Zákon o rodině (Československo, 1963)

Zákon o rodině byl zákon upravující oblast československého a českého rodinného práva v letech 1964–2013. Pokud nějaké rodinněprávní vztahy neupravoval tento zákon, použila se subsidiárně ustanovení občanského zákoníku (platilo zejména v otázce společného jmění manželů).

Zákon o rodině
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu94/1963 Sb.
Obvyklá zkratkaZOR
Údaje
AutorNárodní shromáždění
Schváleno4. prosinec 1963
Platnost13. prosinec 1963
Účinnost1. duben 1964
Zrušeno1. ledna 2014
Související předpisy
Občanský zákoník (Československo, 1964)
Oblast úpravy
Rodinné právo

Nahradil dřívější zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Po rozdělení Československa platil i na Slovensku, kde byl roku 2005 nahrazen zákonem č. 36/2005 Z.z., o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. ledna 2014 byl zrušen i v České republice a nahrazen druhou částí nového občanského zákoníku.

SystematikaEditovat

Členil se na čtyři části, z toho první tři se dále členila na celkem 16 hlav:

 1. Manželství
  • Vznik manželství
  • Neplatnost a neexistence manželství
  • Vztahy mezi manžely
  • Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého
  • Rozvod
 2. Vztahy mezi rodiči a dětmi
 3. Výživné
  • Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
  • Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
  • Vyživovací povinnost mezi manžely
  • Výživné rozvedeného manžela
  • Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
  • Společná ustanovení
 4. Závěrečná ustanovení

Externí odkazyEditovat