Zaječí potok (přítok Smědé)

tok ve Frýdlantském výběžku na severu Libereckého kraje

Zaječí potok je vodoteč tekoucí na severu České republiky, ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje. Pramení na severním úbočí Ptačího vrchu (406 m n. m.) ve vzdálenosti asi 3,5 kilometru jihozápadně od Frýdlantu. Odtud teče severozápadním směrem, až dosáhne tělesa bývalé úzkorozchodné železniční tratě z Frýdlantu do Heřmanic. Před ním se stáčí k severovýchodu, podchází tuto trať a směřuje svůj tok stále severovýchodním směrem, až dosáhne silnice III/03511. Pod mostkem poblíž průmyslového závodu společnosti Rasl a syn, která se nachází na západní straně města Frýdlantu, silnici podchází a vtéká do vodní nádrže nacházející se severně od zmíněného závodu. Na východní straně nádrže z ní opět vytéká a po třech stech metrech toku severovýchodním směrem se levostranně vlévá do řeky Smědé.

Zaječí potok
Chybí zde svobodný obrázek
Základní informace
SvětadílEvropa
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Liberecký krajFrýdlant)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Baltské moře, Odra, Lužická Nisa, Smědá
Některá data mohou pocházet z datové položky.