Západní Slované je západní větev Slovanů, hovořící západoslovanskými jazyky, která zahrnuje Poláky (spolu s Kašuby a Slezany), Čechy (spolu s Moravany), Slováky, Lužickými Srby a historicky také Polabské Slovany.

Západní Slované
Země obývané Západními Slovany (označené světle zelenou)
Země obývané Západními Slovany (označené světle zelenou)
Populace
>82 milionů
Země s významnou populací
Česká republika, Slovensko, Polsko
(Menšiny: Bělorusko, Litva, Maďarsko, Německo, Ukrajina
Jazyk(y)
Západoslovanské jazyky:
Čeština, Polština, Slovenština, Slezština, Moravština, Srbština
Náboženství
římskokatolické, bez vyznání
Příbuzné národy
východní Slované, jižní Slované

Západoslovanské národy se vyvinuly pod vlivem západního křesťanství[1], což způsobilo kulturní oddělení od jiných slovanských skupin: zatímco východní a většina jižních Slovanů (s výjimkou Chorvatů a Slovinců) konvertovala k pravoslavnému křesťanství a byli kulturně ovlivňováni Byzantskou říší, západní Slované konvertovali k římskokatolické církvi.

DějinyEditovat

 
Západní Slované v 9. a 10. století
 
Západoslovanské jazyky

Na počátku 7. století byli Slované v dnešním Slovensku a Maďarsku podrobeni Avary, jejich nadvláda ale byla zlomena franským kupcem Sámem a došlo ke vzniku Sámovy říše, jejíž centrum bylo v českých zemích.[2] Sámova říše byla úspěšná v konfliktu s Franskou říší, ale po smrti Sáma se rozpadla. Ze 7. století jsou známy i další kmenové svazy a vládci jako lužicko-srbský vévoda Dervan a korutanský Valuk. Kolem roku 830 vládne Mojmír, první historicky doložený kníže Velkomoravské říše. Na konci 9. století Velká Morava ovládla Čechy. Velkomoravská říše však zanikla na počátku 10. století, na západ od ní nastal vzestup českého knížectví.

Polabští Slované byli silně germanizovaní. Při tzv. prvním dělení Polska v roce 1772 Prusko dosáhlo záborem velkopolského Pomoří spojení mezi braniborskými a původnímu pruskými državami, Rakousko získalo Malopolsko (Halič) a Rusko východní oblasti Polska.[3] Češi a Slováci byli jedněmi z etnik Habsburské monarchie a poté Rakouska-Uherska. Až v roce 1918 vznikly nezávislé Polsko a Československo.

Západoslovanské skupinyEditovat

Západoslovanské jazykyEditovat

Jazyky podobné polštině jsou řazeny do skupiny lechických jazyků, do této skupiny patří také Pomořanština a vymřelá polabština. Jazyky Horní a Dolní Lužice mají mnoho společného s lechickou a česko-slovenskou jazykovou skupinou.

ReferenceEditovat

 1. Slav - Britannica Concise Encyclopedia
 2. BERANOVÁ, Magdalena. Slované. Praha: Libri, 2000. 311 s. ISBN 80-7277-022-5. S. 42. 
 3. Dvě století střední Evropy, s. 72-73.
 4. Świat Polonii, witryna Stowarzyszenia Wspólnota Polska: "Polacy za granicą" (Polish people abroad as per summary by Świat Polonii, internet portal of the Polish Association Wspólnota Polska)
 5. 2 miliony v Polsku podle [1], desítky tisícky (podle sčítání v roce 2011 více jak 21 tisíc) v Česku, 3,6 milionů v Něcku (1950); 2,4 milionu v Západním Německu (1970). Zdroj: Volkszählung vom 27. Mai 1970" Germany (West). Statistisches Bundesamt. W. Kohlhammer, 1972, OCLC Number: 760396
 6. včetně 16 000 s jedinou etnickou identitou, 216 000 s více etnickými identitami polské a kašubské, 1000 s více etnickými identitami (kašubskou a druhou v Polsku) (podle sčítání v roce 2011).
 7. 6 712 000 s jednotnou etnickou identitou, 137 000 s vícero etnickým identitami (především 99 000 Čechů a Moravanů, 18 000 Čechů a Slováků, 20 000 Čechů s další etnickou identitou) a 2 642 666 s neuvedenou identitou žijící v ČR (zdroj: sčítání 2011), 30 000 na Slovensku (zdroj: sčítání 2011, 1 534 000 v USA (podle sčítání 2010) a 1 000 s jednotnou etnickou identitou a 2 000 s vícero etnickým identitami (českou a polskou) v Polsku (podle sčítání v roce 2011)
 8. 521 801 ve sčítání 2011 v Česku a 3 286 ve sčítání 2011 na Slovensku
 9. Podle [2] k 1. květnu 2012.
 10. Germany's Sorb Minority Fights to Save Villages From Vattenfall. Bloomberg. 18 December 2007. Dostupné online. (anglicky) 
 11. http://www.faqs.org/minorities/Eastern-Europe/Sorbs-of-East-Germany.html

Související článkyEditovat