Otevřít hlavní menu

Zdravotnický záchranář

zdravotnický pracovník nelékařského povolání pro poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče
Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář je zdravotnický pracovník nelékařského zdravotnického povolání, který vykonává činnosti podle vyhlášky č.55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků, v §17 a 109.

Odborná způsobilostEditovat

Odborná způsobilost k výkonu tohoto povolání se získává absolvováním:

 • studiem na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999.
 • nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách.
 • akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů

Rámcový vzdělávací program

 • záchranář pro urgentní medicínu – nový obor specializačního vzdělávání zdravotnických záchranářů. Zakončen atestační zkouškou dle § 60 zákona č. 96/2004 Sb.

Zdravotnický záchranář, který získal odbornou způsobilost podle odstavce c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.

Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

Zdravotnický záchranář po získání odborné způsobilosti poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy. Dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu se zvláštními právními předpisy. Vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení. Poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře. Podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů. Podílí se na přípravě standardů.

Zdravotnický záchranář dále poskytuje bez odborného dohledu a bez indikace v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména:

 • monitoruje a hodnotí vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem
 • zajišťuje periferní žilní vstup
 • provádí orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je posuzuje
 • obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení
 • provádí první ošetření ran, včetně zástavy krvácení
 • zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci a transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacientů během transportu
 • podílí se na řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému
 • zajišťuje v případě potřeby péči o tělo zemřelého
 • zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu
 • zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu
 • vede a udržuje zdravotnickou dokumentaci.

Zdravotnický záchranář se v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, podílí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře na poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména:

 • provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce
 • zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci
 • podává léčivé přípravky, včetně krevních derivátů
 • spolupracuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji
 • provádí katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let
 • odbírá biologický materiál na vyšetření
 • asistuje při překotném porodu a provádí první ošetření novorozence.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • RIEDL, Martin. Zkušenosti zkušených; Záchranář; Opravdu víme, kdo se pod tímto označením skrývá?. Fotografie archiv Singing Rock. Rescue Report. Září 2011, roč. 14, čís. 4, s. 44-46. Web vydavatele. ISSN 1212-0456. 
 • ANDOROVÁ, Michaela Mia. Reťaz prežitia nie je fráza. Fotografie Michaela Mia Andorová, Michal Fanta. Rescue Report. Září 2011, roč. 14, čís. 4, s. 6-7. ISSN 1212-0456. (slovensky) 
 • TAŠKÁ, Zuzana. Problémy systému vzdelávania zdravotníckych záchranárov na Slovensku; Rozhovor s profesorom Oto Masárom. Fotografie Zuzana Taška, Hasiči Jílové. Rescue Report. Říjen 2011, roč. 14, čís. 5, s. 18-19. ISSN 1212-0456. (slovensky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat