Zeiseho sůl

chemická sloučenina

Zeiseho sůl je chemická sloučenina názvu trichloro-(η2-ethylen)platnatan(-2) draselný (K[PtCl3(C2H4)].H2O). Na atom centrálního kovu (platiny) jsou vázány ligandy vícestředovou haptickou vazbou.

Je to organokovová sloučenina s patnácti valenčními elektrony a jedním nepárovým elektronem. S draselným kationtem vytváří komplex iontové povahy.

SyntézaEditovat

Dehydratací ethanolu vzniká ethylen, který reaguje s tetrachlorplatnatanem didraselným na produkt zeiseho soli. Platina má koordinační číslo rovno čtyřem, z čehož jsou tři Cl ligandy. Čtvrtým ligandem je ethylen, na který se platina váže haptickou vaznou η2.