Zabezpečení založené na identitě

bezpečnostní model

Zabezpečení založené na identitě (Identity-based security) je bezpečnostní model, který určuje, zda bude uživateli přiděleno oprávnění přístupu ke zdroji na základě identity uživatele. V rámci tohoto modelu je oprávnění přístupu přiděleno ke konkrétnímu identifikátoru subjektu (např. uživatelské jméno). Přístup ke zdroji je subjektu udělen pouze v případě, že takové propojení existuje.[1]

Modely založené na identitě potřebují určité informace o totožnosti uživatelů, kteří žádají o přístup. Například poskytovatel informací potřebuje ověření totožnosti u žadatele. K tomu slouží SAMPL (Security Assertion Markup Language), který splňuje kritéria potřebná k předávání informací o identitě.[2]

HistorieEditovat

Identita existovala dlouho před počítači a online správou. Lidé dostávali jména, a právě jméno osoby představovalo její identitu. V digitálním světe se identita od té, kterou známe z běžného života tolik neliší. Stále máme jedinečné identifikátory, abychom mohli rozeznávat jednotlivé uživatele.[3]

První digitální identity vytvořil Fernando Corbató, který v 60. letech 19. století zavedl používání hesel k uchování soukromí u jednotlivých souborů. Zavedení hesla souviselo s operačním systémem pro počítače zvaným Compatible Time-Sharing System (CTSS), který vyvinul Corbató. Operační systém CTTS umožňoval rozdělit výpočetní výkon počítače, aby mohl sloužit více uživatelům najednou.[4]

Techniky ověřováníEditovat

Model zabezpečení založený na identitě využívá k identifikaci více technik k ověřování včetně toho[5]:

 • Co uživatel má – Uživatel musí mít objekt neboli bezpečnostní token, který mu umožní přístup.
 • Co uživatel ví – Uživatel musí vědět přístupový kód, nejčastějšími přístupovými kódy bývají hesla nebo čísla PIN.
 • Co je součástí uživatele – Identifikace uživatele proběhne pomocí jeho biometrie a nejběžnějšími biometrickými metodami jsou otisk prstu a rozpoznání obličeje.

Pokud je při ověřování vyžadováno více kroků, jedná se buď o dvoufázové ověření (2FA) nebo vícefázové ověření (MFA). To znamená, že k přístupu je potřeba například kombinace toho, co uživatel ví (heslo) a co je součástí uživatele (otisk prstu).[5]

Všechny tyto techniky jsou spolehlivé při udělování oprávnění přístupu, ale ani jedna neřeší skryté hrozby. Největší zranitelnost tohoto modelu je v tom, že uživatel, kterému jsou přidělena oprávnění přístupu na základě jeho důvěryhodnosti nemusí být důvěryhodný navždy.[5]

Seznam řízení přístupuEditovat

Jedním z příkladů, jak model zabezpečení založený na identitě funguje je využívání seznamu pro řízení přístupu (Access Control List), který se běžně vyskytuje v operačních systémech a síťových bezpečnostních službách. Koncept seznamu řízení přístupu je velmi jednoduchý. Jedná se o tabulku, která určuje, jaká přístupová práva má uživatel ke konkrétnímu zdroji, označovanému jako objekt, například k jednotlivým souborům. Každý objekt v systému, ke kterému je kontrolován přístup má svůj vlastní seznam řízení přístupu, který zahrnuje položku pro každého uživatele systému s přístupovými oprávněními. Nejčastějšími oprávněními jsou čtení a zápis.[1]

VýhodyEditovat

 • Umožňuje efektivně a snadno kontrolovat k jakým funkcím, službám nebo procesům uživatelé mají přístup.

NevýhodyEditovat

 • Počet identifikátorů v seznamu řízení přístupu se zvyšuje s počtem uživatelů, kteří požadují přístup, což znemožňuje škálování těchto přístupů.
 • Při každém zjišťování oprávnění přístupu musí být kontrolován seznam řízení přístupu, to je považováno za neúčinný způsob kontroly.

Další modely řízení přístupuEditovat

 • DAC - Discretionary Access Control
 • RBAC - Role-Based Access Control
 • ABAC - Attribute-Based Access Control
 • HBAC - History-Based Access Control
 • OBAC - Organizational-Based Access Control

ReferenceEditovat

 1. a b ESFANDI, Abolfazl; SABBARI, Mehdi. Study of Access Control Issue in Web Services. International Journal of Computer Applications [online]. 2012 [cit. 2020-12-20]. Čís. 49. Dostupné online. 
 2. GUO, Song; LAI, Xiaoping. An Access Control Approach of Multi_Security Domain for Web Service. Procedia Engineering. 2011-01-01, roč. 15, čís. CEIS 2011, s. 3376–3382. Dostupné online [cit. 2020-12-20]. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2011.08.633. (anglicky) 
 3. MACKRORY, Mike. A Brief History of Identity Management. Sonrai Security [online]. 2019-11-20 [cit. 2020-12-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Computer password inventor dies aged 93. BBC News. 2019-07-15. Dostupné online [cit. 2020-12-20]. (anglicky) 
 5. a b c ALMEHMADI, A.; EL-KHATIB, K. On the Possibility of Insider Threat Prevention Using Intent-Based Access Control (IBAC). IEEE Systems Journal. 2017-06, roč. 11, čís. 2, s. 373–384. Dostupné online [cit. 2020-12-20]. ISSN 1937-9234. DOI 10.1109/JSYST.2015.2424677.