Zákony o zbraních ve světě

typ zákona

Zbraňová legislativa ve světě se liší stát od státu, i přesto má většina států v oblasti střelných zbraní převážně restriktivní zákony. Kyle Wintersteen ve článku Nejlepší země pro majitele zbraní z roku 2017 (na webu gunsandammo.com) uvádí Spojené státy americké, Českou republiku a Švýcarsko jako nejlepší státy pro majitele zbraní.[1] Obecný trend v oblasti regulace zbraní vede ke zpřísňování zákazů. Výjimkou z tohoto trendu jsou spíše republikánské státy v USA, Irák a částečně i Česká republika. Není-li uvedeno jinak článek pojednává o regulaci střelných resp. palných zbraní.[p 1]

Formální ustanovení o právu obyvatel nebo občanů držet, vlastnit popř. nosit zbraň obsahují ústavy tří států: Guatemaly, Mexika a Spojených států amerických. Přičemž pouze ústava Spojených států nepřiznává možnost omezení tohoto práva běžným zákonem ani neklade omezující podmínky. I přesto je toto ústavou chráněné právo dlouhodobě předmětem sporů a především v oblastech s převahou voličů Demokratické strany je dlouhodobě porušováno. V rámci Spojených států má ve svých ústavách obdobné ustanovení i 44 států unie (minimálně v rozsahu zaručující právo nosit zbraň pro obranu).

Na úrovni zákona formálně obsahují právo obyvatel nebo občanů držet, vlastnit popř. nosit zbraň zákony v České republice, Hondurasu, Jemenu a Švýcarsku.

Britská listina práv Bill of Rights z roku 1689 přiznávala protestantům právo mít pro svou obranu zbraně, které nebyly zakázány zákonem. V důsledku narůstající regulace zbraní od první poloviny 18. století a především pak během 20. století již toto právo neplatí.

Srovnání dle států editovat

 
Zákonné úpravy nabývání krátkých zbraní v jednotlivých státech:
     Bez nutnosti povolení
     Nárokové
     Proces správního uvážení
     Proces správního uvážení - v praxi běžným občanům nepovolováno
     Soukromé vlastnictví není možné.
 
Zákonné úpravy nabývání dlouhých zbraní v jednotlivých státech:
     Bez nutnosti povolení
     Brokovnice a lovecké zbraně - bez nutnosti povolení
     Nárokové
     Proces správního uvážení
     Proces správního uvážení - v praxi běžným občanům nepovolováno
     Soukromé vlastnictví není možné.
Šrafování = platí různá pravidla pro brokovnice a pušky.

Vysvětlivky k tabulce:

Měřítkem je možnost dosažení pro průměrného občana nebo obyvatele daného území.

Nárokové (shall-issue) – právní nárok na udělení povolení k vlastnění zbraně při splnění podmínek předepsaných zákonem

Správní uvážení (may-issue) – úřad vydávající povolení má právo, i přes žadatelovo splnění formálních požadavků, rozhodnout zda udělí povolení vlastnit zbraň. Neexistuje právní nárok

Nutný důvod – pro získání povolení vlastnit nebo nosit zbraň je nutný specifický důvod, např. reálné ohrožení zdraví pro sebeobranu resp. skryté nošení, sportovní střelba, lov, sběratelství pro vlastnictví automatické zbraně, atd.
Omezené – přestože zákon umožňuje získání povolení vlastnit zbraň, v praxi je to velmi složité až nereálné

Soukromé vlastnictví – občané mohou běžně nabývat do vlastnictví zbraně pro „řádné důvody“ (obvykle lov, sport, sběratelství, ne sebeobrana)

Zbraně pro obranu – sebeobrana je řádný důvod pro vlastnictví zbraně

Viditelné nošení – občané mohou zbraně nosit viditelně (většinou na povolení)

Skryté nošení – občané mohou zbraně nosit skrytě (většinou na povolení)

Nošení bez povolení – občané mohou legálně držené zbraně nosit pro sebeobranu bez nutnosti zvláštního povolení (platí pro skryté nošnení, není-li uvedeno jinak)

Automatické zbraně – automatické zbraně je možné vlastnit (většinou na zvláštní povolení)

Lékařské kontroly – nutnost lékařských prohlídek či potvrzení

Registrace zbraní – zbraně musí být zaregistrovány u odpovědných úřadů (zpravidla policie)

Maximální postih – maximální postih za porušení zákonů o zbraních v dané zemi (bez spáchání zločinu se zbraní)

Stát Soukromé vlastnictví Zbraně pro obranu Viditelné nošení Skryté nošení Automatické
zbraně
Neomezené zásobníky Lékařské kontroly Registrace zbraní Maximální postih
Argentina  Argentina[2] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ne nutný důvod
(may-issue)
ne ano 3 až 6 let[3]
Austrálie  Austrálie[4] ano
(shall-issue, nutný důvod)
ne ne ne ne ne ano ano až doživotní vězení
Bosna a Hercegovina  Bosna a Hercegovina možná
(may-issue)
možná
(may-issue)
možná
(may-issue)
možná
(may-issue)
ano ano
Brazílie  Brazílie[5] ano ano may-issue (omezené) may-issue (omezené) may-issue ano ano až 3 roky[6]
Česko  Česko (EU)
(Zákon o zbraních)[zákon 1]
ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ne (viz pozn.)[p 2] ano
(shall-issue)
may-issue (omezené)[p 3] ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
neomezené pro držitele nárokové výjimky a zbrojního průkazu
ano ano až 2 roky
Čína  Čína[7] may-issue (omezené)[p 4] ne ne ne ne ano ano až 2 roky
Egypt  Egypt[8] ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ano, kromě vojáků a policistů ne až doživotní vězení
Estonsko  Estonsko (EU)[zákon 2][9] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ne ano
(shall-issue)[p 5]
may-issue (omezené)
shall-issue
(členové Eesti Kaitseliit)
ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano až 3 roky
Etiopie  Etiopie ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ne ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ano ano
Finsko  Finsko (EU)[10] ano
(shall-issue)
ne ne ne may-issue (omezené)[p 3] ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano až 2 roky[6]
Francie  Francie (EU)[11] ano
(shall-issue)
may-issue (omezené) ne may-issue (omezené) ne ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano 7 let
Honduras  Honduras[12] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ne ne ne ano ano 10 let[13]
Chorvatsko  Chorvatsko (EU) ano
(shall-issue)
ano
(may-issue)
ne ano
(may-issue)
ne ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano
Indonésie  Indonésie[14][15] may-issue (omezené)[16] may-issue (omezené) may-issue (omezené) ne ano ano 20 nebo trest smrti
Irák  Irák ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano[17] ano[17]
Írán  Írán may-issue (omezené) ano ano
Itálie  Itálie (EU)[18] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ne may-issue (omezené) ne ne
(10 ran pro pušky, 20 ran pro pistole)
neomezené pro členy střeleckých klubů
ano ano
Island  Island ano
(may-issue)
ne ne ne ne ne 4 roky
Izrael  Izrael[19] ano
(may-issue)
nutný důvod
(may-issue)
nutný důvod
(may-issue)
nutný důvod
(may-issue)
ne ano ano 10 let
Stát Soukromé vlastnictví Zbraně pro obranu Viditelné nošení Skryté nošení Automatické
zbraně
Neomezené zásobníky Lékařské kontroly Registrace zbraní Maximální postih
Jamajka  Jamajka[20][21][22][23] ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ne ano ano
Japonsko  Japonsko[24][25] may-issue (omezené) ne ne ne ne ano ano 15[6]
  Jižní Afrika[26] ano (may-issue) nutný důvod, may-issue ne ano (may-issue) ne, may-issue ano ano ano 15 let[6]
Kanada  Kanada[27] ano
(shall-issue)
may-issue (omezené) ne may-issue (omezené) ne ne ano ano 10 let
Keňa  Keňa[28] ano
(may-issue)
ano (may-issue) ne ano (may-issue) ne ano ano 15[6]
Severní Korea  Severní Korea[29] ne ne ne ne ne 20 / trest smrti
Jižní Korea  Jižní Korea[30] ano
(may-issue)
ne ne ne ne ano ano 10 let
(trest smrti v případě vojenské zbraně)[31]
Kypr  Kypr (EU)[32] ano
(pouze brokovnice)
ano
(pouze brokovnice)
may-issue (omezené)[p 6] ne[p 6] ne
(pouze rezervisté)
ne
(pouze brokovnice)
ano ano
Litva  Litva (EU)[zákon 3] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
pouze profesionálové ano
(shall-issue)[p 5]
ne ano ano až 5 let
Lotyšsko  Lotyšsko (EU)[zákon 4] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ne ano
(shall-issue)[p 5]
ne ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
neomezené pro sportovní střelce
ano ano
Maďarsko  Maďarsko (EU)[33] ano may-issue (omezené) pouze profesionálové may-issue (omezené) ne ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano 8 let[34]
Malta  Malta (EU) ano
(shall-issue)
ne ne ne ano
(do r. výroby 1946)
ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano
Mexiko  Mexiko[35] ano ano nutný důvod
(may-issue)
nutný důvod
(may-issue)
ne ano ano 7 let[6]
Německo  Německo (EU)[36] ano
(may-issue)
may-issue (omezené) may-issue (omezené) may-issue (omezené) ne ne
(20 ran krátké zbraně, 10 ran dlouhé zbraně)
(ostatní pouze na nenárokové povolení)
[37]
ano ano 10 let
Nizozemsko  Nizozemsko (EU)[38] ano
(may-issue)
ne ne ne ne ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano až 12 měsíců
Nový Zéland  Nový Zéland[39] ano
(shall-issue)
ne ne ne ano (may-issue) ne ano registrace některých typů zbraní 2 roky[6]
Norsko  Norsko[40] ano may-issue (omezené) ne ne may-issue (omezené) ano ano až 3 měsíce
Pákistán  Pákistán ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano ano ano 7 let[6]
Polsko  Polsko (EU)[41] ano (shall-issue) nutný důvod (may-issue) ne may-issue (obrana)
shall-issue (sport)
may-issue (omezené) ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano 8 let
Portugalsko  Portugalsko (EU)[42] nutný důvod (may-issue) nutný důvod (may-issue) ne may-issue (omezené)[p 7] may-issue (omezené) ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano 5 let
Rakousko  Rakousko (EU)[zákon 5][43] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano
(may-issue)[p 8]
ano
(may-issue)[p 9]
ne
(may-issue)[p 3]
ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano 2 roky[44]
Rumunsko  Rumunsko (EU)[45] ano (may-issue) ne (may-issue) ne ne ne ne
(limit 10 ran)
ano ano
Rusko  Rusko[46] ano (may-issue) ano (may-issue) ne ne ne ne
(10 ran)
ano ano 8 let
Stát Soukromé vlastnictví Zbraně pro obranu Viditelné nošení Skryté nošení Automatické
zbraně
Neomezené zásobníky Lékařské kontroly Registrace zbraní Maximální postih
Singapur  Singapur may-issue (omezené) may-issue (omezené) may-issue (omezené) may-issue (omezené) may-issue (omezené) ano ano 14 let (min. 5 let a min. 6 ran)
Slovensko  Slovensko (EU)[zákon 6][47][48] ano, may-issue (nutný důvod) nutný důvod (may-issue) ne nutný důvod (may-issue) may-issue (omezene) ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano, may-issue ano
Slovinsko  Slovinsko (EU)[49] ano, may-issue ano (may-issue, nutný důvod) ano (may-issue) may-issue (sběratelství) ne
(limit 10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
ano ano
Spojené království  Spojené království[50] ano
may-issue

Shall issue u brokovnic

ne
Severní Irsko: may-issue (nutný důvod)
ne ne
Severní Irsko: may-issue (nutný důvod)
ne pouze brokovnice povoleny ano ano min. 5 let
  USA Ano liší se dle státu liší se dle státu:
Ano: 32
S povolením: 14
Ne: 4 + D.C.
liší se dle státu:
Volné: 16
Nárokové: 26
Nenárokové: 9
ne
(pouze zbraně registrované před rokem 1986)
liší se dle státu liší se dle státu liší se dle státu

Povinnost u zbraní specifikovaných v National Firearms Act

federální:
10 let
státní:
liší se[51]
Srbsko  Srbsko[52] ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
nutný důvod, may-issue nutný důvod, may-issue ne ano ano 5 let[6]
Španělsko  Španělsko (EU) ano, may-issue ne
(limit 10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
Švýcarsko  Švýcarsko[zákon 7]
Lichtenštejnsko  Lichtenštejnsko
ano
(shall-issue)
ano
(may-issue)
ne
(may-issue)
ne
(may-issue)
may-issue
(zbraně před rokem 1999 bez povolení)
ne
(10 ran pro dlouhé zbraně, 20 ran pro krátké zbraně)
sportovní střelci a držitelé nenárokové výjimky bez omezení
výpis z trestního rejštříku nutný pro většinu transakcí některé (lovecké) zbraně nepodléhají registraci (čl. 10) 5 let
(§1 čl. 33)
Thajsko  Thajsko[53] ano (may-issue)[54] ano
(may-issue)
ano
(may-issue)
ne ano ano 10 let[6]
Východní Timor  Východní Timor ano ano ne ne ano ano až 12 měsíců
Turecko  Turecko[55] ano (may-issue) ne ne nutný důvod (may-issue) ne ne ano ano 3 roky
Ukrajina  Ukrajina[56][57] ano (may-issue) ne ne (may-issue) ne ano ano 7 let[6]
Vietnam  Vietnam[58] may-issue ne ne ne ano ano

Evropa editovat

 
Počet zbraní v zemích Schengenu.
     registrovaných
     neregistrovaných (odhad)
 

Praxe vydávání povolení ke skrytému nošení v Evropě
     Nárokové (shall-issue)
     V praxi nárokové (shall-issue in practice)
     Proces správního uvážení (may-issue)
     V praxi nevydáváno (no-issue in practice)
     Nevydáváno (no-issue)
     Chybějící informace
 

Možnost legálního vlastnictví tlumiče hluku výstřelu v Evropě
     Tlumiče nejsou regulované
     Tlumiče je možné vlastnit jako běžnou zbraň (pro lov, sport, obranu nebo bez nutnosti udání důvodu)
     Tlumiče je možné vlastnit pouze na výjimku
     Tlumiče je zakázáno vlastnit
     Chybějící nebo nejasné informace

Evropská unie editovat

Česko editovat

Podrobnější informace naleznete v článcích Zákon o zbraních a Zbraňová legislativa v Česku.
 
Pistole CZ 75 domácí výroby, nejpopulárnější zbraň v Česku

Regulace střelných zbraní v České republice je nejliberálnější nejen v rámci Evropské unie a Evropy, ale po Spojených státech amerických také v celém západním civilizačním okruhu. Základní normou pro regulaci zbraní je Zákon č. 119/2002 o střelných zbraních a střelivu z roku 2002, který rozděluje zbraně do několika kategorií a pro jejich vlastnictví nebo nakládání s nimi vyžaduje získání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, čímž se odlišuje od většiny evropských zemí. Na vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence mají fyzické osoby s trvalým pobytem (resp. i právnické osoby v případě zbrojní licence) právní nárok při splnění podmínek stanovených v zákoně (čeští občané, občané zemí Evropské unie, Švýcarska nebo zemí NATO, azylanti). Ostatním žadatelům s trvalým pobytem na území České republiky nemusí být vyhověno, i když splní všechny zákonem dané požadavky (tzv. princip správního uvážení).[zákon 1] Kategorie zbraní podle zákona ve znění novely č. 13/2021 ze dne 16. prosince 2020 jsou následující:

 • Krátká zbraň je palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm. Dlouhá zbraň je palná zbraň, která není krátkou zbraní
 • Kategorie A – zakázané zbraně a zakázané střelivo, které je možné vlastnit a držet popř. nosit pouze na základě nenárokové výjimky (v důsledku čehož Policie ČR hojně využívá možnosti správního uvážení a tyto výjimky vydává jen velmi zřídka)[59]
  • zbraně zvláště účinné (ráže větší jak 20 mm, dělostřelectvo, výbušniny),
  • samočinné
  • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo které byly změněny tak aby mohly způsobit těžší následky,
  • zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
  • zbraně palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů
  • střelná nástrahová zařízení
  • střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.
 • Kategorie A-I – zakázané zbraně a zakázané střelivo které je možné vlastnit, držet a nosit na základě nárokové výjimky
  • zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně
  • zbraně samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník
  • dlouhé samonabíjecí zbraně pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost (jedná se o prázdnou podskupinu jelikož takové zbraně jsou dle zákona krátké zbraně a tedy spadají kategorie B)
  • zbraně plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis
  • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku
 • Kategorie B – zbraně podléhající (nárokovému) povolení
  • krátké zbraně (opakovací, samonabíjecí, jednoranové nebo víceranové pro střelivo se středovým zápalem), krátkou zbraní je
  • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm
  • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje
  • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje
  • dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm
  • samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní
  • signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm
 • Kategorie C – zbraně podléhající ohlášení tj. registraci (do 10 pracovních dnů od nabytí, stejně jako všechny výše uvedené kategorie zbraní)
  • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm
  • jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v kategorii B
  • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní
  • více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů
  • tlumiče hluku výstřelu
 • Kategorie C-I – zbraně podléhající ohlášení (registraci do 10 pracovních dnů od nabytí), pro jejichž nabytí není nutné být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence
  • zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40),
  • expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem
  • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo
  • palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě
  • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně
  • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J
  • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm
  • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser)
 • Kategorie D – ostatní zbraně; pro jejichž nabytí postačuje minimální věk 18 let
  • historické zbraně
  • paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely
  • plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm
  • expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely
  • znehodnocené zbraně na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě
  • zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně
  • neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně
  • neaktivní střelivo a munice
  • zbraně neuvedené v kategoriích A až C-I
 • Nadlimitní zásobníky – „zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně“, které je možné nabývat do vlastnictví za základě obecné výjimky vydané za obdobných podmínek jako na zbraně kategorie A–I, ostatní nakládání se těmito zásobníky je pak neregulované, zásobníky nepodléhají registraci ani omezení počtu kusů, které je možné vlastnit.
 • Střelivo, které není zakázané – pro nabytí a nakládní se střelivem je nutný zbrojní průkaz nebo zbrojní licence, střelivo jako takové nepodléhá registraci ani omezení počtu kusů, které je možné vlastnit.

Za zbraně jsou též považované jejich hlavní části (hlaveň, vložná hlaveň, závěr, rám nebo tělo). Zákon nestanoví omezení počtu zbraní, střeliva nebo zásobníků, které může držitel zbrojního průkazu vlastnit, pouze stanovuje požadavky na zabezpečení zbraní a střeliva v závislosti na jejich počtu.

Zbrojní průkazy jsou rozdělené do několika skupin podle náročnosti kladené na žadatele a účelu oprávnění, které následně držiteli umožňují:

 • Skupina A – ke sběratelským účelům (minimální věk 21 let)
 • Skupina B – ke sportovním účelům (minimální věk 18 let, výjimečně 15 až 18 let)
 • Skupina C – k loveckým účelům (minimální věk 18 let, výjimečně 16 až 18 let)
 • Skupina D – k výkonu zaměstnání nebo povolání (minimální věk 21 let, výjimečně 18 až 21 let)
 • Skupina E – k ochraně života, zdraví nebo majetku (minimální věk 21 let).

Zákon původně umožňoval získat také skupinu F – k provádění pyrotechnického průzkumu, která byla nahrazena muničním průkazem (opravňující fyzickou osobu v rozsahu podle druhu průkazu k provádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence). Jedna osoba může být držitelem více skupin zbrojního průkazu. Zcela nejpočetnější skupinou zbrojních průkazů je skupina E, k ochraně života, zdraví nebo majetku, která držiteli umožňuje skrytě nosit až dvě nabité zbraně kategorie B nebo C (včetně možnosti nosit s nábojem v nábojové komoře), což je další odlišnost od většiny zemí Evropy a západního světa. K roku 2019 byl celkový počet zbrojních průkazů 305 452 z čehož téměř 250 000 tvořily zbrojní průkazy skupiny E. V tomtéž roce bylo Policií ČR registrováno 900 556 zbraní (převážně kategorie B a C).[60] Viditelně nosit nebo přepravovat zbraně může běžný držitel zbrojního průkazu jen ve velmi omezených případech.[p 2]

Zákon na žadatele o vydání zbrojního průkazu klade následující podmínky:

 • musí mít místo pobytu na území České republiky
 • dosáhl předepsaného věku (dle skupin zbrojního průkazu)
 • je způsobilý k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilý
  • zdravotní způsobilost potvrzuje praktický nebo zaměstanecký lékař
  • lékař může po žadateli pro vydání kladného zdravotního posudku požadovat absolvování psychologického vyšetření (psychotestu)
 • je odborně způsobilý
  • odbornou způsobilost dokládá žadatel úspěšným absolvováním zkoušky odborné způsobilosti, která je organizována Policií ČR a vedená zkušebním komisařem, skládá se z:
  • teoretické části: bodovaného písemného testu v časovém limitu (bodový limit je určen dle skupin zbrojního průkazu, tématem testu je znalost zákona o zbraních, první pomoc, oprávněné užití zbraně, nauka o zbraních a střelivu)
  • praktické části: bezpečné manipulace se zbraní a střelivem (včetně základní rozborky pro čištění) a střelby na pevný cíl (požadavky a hodnocení střelby se liší dle skupin zbrojního průkazu)
 • je bezúhonný
 • je spolehlivý

[61][62][63][64][65]

Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 1 odst. 1 zákona o zbraních[66]

Estonsko, Lotyšsko, Litva editovat

Všech tři pobaltské republiky mají podobné zákony o zbraních, které jsou v rámci Evropy poměrně permisivní a umožňují jejich obyvatelům držet a skrytě nosit zbraně kategorie B za účelem obrany. Během nošení ale nesmí být zbraň nabita nábojem v nábojové komoře, s výjimkou válce revolveru, a situace vyžadující takový stav. Lotyšsko navíc zakazuje ke zbrani nosit více než jeden náhradní zásobník. [zákon 2][65] [zákon 4] [zákon 3]

Estonsko a Lotyšsko umožňují lovcům a sportovním střelcům vlastnit a používat tlumiče hluku výstřelu. Naopak v Litvě se jedná o zbraň kategorie A.

Finsko editovat

[62] [64] [10]

Francie editovat

Kategorie zbraní jsou:

 • kategorie A: zbraně zakázané (A1, A2, A11, A12)
 • kategorie B: zbraně podléhající povolení (B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8)
 • kategorie C: zbraně podléhající registraci
 • kategorie D: zbraně neuvedené výše, prodejné od 18 let, historické zbraně vyrobené do roku 1900 a jejich repliky pokud nejsou na jednotné střelivo

Teoreticky je možné získat jednoroční povolení ke skrytému nošení zbraně pro účely sebeobrany, ale v praxi není vydáváno. Povolení k nošení nedostal ani sportovní střelec a šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo Stéphane Charbonnier, který byl na seznamů cílů teroristické organizace Al-Káida, a který byl zabit v lednu 2015 při útoku na redakci časopisu.[67][68]

Jednotlivec může vlastnit maximálně dvanáct zbraní kategorie B, maximálně deset zásobníků do těchto zbraní a maximálně 1000 nábojů pro každou zbraň.

Od teroristických útoků v Paříži v listopadu 2015, mohou francouzští policisté nosit služební zbraně i v mimoslužební době (off-duty).[62][11]

Itálie editovat

Všechny soukromě držené zbraně musí být registrovány na místním policejním oddělení, během 72 hodin od koupě nebo převzetí. K nákupu a držení zbraně je nutné získat nákupní povolení nebo být držitelem některého druhu povolení k nošení (pro lovecké, sportovní nebo sebeobranné účely). Skryté nošení nabité zbraně je možné pouze s povolením pro sebeobranu, jehož vydání podléhá správnímu uvážení (tj. není na něj právní nárok) a jeho získání není snadné.[69]

Italští občané mohou vlastnit:

 • Maximálně tři obyčejné zbraně (většinou pistole, ale patří sem všechny zbraně mimo loveckých včetně malorážek),
 • maximálně dvanáct sportovních zbraní (pokud jsou pro tento účel schváleny národní zkušebnou),
 • neomezené množství loveckých zbraní (pušek a brokovnic),
 • až osm historických zbraní (zbraně vyrobené před rokem 1890),
 • neomezené množství jednoranových zbraní a replik předovek (nemusí se registrovat),
 • neomezené množství vzduchovek (ps energií nižší než 7,5 Joulů, se nemusí registrovat).

Podobně jako střelné zbraně je regulováno a registrováno i střelivo:

 • Pro lovecké účely je možno držet až 1500 kusů střeliva,
 • maximálně 200 kusů pistolového střeliva,
 • po splnění daných požadavků lze získat povolení na dodatečných 1500 kusů pistolového střeliva.

Vlastnictví a obchod s znehodnocenými zbraněmi a jejich replikami je neomezený. Každá znehodocená zbraň, ale musí mít doklad o znehodnocení.

Vlastnictví zbraní per capita je v Itálii 12%, přičemž počet soukromých zbraní je zhruba 7 miliónů.

Německo editovat

[70][64] [36]

[71] [72] [37]

Polsko editovat

[41] [63]

Rakousko editovat

Rakouský Zbrojní zákon (něm. Waffengesetz) z roku 1996, dělí zbraně do třech kategorií:[zákon 5]

 • Kategorie A: zbraně zakázané – nutná speciální nenároková výjimka (např. automatické zbraně, pumpovací brokovnice, tlumiče hluku, vojenský materiál)
 • Kategorie B: zbraně na povolení (něm. Waffenbesitzkarte) (opakovací brokovnice, krátké a samonabíjecí zbraně)
  • Povolení vydané nárokově pro způsobilého občana evropského hospodářského prostoru (EHP), staršího 21 let, max. dvě zbraně
  • Povolení nenárokové pro více než dvě zbraně nebo občana EHP staršího 18 let nebo obyvatele, který není občanem státu EHP
  • Za legitimní důvod nákupu je považována i sebeobrana v rámci obydlí.
 • Kategorie C: zbraně podléhající registraci – bez omezení počtu zbraní, čekací doba tři dny, nutno uvést důvod nákupu, povinnosti registrace do šesti týdnů od nákupu
  • Prodejné občanovi EHP, staršímu 18 let, způsobilému držet zbraně.
  • Za legitimní důvod nákupu je považována i sebeobrana v rámci obydlí.

Vydání samostatného povolení k nošení (něm. Waffenpass) pro držitele zbraně kategorie B je možné, ovšem podléhá správnímu uvážení tj. žadatel musí prokázat že mu hrozí zvýšené riziko napadení např. klenotníci, advokáti, zaměstnanci bezpečnostních agentur, osoby převážející tržbu, taxikáři atd. Od roku 2019 nemusejí příslušníci policie, vojenské policie, soudci a vězeňští dozorci prokazovat hrozící zvýšené riziko a povolení k nošení je jim udělováno nárokově a to i poku jsou již ve výslužbě.[73] Zbraně je teoreticky možné nosit jak skrytě tak viditelně, jelikož toto zákon nerozlišuje. Vyžaduje ovšem nošení způsobem, který nenarušuje veřejný pořádek, což je u viditelného nošení prakticky nemožné v občanském oděvu.[64]

Slovensko editovat

Zbraňová legislativa na Slovensku je i vzhledem ke společné historii mnohém podobná té české, ale je přísnější. Vlastnictví a nabývání zbraní upravuje především zákon o zbraních a střelivu č. 190/2003.[zákon 6][74] Každý držitel zbraně musí mít zbrojní průkaz, který mu vydá příslušné ředitelství policie. Žadatel musí dosáhnout minimálního věku 21 let (18 let u kategorie D pro vlastníka loveckého lístku, 15 let se souhlasem zákonného zástupce pro člena státní reprezentace ve sportovní střelbě), má místo pobytu na Slovensku, je právně způsobilý, je zdravotně a psychologicky způsobilý, je bezúhonný a spolehlivý, prokázal zkouškou před komisí odbornou způsobilost a prokázal potřebu držet anebo nosit zbraň a střelivo. Především poslední požadavek vyžaduje od žadatele od vydání zbrojního průkazu, aby doložil skutečnou potřebu vlastnit danou skupinu zbrojního průkazu (pro skupinu D členství v lovecké organizaci, pro skupinu E členství ve organizaci zabývající se sportovní střelbou). Prokazování potřeby vlastnictví zbrojního průkazu skupiny A (skryté nošení pro sebeobranu) je nejnáročnější a uznávání prokazatelného důvodu se liší od jednotlivých oddělení policie, které o vydání rozhodují. Uplatňuje se zde princip tzv. správního uvážení, kdy některá oddělení mohou vydat průkaz této kategorie po prostém uvedení důvodu/ů, jiná naopak mohou zamítnout již samu žádost o tuto skupinu či žadateli při splnění zkoušky vydají pouze kategorii B. Rozhodovat může také to zda žadatel je nebo byl příslušníkem policie nebo ozbrojených sil.[75][48][76][77][78] Na jaře 2021 tvořily zbrojní průkazy skupiny A přibližně 60 % všech vydaných zbrojních průkazů. Trend nárůstu této skupiny zbrojních průkazů je okolo 0,4 % ročně.[47]

Skupiny zbrojních průkazů jsou:

 • Skupina A: Nošení pro sebeobranu
 • Skupina B: Držení pro sebeobranu
 • Skupina C: Držení pro výkon zaměstnání
 • Skupina D: Držení pro lovecké účely
 • Skupina E: Držení pro sportovní účely
 • Skupina F: Držení pro sběratelství nebo muzejní činnost

Kategorie zbraní jsou:

 • zbraň kategorie A: zakázané
 • zbraň kategorie B: zbraně podléhající povolení
 • zbraň kategorie C: zbraně podléhající registraci
 • zbraň kategorie D: zbraně neuvedené výše, prodejné od 18 let
 • střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané.

Rusko editovat

[1] [2] [3]


Spojené království editovat

[79]

Švýcarsko editovat

Nakládání s civilními zbraněmi ve Švýcarsku upravuje federální zákon o zbraních, doplňcích zbraní a střelivu z roku 1997 (Waffengesetz; poslední novela září 2020), který ve třetím paragrafu formálně přiznává právo nabývat, držet a nosit zbraně za podmínek stanoveným tímto zákonem. Švýcarská zbraňová legislativa je považována za jednu z nejliberálnějších na světě a umožňuje vlastnit a držet zbraně téměř každému trestně způsobilému občanu (kromě zákonem stanovených výjimek). Nošení zbraně je možné pouze se zvláštním povolením k nošení (něm. Waffentragbewilligung, čl. 27), které podléhá správnímu uvážení a žadatel musí, kromě předpokladů pro legální nabytí zbraně a znalosti bezpečné manipulace se zbraní a předpisů upravujících použití zbraně, také prokázat zvýšenou potřebu nosit skrytě zbraň (běžným občanům není vydáváno). Platnost tohoto povolení je 5 let a umožňuje nosit pouze konkrétní zbraň. Nutnost získat povolení k nošení se nevztahuje na nošení zbraně za účelem lovu, účasti na společenské události při kterých jsou zbraně nošeny v souvislosti s historickou událostí, účast na airsoftovém sportu na ohraničeném pozemku, příslušníci jiných států provádějící úkony v souvislosti s bezpečností letového provozu nebo pohraničních a celních záležitostí a to dle obecného oprávnění podle článku 27a.

Das Recht auf Waffenerwerb, Waffenbesitz und Waffentragen ist im Rahmen dieses Gesetzes gewährleistet. (německy)
Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi. (francouzsky)
Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della presente legge. (italsky)
Il dretg d’acquistar, da posseder e da purtar armas è garantì en il rom da questa lescha. (rétorománsky)

Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3 federálního zákona o zbraních, doplňcích zbraní a střelivu[zákon 7]

Zvláštní pravidla platí pro vojenské zbraně svěřené vojákům v záloze.

Dle článku 8 musí ten kdo si chce opatřit zbraň splnit následující podmínky:

 • dosáhl věku min. 18 let
 • je právně způsobilý
 • není u něj důvodné podezření že by zbraní mohl chtít ublížit sobě nebo jiné osobě
 • jeho chování a trestní minulost nevykazují, že by mohl být nebezpečím pro veřejný pořádek.

Většina voličů, kteří hlasovali v referendu v únoru 2011, stejně tak jako většina kantonů, zamítla ústavní dodatek, který by zpřísnil regulaci zbraní včetně těch svěřených vojákům v záloze. Naopak v referendu konaném v květnu 2019 většina voličů souhlasila s přijetím evropské zákazové směrnice dle vládního návrhu. V případě nepřijetí směrnice hrozila Evropská unie vyloučením Švýcarska ze schengenského prostoru.[80][81]

Severní a Jižní Amerika editovat

Brazílie editovat

[82][83]

Kanada editovat

Kanada má na rozdíl od sousedních Spojených států, poměrně přísné zákony o zbraních, které umožňují obyvatelům nabývat zbraně pouze pro sportovní nebo lovecké účely. Získání zbraně za účelem sebeobrany nebo povolení k nošení (Authorization to Carry – ATC) jsou předmětem správního uvážení a jsou prakticky nedosažitelné. Ke konci roku 2018 byly v celé Kanadě, která má 37 milionů obyvatel, pouze dva držitelé tohoto oprávnění.[27][84] V prosinci 2019 již bylo v celé Kanadě pouze jediné platné povolení k nošení.

Mexiko editovat

Mexická ústava z roku 1917 v článku 10 formálně zaručuje občanům držet zbraně. Článek 10 ústavy původně zaručoval občanům i právo zbraně nosit, ale v roce 1917 bylo jeho znění změněno a občané již mohli zbraně nosit pouze v rámci policejních regulací. V roce 1971 byl článek 10 opět upraven, přičemž občané teoreticky mohou zbraně držet pouze ve svém obydlí a nosit je mohou pouze zvlášt' autorizované osoby. O rok později vyšel v platnost Federální zákon o zbraních a výbušninách (španělsky Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), který obsahuje přísné regulace nakládání se zbraněmi. Skryté i videlné nošení zbraní je pro obyvatele Mexika v praxi nemožné, kromě povolení vydaných Secretaría de la Defensa Nacional. I přes přísnou regulaci legálních zbraní, kriminalita související se zbraněmi v Mexiku je značná. V celém Mexiku se nachází pouze jediný obchod s legálními zbraněmi.[85]

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas..

Obyvatelé Spojených mexických států mají právo držet zbraně ve svém obydlí, za účelem vlastní ochrany a legitimní sebeobrany, s výjimkou těch zbraní které jsou zakázány federálním zákonem a těch určených pro výlučné použití armádou, námořnictvem, letectvem a národní gardou. Federální zákon stanoví místa, případy, podmínky a požadavky za kterých mohou být obyvatelé oprávněni nosit zbraně.
—  článek 10 mexické ústavy, [86]

Spojené státy americké editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Zbraňová legislativa ve Spojených státech amerických.
 

Vývoj vydávání povolení ke skrytému nošení od roku 1986.
     Bez nutnosti povolení (permitless)
     Nárokové (shall-issue)
     Proces správního uvážení (may-issue)
     Nevydáváno (no-issue)

Právo občanů vlastnit a nosit zbraň je na federální úrovni formálně zaručeno druhým dodatkem federální ústavy. Většina zbraňové legislativy je regulována jednotlivými státy unie. Díky tomu se přístup ke zbraním liší stát od státu. Čtyřicet čtyři státu kromě Kalifornie, Iowy, Marylandu, Minnesoty, New Jersey a New Yorku, má ve svých ústavách ustanovení podobné druhému federálnímu dodatku. New York má toto ustanovení součástí Zákona o občanských právech. Keith Wood ve článku Nejlepší státy pro majitele zbraní z roku 2020 na webu gunsandammo.com uvádí Arizonu, Idaho a Aljašku jako nejlepší resp. nejméně restriktivní státy pro majitele zbraní. Naopak jako nejrestriktivnější uvádí státy Massachusetts, Havaj, New York a hlavní město Washington D.C.[87][88]

Text druhého dodatku ústavy, z rozsudku v případu District of Columbia proti Hellerovi:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

Řádně udržovaná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušeno.
—  Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických, [89]

Federální legislativa editovat

Hlavní federální zákony o zbraních:

 • National Firearms Act (NFA, 1934)
  • Zakazuje výrobu a prodej dále uvedených typů zbraní („Title II weapons“) bez zaplacení federálního kolku v hodnotě 200 dolarů a také přikazuje jejich registraci:
   • samočinné zbraně („kulomety“),
   • brokovnice s hlavní kratší než 457 mm nebo celkovou délkou menší než 660 mm,
   • pušky s hlavní kratší než 406 mm nebo celkovou délkou menší než 660 mm (SBR – short-barreled rifle),
   • těžké zbraně a výbušniny (dělostřelectvo, minomety, granáty, miny, raketomety apod.),
   • tlumiče hluku výstřelu,
   • improvizované a zákeřné zbraně (zbraně maskované jako jiné předměty nebo neidentifikovatelné jako zbraně).
 • Federal Firearms Act of 1938 (FFA)
  • Obchodníci se zbraněmi musí mít federální licenci (federal firearms licence – FFL), zákaz prodeje zbraní trestancům.
  • Zrušen a nahrazen zákonem Gun Control Act of 1968.
 • Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (1968)
  • Zákaz mezistátního prodeje krátkých zbraní, zvýšení věkového limitu na 21 let pro nákup krátkých zbraní.
 • Gun Control Act of 1968 („GCA“)
  • Regulace výbušnin, rozšíření zákonné definice „kulometu“, povinnosti výrobců a importérů zbraní je opatřit sériovým číslem, zákaz dovozu zbraní „vojenského typu“, limit 21 let věku pro prodej krátných zbraní u licencovaných obchodníků se zbraněmi (FFL), zákaz prodeje zbraní trestancům a duševně nemocným osobám.
 • Firearm Owners Protection Act (FOPA, 1986)
  • Rozšíření ochrany vlastníků zbraní, stanovení podmínek za kterých osoba nemůže vlastnit zbraň, zákaz federálního registrů prodeje zbraní, zákaz nabývání „kulometů“ registrovaných po 19. květnu 1986 civilními fyzickými osobami a nutnost odsouhlasení převodu zbraně registrované před tímto datem ATF (tzv. hudghesův dodatek), licencovaní obchodníci mohou prodávat zbraně na výstavách v domovském státu, zmenšení regulací prodeje munice, části tlumiče hluku výstřelu jsou také považovány za tlumič.
 • Undetectable Firearms Act (1988)
  • S několika výjimkami zakazuje výrobu, dovoz, prodej, doručování, vlastnictví nebo jeho převod, zbraní které obsahují méně než 105 g kovu.
 • Gun-Free School Zones Act (1990)
  • Zákaz pro osoby bez zvláštního povolení vědomně vstoupovat do oblasti o které ví nebo se o ní mohou důvodně domnívat že je chráněnou školní oblastí (angl. school zone) do jsou-li ozbrojeny.
 • Brady Handgun Violence Prevention Act (1993)
  • Zavedení prověrek (lustrace) zájemce o koupi zbraně, zřízení prověrkového systému National Instant Criminal Background Check System (NICS) spravovaného FBI[90]
 • Violent Crime Control and Law Enforcement Act a Federal Assault Weapons Ban (1994–2004)
  • Zákaz výroby, prodeje a nabývání vlastnictví vybraných typů zbraní dle funkce popř. „vojenského vzhledu“ (např. AR-15 apod.) a zásobovacích ústrojí s kapacitou přesahující 10 nábojů.
  • Zákon přestal platit v roce 2004.
 • Law Enforcement Officers Safety Act (2004)
  • Příslušníci ozbrojených bezpečnostních a vojenských sborů a agentur s právem nosit zbraň a zatýkat, mj. mají za stanovených podmínek, možnost nosit skrytě zbraň po celých Spojených státech bez ohledu na státní nebo místní regulace nošení zbraní. Platí za stanovených podmínek a výjimek i pro tyto příslušníky v mimoslužební době (off-duty) a ve výslužbě.
 • Protection of Lawful Commerce in Arms Act (2005)
  • Ochrana výrobců zbraní před občanskými žalobami o náhradu škody způsobeném zbraněmi jejich výroby(pokud se nejedná o škody způsobenou špatnou výrobou).

Ten kdo si chce opatřit legální zbraň musí splnit následující podmínky (dle Firearm Owners Protection Act):

 • nebyl nikdy odsouzen za trestný čin(zločin), za nějž lze uložit více než rok odnětí svobody,
 • není na něj vydán zatykač,
 • neužívá nebo není závislý na nelegálních látkách,
 • nebyl diagnostikován jako duševně nemocný nebo byl nedobrovolné umístění v ústavu nebo shledán nevinným z trestného činu v důsledku duševní nemoci
 • není v USA nelegálně (vyjma speciálního případu),
 • nebyl vyhozen z ozbrojených sil (dishonorable discharge),
 • nebyl proti němu vystaven soudní zákaz styku (např. pro stalking, obtěžování),
 • nebyl odsouzen za domácí násilí (bez ohledu na délku trestu),
 • nezřekl se amerického občanství,
 • nejedná se o osobu, která je obviněná z trestného činu (přečinu), za který je možné uložit trest odnětí svobody na dobu přesahující dva roky (stávající zbraně si může ponechat,ale nové si opatřit nemůže).[91]

Výše uvedené informace uvádí každý žadatel při nákupu zbraně u licencovaného obchodníka ve Formuláři 4473 (Firearms Transaction Record), přičemž uvedení nepravdivé informace je federálním zločinem.

Případy před Nejvyšším soudem editovat

Důležité soudní spory a verdikty projednávané Nejvyšším soudem Spojených států amerických, které se týkají práv chráněných druhým dodatkem. Nejvyšší soud není povinen se zabývat žádostmi o přezkum rozhodnutí nižších soudů a proto je jím projednán jen zlomek navržených případů. Je nutný souhlas min. čtyř soudců aby byl případ projednán a min. pěti aby bylo vydáno rozhodnutí. Při přijetí případu může soud zúžit projednávané okolnosti.

 
Složení Nejvyššího soudu rozhodujícího případ District of Columbia proti Hellerovi v roce 2008
 
Soudce Nejvyššího soudu Antonin Scalia, autor rozsudku v District of Columbia proti Hellerovi
 • Spojené státy proti Cruikshankovi (1872)
  • Verdikt [5-4]: První a druhý dodatek federální ústavy neomezují práva států nebo osob, směrem k osobám.
  • První případ porušení práv vycházejících z druhého dodatku před Nejvyšším soudem.
  • Částečně zrušen verdikty v případech DeJonge proti Oregonu (1937) a McDonald proti městu Chicago (aplikace ústavních dodatků i na státy).
 • Presser proti státu Illinois (1886)
  • Verdikt [9-0]: Státy mohou omezovat soukromé ozbrojené skupiny. Druhý dodatek omezuje pouze federální vládu a Kongres.
  • Zrušen verdiktem Nejvyššího soudu v případu McDonald proti městu Chicago.
 • Spojené státy proti Millerovi (1939)
  • Verdikt [8-0]: Kategorie zbraní dle NFA, které se považují vhodné pro vojenskou (miliční) službu a spadají pod druhý dodatek. Kongres může regulovat mezistátní prodej upilovaných brokovnic, jelikož nejsou zbraněmi vhodnými pro miliční použití.
 • District of Columbia proti Hellerovi (2008, zkrácený název DC v. Heller)
  • Meritum: Přísné zákony federálního distriktu Washingtonu, D.C., která mj. od držitele zbraní, který je drží bez spojitosti se službou v jakékoliv státem zřízené domobraně, požadují aby tyto soukromé zbraně pořízeného pro soukrémé užítí uchovával ve vlastním obydlí nenabité a rozebrané nebo opatřené zámkem spouště.
  • Verdikt [5-4]: Držení zbraní dle druhého dodatku ústavy je právem zákonadbalého zodpovědného jednotlivce, ovšem neplatí zcela neomezeně. Regulace podmínek držení zbraní státem nebo federací tak neodporuje ústavě.
  • Soud se nezabýval právem nosit zbraň na veřejnosti.
 • McDonald proti městu Chicago (2010)
  • Meritum: Obyvatel Chicaga 76letý Otis McDonald se kvůli výrazně zhoršující se bezpečnostní situaci v jeho bydlišti, rozhodl opatřit si krátkou zbraň. Město vyžadovalo registraci všech zbraní tohoto druhu předtím než je mohou obyvatelé nabýt do vlastnictví. Registrace, ale město odmítalo od roku 1982 provádět, dále požadovalo každoroční znovuregistrování včetně zaplacení nového poplatku a pozbytí možností registrace zbraně jejíž registrace vypršela, díky čemuž bylo nabývání a držení krátkých zbraní prakticky zakázano.
  • Verdikt [5-4]: Druhý dodatek platí nejen pro federální vládu, ale i jednotlivé státy unie vč. jejich místních samospráv (prostřednictvím aplikace práva na řádný proces dle 5. a 15. dodatku Ústavy). Právo držet a nosit zbraně za účelem sebeobrany je ústřední složkou druhého dodatku.
 • Caetano proti státu Massachusetts (2016)
  • Meritum: Jaime Caetano z Massachusetts si opatřila a následně použila elektrický paralyzér na obranu před napadením ze strany násilnického bývalého partnera. Následně byla zatčena policií, obžalována a odsouzena za nezákonné držení paralyzéru. Nejvyšší soud státu Massachusetts rozhodl, že elektrický paralyzér není zbraní chráněné druhým dodatkem, jelikož se nejedná o zbraň která byla v době přijetí tohoto dodatku běžně používána.
  • Verdikt [9-0]: Nejvyšší soud státu Massachusetts rozhodl v rozporu s druhým dodatkem a jeho výkladu v rozsudcích Nejvyššího soudu v DC. v Heller a McDonald v Chicago. Druhý dodatek se netýká pouze palných zbraní, ale všech nositelných zbraní a to včetně zbraní, které v době přijetí dodatku neexistovaly.
  • Caetano byla následně v červenci 2016 uznána nevinnou.
 • Voisine proti Spojeným státům (2016)
  • Meritum: V roce 2009 na východě státu Maine zastřelil opakovaně trestaný Stephen Voisine orla bělohlavého. Vzhledem ke své trestní minulosti zahrnující domácí násilí nebyl osobou způsobilou legálně držet zbraň (dle Domestic Violence Offender Gun Ban, který je součástí zákona Omnibus Consolidated Appropriations Act of 1997). Voisine oponoval že Domestic Violence Offender Gun Ban, odporuje ústavě a výroku z DC. v Heller protože mu odpírá právo na obranu.
  • Verdikt [6-2]: Osoby usvědčené z domácího násilí nemohou vlastnit zbraně.
 • New York State Rifle & Pistol Association Inc. proti městu New York (2019, zkrácené názvy NYSRPA v. NYC, NYSRPA I)
  • Meritum: Přísné zákony města New York zakazující transport nenabitých zbraní vlastníkem jinam než na sedm vybraných střelnic a související rozhodnutí nižších soudů porušují druhý dodatek a výrok z případu District of Columbia proti Hellerovi.
  • Po rozhodnutí soudu projednat případ, stát New York a město New York v nezbytně nutné míře změnily své zákony, aby předešly vynesení precedentního rozsudku jako v případu DC v. Heller. Soud se následně v dubnu 2020 odmítl případem dále zabývat s tím že již pozbyl existence. S tímto rozhodnutím v disentním stanovisku nesouhlasili soudci Alito, Gorsuch a částečně Thomas a Kavanaugh s tím názorem, že Nejvyšší soud se měl zabývat případem města a nižších soudů porušujících verdikt z District of Columbia proti Hellerovi a McDonald proti městu Chicago.
 • Caniglia proti Stromovi (2021)
  • Verdikt [9-0]: Soud se jednomyslně shodl, že preventivní zabavení zbraní policií bez soudního příkazu porušuje práva chráněná druhým a čtvrtým dodatkem ústavy (ochrana občanů před prohledáváním, zatýkáním a zabavováním majetku bez konkrétního soudního příkazu nebo bez důvodu opravňujícího věřit, že byl spáchán zločin)
 • New York State Rifle & Pistol Association Inc. proti Bruenovi (2021, zkrácené názvy NYSRPA v. Bruen, původně NYSRPA v. Corlett, NYSRPA II)
  • Meritum: Porušují státem New York přísné stanovené požadavky na žadatele o vydání povolení ke skrytému nošení zbraní za účelem sebeobrany jejich práva chráněná druhým dodatkem ústavy? (Whether the State's denial of petitioners' applications for concealed-carry licenses for self-defense violated the Second Amendment.)
  • Verdikt: bude oznámeno

Nošení zbraní editovat

 
Praxe vydávání povolení ke skrytému nošení dle okresů:
     Bez nutnosti povolení (permitless)
     Nárokové (shall-issue)
     V praxi nárokové (shall-issue in practice)
     Proces správního uvážení (may-issue)
     V praxi téměř nevydáváno (no-issue in practice)

Skryté nošení zbraní je regulováno jednotlivými státy, dle pravidel platných v těchto státech. Většina státu vydává povolení v nárokovém procesu (tzv. shall-issue) nebo pro jejich obyvatele není pro nošení při splnění daných podmínek nutné povolení (constitutional /vermont carry). Naproti tomu v šesti státech mají odpovědné úřady vydávající povolení formální možnost zamítnout vydání povolení i přes splnění předepsaných požadavků (většinou např. nutnost prokázat skutečnou hrozbu hrozící žadateli). Vydávání povolení ke skrytému nošení se navíc v těchto státech liší od v praxi nárokového na celém území, přes nárokové v jedné části a prakticky nezískatelné v jiné části území, až po v praxi nezískatelném na celém území daného státu.

Ve státech kde je nutné mít povolení k nošení jsou tato povolení vydávána na dobu určitou, nejběžněji cca na 5 let, přičemž jurisdikce využívající správní uvážení často zároveň mají možnost povolení omezit jak trváním (např. stát Havaj pouze na 1 rok) nebo účelem (sebeobrana, jen skryté nošení, pouze pro výkon zaměstnání, pouze pro cesty na střelnici, atd.).

Jednotlivé státy praktikují některé z následujících úpravy pro skryté nošení:

 • permitless carry (bez nutnosti formálního povolení, další běžná anglická pojmenování: unrestricted, constitutional, vermont carry) – ke skrytému nošení v daném státu není třeba povolení při splnění zákonem daných podmínek
  • Vermont povolení nikdy nevyžadoval ani nevydával, jelikož regulace nošení zbraní odporuje místní ústavě.
  • Ostatní státy nevyžadující formální povolení k nošení měly předtím systém nárokově vydávaných povolení ke skrytému nošení na dobu určitou (v některých státech umožňující i nošení viditelné), tento systém je stále zachován pro potřeby reciprocity s jinými státy nebo pro možnost využití jiných zvláštních oprávnění které držiteli poskytuje.
  • Některé ze státu nevyžadují formální povolení k nošení po kterémkoliv oprávněném držiteli zbraně splňujícím podmínku minimálního věku, některé státy toto umožňují pouze vlastním rezidentům, další rozdíl může také být v omezení pouze na skryté nošení atd.
 • shall issue (nárokové): povolení ke skrytému nošení je vydáno po splnění zákonem daných podmínek (obdobně jako zbrojní průkaz v ČR)
  • část z těchto států dává možnost za omezených podmínek užít správního uvážení při posuzování charakteru žadatele (Alabama, Arkansas (permitless), Colorado, Georgie, Illinois, Indiana, Iowa (permitless), Minnesota, Montana (permitless), Oregon, Pensylvánie, Utah (permitless), Virginie)[92][93]
 • may issue (nenárokové – proces správní uvážení): úřad vydávající povolení, zpravidla okresní šerif nebo velitel místní policie, může rozhodnout o nevydání povolení i při splnění formálních požadavků (zpravidla zamítnutí „potřeby nosit zbraň“ (angl. good cause) jako nedostatečné), přístup vydávajících autorit se tak může lišit v jednotlivých oblastech daného státu (např. venkov vs. aglomerace):
  • V Connecticutu a Delaware jsou (dle místní judikatury) povolení vydávána prakticky nárokově po splnění daných podmínek.
  • V ostrovním státě Havaj, vydávají povolení místní šerifové a povolení jsou platná pouze v jejich jurisdikci (většinou koresponduje s hlavními ostrovy) a je nutná jejich každoroční obnova. Reálně nejsou povolení k nošení vydávána. V roce 2016 a 2017 nebylo vydáno žádné povolení. Od roku 1997 bylo pravděpodobně dohromady vydáno méně než 2000 povolení, většinou aktivním nebo bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů. Praktický zákaz skrytého nošení byl jako neústavní neúspěšně napaden soudní cestou (Young proti státu Havaj, Peruta proti městu San Diego).
  • Státy Maryland a New Jersey jsou při udělování povolení ke skrytému nošení tak přísné, že běžným občanům nejsou prakticky udělována.
  • Ve státech Kalifornie, Massachusetts, New York se proces vydávání povolení liší v závislosti na oblasti. V aglomeracích a přilehlých oblastech těchto států jsou podmínky často stanoveny podobně přísně jako ve státech Havaj, Maryland a New Jersey. Naopak v řidčeji osídlených oblastech dále od velkoměst je vydávání v praxi závislé na splnění daných požadavků. Povolení vydaná ve městě New York jsou platná v celém státu New York, ale povolení vydané mimo město New York (pokud nejsou schválena místním úřadem povolení vydávající) v rámci města neplatí. Město New York a sousední okresy (Nassau, Suffolk a Westchester) navíc vydávají povolení s omezenou platností (max. 3 až 5 let).[78]
  • Rhode Island má dvoustupňový systém vydávání povolení ke skrytému nošení (místní policie a úřad generálního prokurátora Rhode Isladu). Všechna vydávaná povolení platí po celém státu Rhode Island. Místní policie jsou státními úřady a soudním rozhodnutím (Archer proti McGarrymu) instruovány praktikovat shall-issue proces. Ty ovšem mohou přesunout žádost o vydání povolení na Úřad generálního prokurátora, který má právo správního uvážení. Pro neskryté nošení jsou nutná povolení vydaná Úřadem generálního prokurátora.
 • no issue (povolení nejsou vydávána): Od roku 2013, kdy bylo v Illinois uzákoněno vydávání povolení nárokově, oficiálně není stát, který nevydává povolení ke skrytému nošení. Nicméně teritoria Severní Mariany a americká Samoa povolení nevydávají.

Reciprocita povolení ke skrytému nošení je dána zákony jednotlivých států popř. jejich vzájemnými dohodami. Na federální úrovni bylo doposud navrženo několik zákonů (Concealed Carry Reciprocity Act), které by povolení ke skrytému nošení učinily automaticky uznávaným v ostatních státech. Žádný z těchto návrhů, ale nebyl schválen.[94] Platné povolení k nošení vydané v jednom ze států platí v jiném pouze pokud je výslovně nebo obecně daným státem uznáváno. Nejběžnější praxe je:[95]

 
Státy dle uznávání povolení k nošení vydaných jiným státem unie:
     Povolení všech států
     Pouze rezidentská
     Pouze v rámci vozidla
     Některá povolení
     Žádná

Nošení zbraní na univerzitních kampusech

Jednotlivé státy se také liší v možnosti či nemožnosti nošení zbraní na kampusech (skrytě nebo viditelně):

 • 16 státu nošení zakazuje,
 • 31 nechává rozhodnutí na univerzitách,
 • 12 ho povoluje.
Mapa viditelného nošení zbraní:
 
Viditelné nošení krátkých zbraní
 
Viditelné nošení dlouhých zbraní
     Povoleno
     Povoleno s místními omezeními
     Nutné povolení k nošení
     Kalifornie
     Zakázáno (vč. D.C.)

Viditelné nošení dlouhých nebo krátkých zbraní v nějaké formě umožňuje většina státu:

 • Florida[p 10], Illinois, New York a hlavní město Washington, D.C. viditelné nošení zcela zakazují.
 • V Kalifornii je obecně zakázáno viditelné nošení zbraní. Šerifové jurisdikcí v rámci Kalifornie s méně než 200 000 obyvateli mohou teoreticky vydat povolení k viditelnému nošení. Dále je možné ve venkovských oblastech s nízkou hustotou obyvatel nosit viditelně zbraň, pokud může být bezprostředně ohrožen život a majetek a viditelné nošení zbraně je prostředkem jak zachovat zákonný stav. Od roku 2012 je v Kalifornii zakázáno nosit viditelně i nenabitou zbraň. Nabité zbraně je zakázané nosit od roku 1967 (Mulford Act).
 • Tennessee umožňuje viditelně nosit krátké zbraně bez nutnosti formálního povolení, nošení nabitých dlouhých zbraní je zakázáno.
 • Následující státy obecně umožňují viditelné nošení osobám, které mají vydáno povolení k nošení. Státy praktikují většinou stejný nebo obdobný postup jako v případě skrytého nošení, tj. u států praktikujících při vydávání povolení možnost správního uvážení nejsou povolení běžně vydávána.
  • Connecticut – pro krátké zbraně je nutné nárokově vydávané povolení k nošení, nošení dlouhých zbraní může být místními nařízeními zakázáno nosit viditelně,
  • Severní Dakota – nutné pouze pro nabité krátké zbraně (nárokové),
  • Georgie, Jižní Karolína, Indiana, Texas[p 11] – nutné pouze pro krátké zbraně (nárokové),
  • Havaj – nutné povolení k nošení, které není reálně vydáváno, praktický zákaz viditelného nošení byl jako neústavní neúspěšně napaden soudní cestou (Young proti státu Havaj)
  • Maryland – nutné pouze pro krátké zbraně (nenárokové, prakticky nevydáváno),
  • Massachusetts – nutné povolení k nošení podléhající správnímu uvážení. Viditelné nošení není běžné a může vyvolat zájem policie, která pak může vydané povolení odebrat.
  • Minnesota
  • New Jersey – krátké zbraně pouze s povolením k nošení (nenárokové, prakticky nevydáváno), dlouhé zbraně pouze s NYFIC,
  • Rhode Island – pro krátké zbraně je nutné povolení pro viditelné nošení podléhající správnímu uvážení,
  • Utah – nutné pouze pro osoby mladší 21 let nosící nabité krátké zbraně skrytě a nebo viditelně ale s nábojem v komoře,
  • Americká Samoa.
 • Zbytek států nevyžaduje po oprávněném držiteli zbraně jakékoliv povolení k nošení. V některých státech mají místní úřady možnost omezit viditelné nošení zbraní:
  • Colorado – okres a ..odpojitměsto Denver zakazuje viditelné nošení,
  • Missouri – některá města zakazují viditelné nošení bez povolení k nošení,
  • Nebraska – město Omaha zakazuje viditelné nošení nabité krátké zbraně, kromě držitele státního povolení k nošení nebo městského povolení k viditelnému nošení; držení nabité zbraně ve vozidle ve stavu takovém že je dosažitelná z vnitřku vozidla vyžaduje povolení k nošení bez ohledu na zabezpečení zbraně,
  • Oregon – některé místní jurisdikce nepovolují viditelné nošení nabité zbraně, tento zákaz se netýká osob se státním povolením ke skrytému nošení,
  • Pensylvánie – nutné státní povolení k nošení pro zbraň uvnitř vozidla, taktéž nutné státní povolení pro nošení ve městě Filadelfie,

Srovnání dle jednotlivých států unie a teritorií editovat

Jako red flag law se označují zákony, které umožňují členům rodiny, policii popř. dalším osobám upozornit příslušného soudce na osobu držící zbraně, která může představovat nebezpečí pro sebe či své okolí. Tento soudce může nařídit dočasné odebrání zbraní této osobě a to i zbraní jiných osob v téže domácnosti. O navrácení zbraní většinou rozhoduje stejný soudce, který rozhodnutí o odebrání vydal.

Definice zbraní označovaných jako tzv. útočné zbraně se liší dle jurisdikce. Většinou se jedná o zbraně mající současně více než jeden z následujících prvků: samonabíjecí puška nebo brokovnice, s odnímatelným zásobníkem nábojů, sklopnou nebo výsuvnou pažbou, tlumičem výšlehu plamene, pistolovou rukojetí, úchytem pro bajonet, závitem pro upevnění tlumiče hluku výstřelu, granátometem, popř. „vojenským vzhledem“. Kromě toho mohou být zbraně jako útočné definovány nikoliv těmito vlastnostmi, ale i vyjmenováním konkrétních modelů.

Měřítkem je možnost dosažení pro průměrného občana nebo obyvatele daného území. Pro přibližné srovnání je uvedena Česká republika.

Stát Nutné nákupní povolení Lustrace při
soukromém prodeji
Viditelné nošení Skryté nošení Tzv. red flag law Tzv. „Útočné zbraně“ Zásobníky Registrace zbraní Pozice[p 12]
Česko  Česko ano ano ne[p 2] ano
(shall-issue)
ano ano max. 10 nábojů pro dlouhé zbraně
max. 20 nábojů pro krátké zbraně
neomezené pro držitele nárokové výjimky a zbrojního průkazu
ano
Alabama  Alabama ne ne ano ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 18–B
Aljaška  Aljaška ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 3–A
Arizona  Arizona ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 1–A
Arkansas  Arkansas ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 19–C
Colorado  Colorado ne ano ano
(dle oblasti)
ano
(shall-issue)
ano ano max. 10 nábojů ne 40–C
Connecticut  Connecticut ano[p 13] ano s povolením ano
(may-issue)
ano ne max. 10 nábojů ano 45–C
Severní Dakota  Severní Dakota ne ne krátké
(s povolením)
dlouhé
(neomezené)
ano
(permitless)[p 14][p 15]
ne ano neomezené ne 14–B
Jižní Dakota  Jižní Dakota ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 29–B
Delaware  Delaware ne ano ano ano
(may-issue)
ano ano neomezené ne 42–D
Florida  Florida ne ne ne[p 10] ano
(shall-issue)
ano ano neomezené ne 25–B
Georgie  Georgie ne ne krátké
(s povolením)
dlouhé
(neomezené)
ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 11–B
Havaj  Havaj ano ano ne
(may-issue)
ne
(may-issue)[p 16]
ano ne max. 10 nábojů ano 50–E
Idaho  Idaho ne ne ano ano
(permitless)[p 14][p 15]
ne ano neomezené ne 2–A
Illinois  Illinois ano ne ne ano
(shall-issue)
ano ano[p 17] místní omezení[p 18] ne 41–D
Indiana  Indiana ne ne krátké
(s povolením)
dlouhé
(neomezené)
ano
(shall-issue)
ano ano neomezené ne 20–B
Iowa  Iowa ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 34–C
Stát Nutné nákupní povolení Lustrace při
soukromém prodeji
Viditelné nošení Skryté nošení Tzv. red flag law Tzv. „Útočné zbraně“ Zásobníky Registrace zbraní Pozice
Kalifornie  Kalifornie ano[p 19] ano ne
(v praxi)
dle oblasti
(may-issue)
ano ne max. 10 nábojů ano 47–E
Kansas  Kansas ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 4–A
Severní Karolína  Severní Karolína pro krátké zbraně[p 13] pro krátké zbraně[p 13] ano ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 27–B
Jižní Karolína  Jižní Karolína ne ne krátké
(s povolením)
dlouhé
(neomezené)
ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 22–B
Kentucky  Kentucky ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 6–B
Louisiana  Louisiana ne ne ano ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 24–C
Maine  Maine ne ne ano ano
(permitless)[p 14]
ne ano neomezené ne 30–B
Maryland  Maryland pro krátké zbraně[p 19] ano dlouhé zbraně
(neomezeně)
krátké zbraně
(v praxi no-issue)
ne
(may-issue)
ano ne max. 10 nábojů krátké a samočinné zbraně 44–E
Massachusetts  Massachusetts ano [p 13][p 19] ano na povolení
(pouze krátké zbraně)
dle oblasti
(may-issue)
ano ne max. 10 nábojů ano
(prakticky)[p 20]
49–D
Michigan  Michigan pro krátké zbraně[p 13] pro krátké zbraně[p 13] ano ano
(shall-issue)
ne ano neomezené krátké zbraně 28–C
Minnesota  Minnesota krátké zbraně
a dlouhé zbraně
s pistolovou rukojetí[p 13]
ne s povolením ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 39–D
  Mississippi ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 16–A
  Missouri ne ne ano
(s omezeními)
ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 12–A
Montana  Montana ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 9–B
Nebraska  Nebraska pro krátké zbraně[p 13] pro krátké zbraně[p 13] ano
(s omezeními)
ano
(shall-issue)
ne ano neomezené města:
Omaha, Lincoln
35–C
Nevada  Nevada ne ano ano
(s omezeními)
ano
(shall-issue)
ano ano neomezené ne 26–B
New Hampshire  New Hampshire ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 17–A
New Jersey  New Jersey ano ano ne (v praxi) ne
(may-issue)
ano ne max. 10 nábojů krátké zbraně 48–E
  New York pro krátké zbraně ano ne dle oblasti
(may-issue)
ano ne max. 10 nábojů krátké zbraně
„útočné zbraně“
51–E
Nové Mexiko  Nové Mexiko ne ne ano ano
(shall-issue)
ano ano neomezené ne 36–B
Stát Nutné nákupní povolení Lustrace při
soukromém prodeji
Viditelné nošení Skryté nošení Tzv. red flag law Tzv. „Útočné zbraně“ Zásobníky Registrace zbraní Pozice
Ohio  Ohio ne ne ano ano
(shall-issue)
ne samonabíjecí zbraně
schopné vystřelit 31
a více nábojů bez přebíjení
max. 30 nábojů ne 23–C
Oklahoma  Oklahoma ne ne ne ano
(permitless)[p 21]
ne ano neomezené ne 5–A
Oregon  Oregon ne ano ano
(s omezeními)
ano
(shall-issue)
ano ano neomezené ne 32–C
Pensylvánie  Pensylvánie ne pro krátké zbraně ano
(s omezeními)
ano
(shall-issue)
ne ano neomezené prodej krátkých zbraní 31–B
Rhode Island  Rhode Island pro krátké zbraně[p 13] ano[p 13] s povolením
(may-issue)
ano
(may-issue)
ano ano neomezené ne 43–C
Tennessee  Tennessee ne ne ano
(pouze krátké zbraně)
krátké: ano
(permitless)[p 22]
dlouhé: ne
ne ano neomezené ne 13–B
Texas  Texas ne ne krátké
(s povolením)[p 11]
dlouhé
(neomezené)
ano
(shall-issue)[p 11]
ne ne neomezené ne 10–B
Utah  Utah ne ne ano[p 23] ano
(permitless)[p 24]
ne ano neomezené ne 8–B
Vermont  Vermont ne ano ano ano
(permitless)
ano ano max. 10 nábojů ne 37–C
Virginie  Virginie ne ano ano ano
(shall-issue)
ano ano neomezené ne 33–B
Západní Virginie  Západní Virginie ne ne ano ano
(permitless)
ne ano neomezené ne 15–B
  Washington pro samonabíjecí pušky ano ano ano
(shall-issue)
ano ano neomezené prodejci
(pistole a samonabíjecí pušky)
38–C
Wisconsin  Wisconsin pro krátké zbraně
(kromě soukr. prodeje)
ne ano ano
(shall-issue)
ne ano neomezené ne 21–C
Wyoming  Wyoming ne ne ano ano
(permitless)[p 15]
ne ano neomezené ne 7–A
Teritorium Nutné nákupní povolení Lustrace při
soukromém prodeji
Viditelné nošení Skryté nošení Tzv. red flag law Tzv. „Útočné zbraně“ Zásobníky Registrace zbraní Pozice
Washington, D.C.  Washington, D.C. ano[p 19] ano ne ano
(shall-issue)
ano ne max. 10 nábojů ano 46–D
Portoriko  Portoriko ano ano ne ano
(shall-issue)
ano neomezené ne
Guam  Guam ano ano ano
(shall-issue)
ano
(shall-issue)
ano neomezené ano
Americké Panenské ostrovy  Americké Panenské ostrovy ano ano ne ne
(may-issue)
ne ne ano
Americká Samoa  Americká Samoa ano ano ano
(omezeně)
ne
(no-issue)
ne neomezené ano
Severní Mariany  Severní Mariany ano ano ano
(permitless)
ne
(no-issue)
ano max. 10 nábojů ne

Afrika editovat

 

Praxe vydávání povolení ke skrytému nošení v Africe (2019).
     Nárokové (shall-issue)
     Proces správního uvážení
     V praxi nevydáváno
     Nevydáváno / chybí informace

Jihoafrická republika editovat

[26]


Asie a Oceánie editovat

Izrael editovat

[19]

Nový Zéland editovat

[97] [39]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Vzhledem k rozsahu tohoto článku nemusí být informace v něm obsažené kompletní nebo zcela aktuální. Účelem článku není poskytnout jakoukoliv právní radu, ale pouze obecný úvod do popsaného tématu.
 2. a b c Viditelně může zbraň dle § 28 bod 3 zák. o zbraních nosit pouze strážník obecní policie a zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky, a jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
  Od roku 2021 může dle § 29 bod 4 držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C viditelně zbraň nebo střelivo přepravovat (a nosit) pouze
  (a) v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně
  (b) je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy, v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu
  (c) pokud lze viditelnou přepravu zbraně nebo střeliva považovat za přiměřenou místním podmínkám a povaze dané akce nebo činnosti
  (d) a není-li tím ohrožen veřejný pořádek.
 3. a b c Výjimka udělována pouze pro sběratelské účely, nenároková, zřídka udělována.
 4. Přestože civilní vlastnictví zbraní je zakázané, mohou státní úřady přidělit zbraň např. pro účely lovu.
 5. a b c Nesmí být nabito nábojem v nábojové komoře, neplatí pro komoru válce revolveru.
 6. a b Viditelné nošení zbraně je povoleno s povolením. Skryté nošení jako takové není zakázáno, ale zákaz krátkých zbraní ho znemožňuje.
 7. Povolení k sebeobraně (umožňující skryté nošení) se musí obnovovat každých 5 let. Dle serveru zbrojnice.com nebylo v roce 2019 žádné nové povolení vydáno a obnoveno jich bylo pouze 190.[42]
 8. Platí povolení pro nošení (zákon nerozlišuje viditelné a skryté nošení). Vyžaduje se nošení způsobem, který nenaruší veřejný pořádek (prakticky nemožné v občanském oděvu v případě viditelného nošení).
 9. Příslušníci policie, vojenské policie, soudci a vězeňští dozorci mají udělováno povolení nárokově (i ve výslužbě). Vydávání povolení k nošení pro ostatní obyvatele podléhá správnímu uvážení tj. prokázání prokazatelné hrozby.
 10. a b Ve státě Florida je obecně zakázáno viditelné nošení, kromě jednání v souvislosti s činnostmi jako jsou lov, rybaření, kempování, vystavování zbraní, sportovní střelba a doprava z a na místa provozování těchto činností. V praxi tak není viditelné nošení běžné a může vyvolat zájem policie. Zákaz viditelného nošení byl neúspěšně napaden soudní cestou (Norman proti státu Florida).
 11. a b c Od 1. září 2021 bude v Texasu za stanovených podmínek možné viditelně i skrytě nosit zbraň bez nutnosti mít vydané oficiální povolení k nošení.
 12. Číslice udává pořadí států dle[87], písmeno a barva pak hodnocení dle[96] (A = nejlepší, E = nejhorší)
 13. a b c d e f g h i j k K nákupu lze použít povolení k nošení.
 14. a b c Pouze pro skryté nošení.
 15. a b c Pouze rezidenti tohoto státu.
 16. Povolení jsou platná pouze ve vydávající jurisdikci.
 17. Ve státě Illinois može platit místní nařízení omezující nebo zakazující tzv. útočné zbraně, pokud bylo přijato do 20. července 2013. Týká se okresu Cook county a také v něm ležícího města Chicago.
 18. Ve státě Illinois je místními nařízeními omezena kapacita zásobníků v okrese Cook County a městě Chicago, a ve městech Aurora a Oak Park.
 19. a b c d Je možné nabývat pouze zbraně ze schváleného seznamu (firearms roster).
 20. Zákon nepřikazuje registraci zbraní, ale všechny změny vlastnictví učiněné ve státě nebo jeho rezidenty jsou zaznamenány u Massachusetts Executive Office of Public Safety and Security. Dobrovolná registrace zbraní je taktéž možná.
 21. Oklahoma uznává všechna cizí povolení k nošení. Rezidenti států s obdobnou úpravou nošení zbraní, kteří nemají vydané povolení k nošení, mohou nosit zbraň pokud u sebe mají doklad totožnosti vydaný jejich domovským státem a jsou-li způsobilí takto nosit zbraň ve svém domovském státu. Příslušníci ozbrojených sil mohou nosit mají-li u sebe vojenský průkaz.
 22. Pouze rezidenti tohoto státu starší 21 let.
 23. V případě nošení bez povolení osobu mladší 21 let nesmí být nabito nábojem v nábojové komoře nebo v přímo použitelné komoře válce revolveru.
 24. Pouze osoby starší 21 let.

Právní předpisy editovat

 1. a b Zákon č. 119/2002 ze dne 8. března 2002, o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) (aktuální znění dle novely č. 13/2021 ze dne 16. prosince 2020). [cit. 10. dubna 2021]. Dostupné online.
 2. a b Relvaseadus (Zákon o zbraních č. RT I 2001, 65, 377 ze dne 16. června 2001). Riigi Teataja [online]. Estonská republika, 15. prosince 2020 [cit. 24.dubna 2021]. Ve znění novely RT I, 03.07.2020, 1 ze dne 17. června 2020. Dostupné online. (anglicky, estonsky) 
 3. a b Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Zákon o kontrole zbraní a střeliva č. 9/705 ze dne 15. ledna 2002). e-seimas.lrs.lt [online]. Litevská republika, 31. prosince 2020 [cit. 24.dubna 2021]. Ve znění novely č. 13/3078 ze dne 23 června 2020. Dostupné online. (litevsky) 
 4. a b Ieroču aprites likums (Zákon o nakládání se zbraněmi č. 2019/61.1. ze dne 14. března 2019). Likumi [online]. Lotyšská republika, 20. února 2020 [cit. 24.dubna 2021]. Ve znění novely 2020/46.1 ze dne 20. února 2020. Dostupné online. (anglicky, lotyšsky) 
 5. a b Federální zákon o zbraních č. BGBl. I Nr. 12/1997 ze dne 1. ledna 1997, (Waffengesetzes) (novela BGBl. I Nr. 97/2018, 22. prosince 2018). [cit. 6. července 2021]. Dostupné online. (německy)
 6. a b Zákon č. 190/2003 ze dne 23. dubna 2003, o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktuální znění dle novely č. 274/2020 ze dne 22. září 2020). [cit. 24. dubna 2021]. Dostupné online. (slovensky)
 7. a b Federální zákon č. SR 514.54 ze dne 20. června 1997, o zbraních, doplňcích zbraní a střelivu (Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition) (novela 1. září 2020). [cit. 6. června 2021]. Dostupné online. (německy, francouzsky, rétorománsky, anglicky)

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Overview of gun laws by nation na anglické Wikipedii, Gun laws in the United States by state na anglické Wikipedii, Gun law in the United States na anglické Wikipedii, Concealed carry in the United States na anglické Wikipedii, Open carry in the United States na anglické Wikipedii a Gun laws in Italy na anglické Wikipedii.

