Zákon o vlastnictví bytů

Zákon o vlastnictví bytů je zkrácený název zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Tímto zákonem se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly některé další zákony. Důležitou součástí tohoto zákona byla definice „prohlášení vlastníka“, pomocí kterého šlo rozdělit bytový dům na jednotlivé bytové jednotky v katastru nemovitostí.

O vlastnictví bytů
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu72/1994 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno24. března 1994
Platnost29. dubna 1994
Účinnost1. května 1994
Zrušeno1. ledna 2014
Oblast úpravy
občanské právo

Od 1. ledna 2014 byl zákon zrušen novým občanským zákoníkem. Zákon o vlastnictví bytů se ale plně uplatňuje i nadále pro vlastnictví jednotek (bytů a nebytových prostorů) vzniklých podle tohoto zákona do dne 31. prosince 2013. Příslušné přechodové ustanovení je uvedeno přímo v novém občanském zákoníku. Podle ustanovení § 3063 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že „[n]abyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., (...), vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.

Externí odkazyEditovat