Zákrsek je odborný termín, který označuje v ovocnářství ovocnou dřevinu, jejíž výška kmene dosahuje od povrchu země k rozvětvení 60–90 cm. Zákrsek je tvar používaný při intenzivním pěstování ovoce. Při pěstování ovoce v tomto tvaru jsou použity slabě rostoucí podnože a slaběji rostoucí odrůdy. Při výsadbě zákrsků je používán hustější spon, než při výsadbě vysokokmenů. Během pěstování dochází rychle k nástupu do plodnosti, ale i k rychlému stárnutí rostliny. Plodnost u jabloní na zákrsku přichází čtvrtým rokem od výsadby. Deset let po výsadbě je zákrsek za hranicí plné plodnosti.

Zákrsky v jabloňové plantáži

Pro intenzivní výsadby na plantáži je používán spon 3,5–5 x 3,5–5 m.

Zákrskové výsadby se zakládají jako prostorové, volnější tvary ve sponu 5×4, 5×3 m. Jsou vhodné pro zahrádky. V tržním ovocnářství mají rozhodující význam pásové výsadby zákrsků ve sponu 5×3, 5×2,5 m, kde je koruna zploštěná do podlouhlého půdorysu.

Jabloň

editovat

Zákrsek je slabě vzrůstná odrůda naštěpovaná na podnoži M9, J-TE-E, J-TE-H, M26, P 60.

Někdy jsou uváděny jako vhodné i podnože M 1, 2, 7, M 4, 11 a A2, pro výjimečné případy.[1] Tyto podnože se však obvykle používají pro vysokokmeny, jsou bujně nebo středně vzrůstné a tedy pro zákrsky, zejména s ohledem na způsob údržby zcela nevhodné. Prodávaný výpěstek se zapěstovanou korunou musí mít založenou korunku složenou ze 4–5 výhonů.

 
Přestárlé zákrsky.

Oceňování

editovat

Podle ovocnářské teorie starší než dvacetileté zákrsky jabloní nebo broskvoní lze považovat za téměř bezcenné dřeviny jak z hlediska zastaralé odrůdy, promoření nebo poškození plantáže chorobami, zamoření půdy pesticidy, tak s ohledem na klesající tendenci plodnosti. Ačkoliv praxe mnohdy ukazuje že je třeba hodnotit stav každé ovocné plantáže (nebo dřeviny) individuálně, je tento fakt obecně platný a zohledňuje jej i oceňování porostů ovocných dřevin podle zákona.[2]

Problémy

editovat
  • Pro dřeviny pěstované jako zákrsky jsou mnohdy použity nevhodné (vzrůstné) podnože a nevhodné (vzrůstné) odrůdy. Takové dřeviny pěstované jako zákrsek mohou být zcela nezpůsobilé pro dané stanoviště a téměř nebo zcela neplodné (vlivem údržby).
  • Zákrsky vzhledem k výšce koruny trpí v některých polohách více houbovými chorobami, zejména padlím.
  • Odrůdy používané pro zákrsky jsou obvykle náročné na nákladnou pravidelnou chemickou ochranu a trpí chorobami a škůdci.
  • Odrůdy používané pro zákrsky jsou náročné na pravidelný řez, který je nákladný. Nevhodně provedený nebo neprovedený specifický řez vyžadovaný zákrskem může být důvodem neplodnosti, vážně snížené plodnosti nebo předčasného stárnutí.

Výhody

editovat
  • Velmi rychlý nástup do plodnosti
  • Vyšší výnos při menším sponu oproti méně intenzivním tvarům.
  • Podstatně vyšší kvalita a velikost plodů
  • Snazší intenzivní údržba (u některých ovocných tvarů je například chemická ochrana nemožná nebo neefektivní)
  • Snazší sklizeň a nižší náklady na sklizeň.

Reference

editovat