Zákon o zvláštních řízeních soudních

právní předpis

Zákon o zvláštních řízeních soudních je zákon přijatý Parlamentem České republiky dne 12. září 2013. Zákon byl vyhlášen dne 27. září 2013 ve Sbírce zákonů pod č. 292/2013 Sb. a nabyl účinnosti v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva k 1. lednu 2014. Upravuje především nesporná řízení, která byla vyčleněna z občanského soudního řádu, a dále některá sporná řízení, která ale mají zvláštní povahu (např. řízení o rozvod manželství).

Zákon o zvláštních řízeních soudních
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu292/2013 Sb.
Obvyklá zkratkaz. ř. s., ZŘS
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno12. září 2013
Platnost27. září 2013
Účinnost1. leden 2014
Související předpisy
občanský soudní řád
Oblast úpravy
občanské právo procesní

Na českém území platil v letech 1855–1950 obdobný zákon č. 208/1854 ř. z., o soudním řízení v nesporných věcech právních, doplněný roku 1931 zákonem č. 100/1931 Sb. z. a n., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.

Systematika editovat

Zákon se skládá ze třech částí o celkem 518 paragrafech:

 1. Obecná část (§ 1-30)
 2. Zvláštní část
  • Hlava I. Řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob
   • Díl 1. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti (§ 31-49)
   • Díl 2. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti (§ 50-64)
   • Díl 3. Řízení o přivolení k zásahu do integrity (§ 65)
   • Díl 4. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu (§ 66-84)
  • Hlava II. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu
   • Díl 1. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob (§ 85-93)
   • Díl 2. Řízení ve věcech svěřenského fondu (§ 94-97)
  • Hlava III. Řízení o pozůstalosti
   • Díl 1. Společná ustanovení (§ 98-136)
   • Díl 2. Projednání dědictví (§ 137-193)
   • Díl 3. Nabytí dědictví následným dědicem (§ 194)
   • Díl 4. Likvidace pozůstalosti (§ 195-280)
   • Díl 5. Úschovy v řízení o pozůstalosti (§ 281-288)
  • Hlava IV. Jiná řízení
   • Díl 1. Řízení o úschovách (§ 289-302)
   • Díl 2. Řízení o umoření listin (§ 303-315)
   • Díl 3. Řízení ve věcech kapitálového trhu (§ 316-322)
   • Díl 4. Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 323-331)
   • Díl 5. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin (§ 332-341)
   • Díl 6. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 342-348)
   • Díl 7. Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti (§ 349-353)
   • Díl 8. Řízení o soudním prodeji zástavy (§ 354-358)
   • Díl 9. Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry (§ 359-366)
  • Hlava V. Řízení ve věcech rodinněprávních (§ 367-513)
   • Díl 1. Průběh řízení (§ 367-491)
   • Díl 2. Výkon rozhodnutí (§ 492-513)
 3. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 514-518)

Literatura editovat

 • MACKOVÁ, Alena; MUZIKÁŘ, Ladislav, a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 858 s. ISBN 978-80-7502-122-9. 
 • SVOBODA, Karel, a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 1032 s. ISBN 978-80-7400-297-7. 
 • LAVICKÝ, Petr, a kol. Civilní proces. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 979 s. ISBN 978-80-7478-869-7. 

Externí odkazy editovat