Zdaňovací období

Zdaňovací období je časový úsek, za který je vyměřována daňová povinnost (nutnost odvodu daní) a je finančnímu úřadu vystavováno daňové přiznání.[1] Jeho délku je obvykle určena v zákoně, jenž danou daň stanovuje. Některé druhy daní ovšem nejsou vyměřovány na základě období a tudíž zdaňovací období nemají.

Zdaňovacích období pro různé daněEditovat

Údaje uvedené v textu odpovídají české legislativě v roce 2012.

Druh daně Zdaňovací období definováno? Délka zdaňovacího období
Daň z příjmů fyzických osob[2] Ano kalendářní rok
Daň z příjmů právnických osob[2] Ano Zákon definuje 4 varianty. Popis dále v textu
Daň z nemovitých věcí[3] Ano kalendářní rok
Daň z nabytí nemovitých věcí[4] Ne
Silniční daň[5] Ano kalendářní rok
Daň z přidané hodnoty[6] Ano kalendářní měsíc, nebo čtvrtletí – podle obratu plátce daně
Spotřební daň[7] Ano kalendářní měsíc
Poplatek při registraci a přeregistraci motorového vozidla, tzv. „Ekologická daň“[8] Ne
Daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny[9] Ano kalendářní měsíc

Délky zdaňovacích období u daně z příjmů právnických osobEditovat

Daně právnických osob jsou upraveny zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Problematika stanovení zdaňovacího období je řešena v § 21a, který se dále odvolává na pojmy hospodářský rok a účetní období. Tyto pojmy jsou stanoveny zákonem číslo 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví.

Varianty stanovení zdaňovacího období jsou následující:

 1. Kalendářní rok
 2. Hospodářský rok
 3. Období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku.
 4. Účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. KONEČNÁ, Jana. Zdaňovací období pro přiznání DPH [online]. Praha: Jana Konečná, 2011-11-16 [cit. 2012-11-01]. Dostupné online. 
 2. a b Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 3. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 4. Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 5. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
 6. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 7. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 8. Novela zákona 185/2001 Sb., o odpadech
 9. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

LiteraturaEditovat

 • VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR. 10. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010. 355 s. ISBN 978-80-86324-86-9.
 • FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém (distanční studijní opora). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 135 s. ISBN 978-80-210-4687-0.
 • SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 300 s. ISBN 978-80-7357-443-7.
 • VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. praktický průvodce. 6. vydání. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-3426-2.
 • Marek, P. a kolektiv: Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006.
 • BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-025-2.
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2006. 279 s. ISBN 80-7357-205-2.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat