Země (územní jednotka)

Země je v některých evropských státech označení pro existující či historické územní jednotky zpravidla většího územního rozsahu a často vybavené různou mírou samosprávy nebo přímo autonomií. Stát se pak zpravidla z takových zemí skládá i administrativně.

V řadě zemí se pro obdobné části státu užívají jiné pojmy stejného významu, např. ve Švýcarsku kantony, někde provincie (v Kanadě), někde svazový stát nebo stát unie, federace (často uváděný jen jako „stát“), např. v USA, Indii, Brazílii nebo Austrálii.

Takovými zeměmi jsou např.: