Zahradní slavnost

divadelní hra Václava Havla

Zahradní slavnost je divadelní hra Václava Havla z roku 1963. Je řazena do žánru absurdního dramatu. Hlavní postavou je mladý přičinlivý Hugo Pludek, který dosahuje společenského vzestupu pomocí dokonalého ovládnutí obsahově vyprázdněných frází.

Postavy

editovat
  • Hugo Pludek
  • Oldřich Pludek, otec Huga
  • Božena Pludková, matka Huga
  • Petr Pludek, bratr Huga
  • Amálka, snoubenka Petra
  • Ferda Plzák, zahajovač
  • Tajemnice
  • Tajemník
  • Ředitel

Hugo Pludek, syn ze středostavovské rodiny, je rodiči vyslán na zahradní slavnost Likvidačního úřadu, pořádanou Zahajovačskou službou, aby se zde setkal s vlivným Františkem Kalabisem. Hugo zde Kalabise nenajde, místo toho se rozvine sled absurdních situací. Všichni funkcionáři Likvidačního úřadu i Zahajovačské služby hovoří degenerovaným, formálním a bezobsažným jazykem, jak se očekává od jejich role v byrokratickém systému. Hugo si rychle osvojí frázi jako univerzální dorozumívací techniku, postupuje na společenském žebříčku a nakonec stane v čele nově ustavené Ústřední komise pro zahajování a likvidování. Důsledkem je ztráta vlastní identity. Když Hugo přijde domů, je natolik změněn, že jej vlastní rodiče nepoznávají.

Význam

editovat

Odposlechnuté dobové fráze upomínají na Československo 60. let, kdy věty a obraty, které dříve měly ideový, revoluční náboj, slouží už jen pro dokazování konformity s vládnoucím režimem (obdobně jako to Havel později analyzoval v eseji Moc bezmocných) a vyhnutí se skutečné zodpovědnosti. Hru lze ale aplikovat i obecně na tendenci jakékoli mocenské organizace vyvinout si vlastní jazyk a uzavřít se do sebe.

„Fráze je hlavním ‚hrdinou‘ hry... Fráze osnuje a komplikuje zápletku, posunuje příběh, a odtržena od jedinečné skutečnosti, vyrábí a prosazuje skutečnost novou a vlastní.“Jan Grossman, doslov k vydání hry Zahradní slavnost, Praha, Orbis 1964

Světová premiéra

editovat

Hra Zahradní slavnost byla poprvé uvedena v Divadle Na zábradlí v prosinci 1963. Huga Pludka hrál Václav Sloup.[1]

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat