Možná hledáte: Výpůjčka.

Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále vrátí věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390–2394 občanského zákoníku.

Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.

Oproti úvěru jde o tzv. reálnou smlouvu, zápůjčka vznikne až přenecháním věci, zatímco úvěr již uzavřením smlouvy. Dalšími rozdíly jsou předmět smlouvy, u úvěru jde vždy o peníze, u zápůjčky i o jiné druhově určené věci, a úroky: peněžitá zápůjčka být určena nemusí, úvěr je úročený vždy (proto je záležitostí spíše bank a jiných finančních institucí).[1]

Reference

editovat
  1. HULMÁK, Milan, a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. S. 671. 

Externí odkazy

editovat