 1. 10 Best Countries for Gun Owners (gunsandammo.com)
 2. Explainer: Gun Laws in Latin America's Six Largest Economies [online]. AS/COA [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 3. Ley 25.886 [online]. InfoLEG, 2004-04-14 [cit. 2016-09-27]. Dostupné online. 
 4. Firearms-Control Legislation and Policy: Australia [online]. Loc.gov [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 5. Firearms-Control Legislation and Policy: Brazil | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 6. a b c d e f g h i j k Gun Law and Policy: Firearms and armed violence, country by country [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 7. Guns in China — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org, 2001-07-21 [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 8. Firearms-Control Legislation and Policy: Egypt | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 9. Riigi Infosüsteemi Amet. Weapons and weapon's permits [online]. eesti.ee [cit. 2015-01-29]. Dostupné online. (estonsky) 
 10. a b KARÁSEK, David. Zbrojní zákony: Finsko. Střelecká revue. Září 2019, s. 9. ISSN 0322-7650. 
 11. a b KARÁSEK, David. Zbrojní zákony: Francie. Střelecká revue. Říjen 2019, s. 9. ISSN 0322-7650. 
 12. Guns in Honduras — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-01-29]. Dostupné online. 
 13. U.S. salvage crew jailed in Honduras for carrying guns - Professional Mariner - October/November 2014 [online]. Professional Mariner, 2014-10-03 [cit. 2015-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-24. 
 14. Indonesia's Police Won't Stop Issuing Civilian Gun Permits - The Jakarta Globe [online]. Thejakartaglobe.beritasatu.com, 2012-05-07 [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-18. 
 15. Indonesia's Police Won't Stop Issuing Civilian Gun Permits - The Jakarta Globe [online]. Thejakartaglobe.beritasatu.com, 2012-05-07 [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-18. 
 16. Among those allowed to legally pack heat in Indonesia are doctors, public officials, lawmakers, members of the military and police and corporate heads
 17. a b Guns in Iraq — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org, 2001-07-21 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 18. Guns in Italy — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 19. a b Izrael: vývoj legislativy upravující civilní držení zbraní (zbrojnice.com)
 20. Guns in Jamaica — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 21. Lengthy delays for gun permits | Lead Stories [online]. Jamaica Gleaner, 2011-10-23 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 22. Danger zone To shoot or not to shoot? Licensed firearm holders advised to avoid shoot-outs where possible | Lead Stories [online]. Jamaica Gleaner, 2001-12-09 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 23. How to apply for a gun permit: - News [online]. JamaicaObserver.com, 2004-11-21 [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-06. 
 24. Firearms-Control Legislation and Policy: Japan | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 25. Japan: Gun Control and People Control [online]. Davekopel.com [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 26. a b Jižní Afrika III: legální držení zbraní v zemi (zbrojnice.com)
 27. a b Kanada: právní rámec legálního držení zbraní civilisty (zbrojnice.com)
 28. Guns in Kenya — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 29. Guns in North Korea — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org, 2001-07-21 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 30. US may learn from Korea's gun control [online]. Koreatimes.co.kr, 2013-01-25 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 31. Strict Gun Control Laws in South Korea - ABC News [online]. Abcnews.go.com, 2012-12-19 [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-04. 
 32. Guns in Cyprus — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 33. KARÁSEK, David. Zbrojní zákony: Maďarsko. Střelecká revue. Leden 2020, s. 9. ISSN 0322-7650. 
 34. Hungarian Weapons Law [online]. Davekopel.com [cit. 2015-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-25. 
 35. Firearms-Control Legislation and Policy: Mexico | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 36. a b KARÁSEK, David. Zbrojní zákony: Německo. Střelecká revue. Srpen 2019, s. 8, 9. ISSN 0322-7650. 
 37. a b Německo: Parlament schválil novelu zákona o zbraních, místo pouhé implementace zavedeny restrikce daleko za požadavky směrnice (zbrojnice.com)
 38. Gun laws in the Netherlands | RNW [online]. Rnw.nl, 2011-04-09 [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-03. 
 39. a b KARÁSEK, David. Nový Zéland. Střelecká revue. Červen 2019, s. 9. ISSN 0322-7650. 
 40. Firearms-Control Legislation and Policy: Norway | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 41. a b Rozhovor – Tomasz W. Stępień: Poláci stále věří komunistické indoktrinaci, že jen zločinci potřebují zbraně (zbrojnice.com)
 42. a b Rozhovor – Vitor Teixeira: Současný stav zbraňové legislativy v Portugalsku – dokonce i povolení na pepřové spreje se stávají nedostupnými (zbrojnice.com)
 43. Gun Laws - Austria [online]. Canfirearms.ca [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-06-13. 
 44. RIS - Gesamte Rechtsvorschrift für Waffengesetz 1996 - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 28.01.2015 [online]. Ris.bka.gv.at, 1991-09-13 [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. 
 45. Legea 295/2004 regimul armelor şi muniţiilor
 46. Firearms-Control Legislation and Policy: Russian Federation | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 47. a b Štatistické prehľady evidencie zbraní. www.minv.sk [online]. Ministerstvo vnitra Slovenské republiky [cit. 10.dubna 2021]. Dostupné online. (slovensky) 
 48. a b Miloslav Brunn. Slovensko: Údery zbrklých novel [online]. Gunlex.cz [cit. 2018-08-31]. Dostupné online. (slovensky) 
 49. Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)
 50. Firearms-Control Legislation and Policy: Great Britain | Law Library of Congress [online]. Loc.gov [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 51. Archivovaná kopie. www.gpo.gov [online]. [cit. 2017-06-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-03-19. 
 52. Republic of Serbia Law on Weapons and Ammunition [online]. Seesac.org [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 53. Gun Law of Thailand [online]. Thailawforum.com, 2011-09-30 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 54. Guns in Thailand Must Be Surrendered, Legal or Illegal, Coup Command Orders [online]. Phuket Wan [cit. 2015-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-04. 
 55. Gun laws in Turkey [online]. Mevzuat.gov.tr [cit. 2016-08-28]. Dostupné online. 
 56. Ukrainian Gun Owners Association: People Have The Unconditional Right to Bear Arms - Katie Pavlich [online]. Townhall.com, 2014-02-24 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 57. Gun Sales Spike In Ukraine, Gun Owners Move For New Laws [online]. Vocativ, 2014-03-06 [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 58. Guns in Vietnam — Firearms, gun law and gun control [online]. Gunpolicy.org [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. 
 59. Udělování výjimek k nabytí zakázané zbraně II: “provádění sběratelské činnosti”, zbrojnice.com
 60. Policie ČR: Statistika střelných zbraní 2019
 61. MACKŮ, Veronika. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2017 [cit. 2018-12-24]. 83 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. Dostupné online.
 62. a b c STEJSKAL, Václav. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2014 [cit. 2018-12-24]. 68 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. Dostupné online.
 63. a b NOVÁK, Michal. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2015 [cit. 2018-12-24]. 78 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. Dostupné online.
 64. a b c d FLAX, Lukáš. Právní úprava zbraní a střeliva. Praha, 2017 [cit. 2018-12-24]. 156 s. Rigorózní práce. Karlova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivana Millerová. Dostupné online.
 65. a b VESELÝ, Jan. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 87 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. Dostupné online.
 66. Zákon č. 119, o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), § 1. [cit. 2021-06-05]. Dostupné online.
 67. Fact check: zbraně teroristů v Charlie Hebdo, Právní prostor (zbrojnice.com)
 68. Citát dne – J. Bougrab: Charbovu žádost o povolení k nošení zbraně zamítli, spal ve strachu s nožem u postele. (zbrojnice.com)
 69. Itálie: implementací k lepší zbraňové legislativě (zbrojnice.com)
 70. MACKŮ, Veronika. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2017 [cit. 2018-12-24]. 83 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. Dostupné online.
 71. Německo: pouze 1.951 povolení k nošení zbraně pro sebeobranu, řadě žadatelů nejsou prodlužována (zbrojnice.com)
 72. (anglicky)Podmínky pro vydání povolení k nošení zbraně (německý zbraňový zákon 2002).
 73. Rakousko: vězenští dozorci dostanou šanci nosit zbraně mimo službu (zbrojnice.com)
 74. Platné zákony a nariadenia [online]. Legistelum.sk [cit. 2014-04-19]. Dostupné online. 
 75. Data [online]. Minv.sk [cit. 2015-02-18]. Dostupné online. (slovensky) 
 76. Postup získania ZP skupiny A [online]. Legistelum.sk [cit. 2018-08-31]. Dostupné online. (slovensky) 
 77. Vydanie zbrojného preukazu [online]. Ministerstvo vnitra SR [cit. 2018-08-31]. Dostupné online. (slovensky) 
 78. a b GAWRON, Tomáš. Porovnání výše úplatku za vydání zbrojního průkazu v Kalifornii, New Yorku a na Slovensku. zbrojnice.com [online]. 6. prosince 2020 [cit. 10.dubna 2021]. Dostupné online. 
 79. Británie: od správního uvážení k myšlenkové policii (zbrojnice.com)
 80. GAWRON, Tomáš. Švýcarsko: Zbraně, směrnice EU & květnové referendum – přehledné shrnutí (zbrojnice.com)
 81. GAWRON, Tomáš. Komentář: Poučení ze zavedení zbraňových restrikcí ve Švýcarsku po květnovém referendu (zbrojnice.com)
 82. Brazílie: uvolnění zbraňové legislativy předmětem volební kampaně (zbrojnice.com)
 83. Brazílie, volby & zbraně: 8 rychlých faktů (zbrojnice.com)
 84. Authorization To Carry (gunningforthetruth). gunningforthetruth.wordpress.com [online]. [cit. 2018-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-11-19. 
 85. Mexiko II: občané bez legální šance na účinnou obranu (zbrojnice.com)
 86. Text mexické ústavy, kapitola 1 - Lidská práva a jejich záruky (španělsky Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías) [online]. Wikizdroje [cit. 2021-06-24]. Dostupné online. (španělsky) 
 87. a b Best States for Gun Owners 2020 (gunsandammo.com)
 88. Masové vraždy 1-5 – statistické údaje zločinnosti (zbrojnice.com)
 89. Second Amendment [online]. Knihovna Kongresu [cit. 2021-06-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-06-08. (anglicky) 
 90. USA: rozšíření databáze NICS pro zbraňové prověrky (zbrojnice.com)
 91. USA: celoživotní zákaz držet zbraně za méně závažné trestné činy je protiústavní (zbrojnice.com)
 92. Shall Issue States 2021: limited discretion shall-issue states (World Population Review), (anglicky)(anglicky)
 93. GIFFORDS LAW CENTER:Concealed Carry - Limited Discretion “Shall Issue” States(anglicky)
 94. USA: Nejdůležitější zbraňový zákon posledních desetiletí (zbrojnice.com)
 95. Handgunlaw.us - USStatesMyStateHonors.pdf (anglicky)
 96. State Gun Laws in The USA (gunstocarry.com). www.gunstocarry.com [online]. [cit. 2021-06-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-05. 
 97. Nový Zéland: Vládní tažení proti legálním zbraním se změnilo v šaškárnu, na pozadí nárůstu kriminality policie prosí zločinecké bosse, aby zvážili odevzdání nelegálních zbraní (zbrojnice.com)

Literatura a odborné práce editovat

 • FLAX, Lukáš. Právní úprava zbraní a střeliva. Praha, 2017 [cit. 2018-12-24]. 156 s. Rigorózní práce. Karlova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivana Millerová. [vč. srovnání s německou a rakouskou legislativou]. Dostupné online.
 • MACKŮ, Veronika. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2017 [cit. 2018-12-24]. 83 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. [vč. srovnání s německou legislativou]. Dostupné online.
 • NOVÁK, Michal. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2015 [cit. 2018-12-24]. 78 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. [vč. srovnání s polskou legislativou]. Dostupné online.
 • STEJSKAL, Václav. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 2014 [cit. 2018-12-24]. 68 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. [vč. srovnání s francouzskou legislativou]. Dostupné online.
 • VESELÝ, Jan. Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Brno, 87 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Stanislav Sedláček. [vč. srovnání s estonskou legislativou]. Dostupné online.

Externí odkazy editovat