a profese (viz zeměměřič), která se zabývá zjišťováním bodů v dvojrozměrném nebo trojrozměrném prostoru a měřením vzdáleností a úhlů mezi těmito body. Tyto body se nacházejí na povrchu země a slouží například pro vytváření map, vymezení hranic pozemků v soukromém vlastnictví, umístění budov a staveb, převodu plánů do terénu i pro další účelů daných zákony, například při evidenci (katastr), prodeji nebo převodu nemovitostí.

Zeměměřič používající totální stanici (teodolit na trojnožce).

Historie

editovat

Zeměměřičství je praktická geometrie, která byla provozována už ve starověku (starověký Egypt, starověké Řecko). Takzvaní napínači provazů vyměřovali a vytyčovali pozemky a stavby, přičemž je vyznačovali značkami (body), které byly umísťovány do rohů (vrcholy) nebo do jiných významných míst útvarů. Měřili čtyři druhy velikostí: délka, plocha, objem a velikost úhlů. Veličinou délky a obsahu rozuměli délku jednotlivých provazů nebo vzdálenost dvou různých značek. Délku bylo možné vztahovat poměrem k pevně zvolené veličině: olympický stadion (stadium, tj. 192,3 metru), attický stadion (177,5 metru). Plocha byla vztažena ke čtverci o straně zvolené veličiny, a podobně objem ke krychli o hraně zvolené jednotky. Velikost úhlů byla vyjadřována poměrem k velikosti pravého úhlu.[1]

 
Optický teodolit
 
RTK GPS stanice
 
Optická vodováha

Reference

editovat
  1. VOPĚNKA, Petr; SERVÍT, František. Eukleides, Základy. 2. vyd. Nymburk: OPS, 2008. 154 s. ISBN 978-80-903773-7-0. 

Externí odkazy

editovat