Otevřít hlavní menu
Zásobování vodou Chomutovska a Mostecka zajišťuje Vodní nádrž Nechranice

Zásobování vodou se používá ve více významech.

Zásobování obyvatel pitnou vodou se rozumí užívání studní pro vlastní potřebu, využívání vodovodních sítí pro zásobování obcí, případně havárie havarijní zásobovaní cisternami nebo balenou vodou.

Zásobování průmyslových a energetických objektů spočívá obvykle v napojení na významný vodní tok a ve vybudování potrubí vedeného na delší vzdálenosti. Může se například jednat o dopravu vody pro chladící systémy v jaderných nebo tepelných elektrárnách, pro chemické provozy nebo pro potravinářský průmysl. Součástí těchto potrubí jsou čerpací stanice, které při dopravě vody umožňují překonávat převýšení. Příkladem takových vodohospodářských staveb jsou Průmyslový vodovod Nechranice nebo Podkrušnohorský přivaděč na ChomutovskuMostecku, které převádějí průmyslovou vodu z povodí Ohře do povodí Bíliny.

Zásobování zemědělských provozů spočívá v zajištění vody pro zavlažování v oblastech s nedostatečnými přirozenými vodním srážkami.

Související článkyEditovat