Západofríština (někdy též jen zkráceně fríština) je západogermánský jazyk, kterým se hovoří v severní části Nizozemska. Lingvisticky se nachází někde mezi nizozemštinou a angličtinou. Je příbuzná s dalšími frískými jazyky: severofríštinou, sater-fríštinou a východofríštinou. Ty jsou od západofríštiny odlišné a ne vždy vzájemně srozumitelné.

Západofríština (Frysk)
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníNizozemsko
Počet mluvčích440 000 (2004)
Klasifikace
PísmoLatinka
Postavení
RegulátorFryske Akademy
Úřední jazykuznávána jako jazyk minority v provincii Friesland (Nizozemí)
Kódy
ISO 639-1fy
ISO 639-2fry (B)
fry (T)
ISO 639-3fry
EthnologueFRI
Wikipedie
fy.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rozšíření editovat

 
Rozšíření fríských jazyků v Evropě:
     Západofríština

Západofríština se používá v nizozemské provincii Frísko (nizozemsky Friesland, frísky Fryslân). Západofrísky tam mluví asi 400 000 lidí; dalších 300 000 žije v jiných částech Nizozemska. V menší míře západofríština existuje též ve vystěhovaleckých komunitách v USA a Kanadě.

Historie editovat

Frísové byli ve středověku významnými obchodníky a rejdaři. Dochovaly se písemné památky ze 13.16. století. Pak Frísko ztratilo samostatnost, úředním jazykem se stala nizozemština, západofríština existovala po několik staletí prakticky pouze v mluvené podobě. Spisovná norma vznikla v 19. století. V posledních desetiletích začala být systematicky vyučována, vydávají se v ní tiskoviny, rozvíjí se literatura. Přestože řada obyvatel umí západofrísky mluvit, psát dokáže pouze nizozemsky.

Stejně jako ostatní fríské jazyky je považována za velmi blízkou angličtině. Vzhledem k dlouholeté nadvládě Nizozemců však nizozemština zanechala na západofríštině přece jen zřetelné stopy, zejména ve městech. K míšení vlivů dochází i v oblastech styku západofríštiny s dolnoněmčinou.

Abeceda, výslovnost a gramatika editovat

Odpovídá ostatním fríským jazykům.

Slovní zásoba editovat

Četné výpůjčky z nizozemštiny.

Příklady editovat

Číslovky editovat

Západofrísky Česky
ien jeden
twa dva
trije tři
fjouwer čtyři
fiif pět
seis šest
sân sedm
acht osm
njoggen devět
tsien deset

Užitečné fráze editovat

Západofrísky Česky
Hoi! / Goeie! Ahoj!
Goeie moarn! Dobré ráno!
Goeie middei! Dobré odpoledne!
Goeie jûn! Dobrý večer!
Goeie nacht! Dobrou noc!
Wat is jo namme? Jak se jmenuješ?
Ik bin bliid om jo te moetsjen! Rád tě poznávám!
Noflik om jo wer te sjen! Rád tě zase vidím!
Oant sjen! Na shledanou!

Vzorový text editovat

Otčenáš (modlitba Páně):

Us Heit yn 'e himel,
Lit jo namme hillige wurde.
Lit jo keninkryk komme,
Lit jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea.
En ferjou ús ús skulden,
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe.
En lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade. Amen.

Všeobecná deklarace lidských práv editovat

Pro srovnání západofríštiny s nizozemštinou je text uveden v obou jazycích.

západofrísky
Alle minsken wurde frij en gelyk yn weardigens en rjochten berne. Hja hawwe ferstân en gewisse meikrigen en hearre har foar inoar oer yn in geast fan bruorskip te hâlden en te dragen.
nizozemsky
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Související články editovat

Externí odkazy editovat