Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

český zákon

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v plném znění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnost z provozu vozidla) (zkráceně zákon č. 168/1999 Sb.) je zákon České republiky upravující podmínky povinného pojištění škod způsobených hlavně třetím osobám a jejich majetku.

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu168/1999 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno13. července 1999
Platnost30. července 1999
Účinnost30. července 1999

Zákon ukládá pojistit se všem vlastníkům provozovaných vozidel (až na výjimky) na škody, které způsobí svým vozem třetí straně a způsobí tak škody na její voze, majetku či zdraví. Zákon vytváří rámec tohoto pojištění. Určuje, kdo může pojišťovat a kdo se může nebo musí pojistit, jak vypadá vzájemné vypořádání a jak fungují pojišťovatelé a jejich zástupci. Vedle standardního pojištění, známého pod názvem povinné ručení, definuje ještě tzv. hraniční pojištění. Dále zákon zřizuje Českou kancelář pojistitelů, která vede evidenci a spravuje Garanční fond a Fond zábrany škod.

Zákon byl vytvořen v rámci otvírání trhu v tomto segmentu. Do roku 1999 bylo možné pojištění sjednat jen u České pojišťovny, která tak měla monopolní postavení na trhu. Historicky je pojištění odpovědnosti za škodu řešeno již v roce 1811 v občanském zákoníku a následně po vzniku Československa až do roku 1932, kdy vešel v platnost zákon č. 198/1932 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly.

Obsah zákona

editovat
 1. Část první – samotný zákon č. 168/1999 Sb.
  1. Oddíl první – úvod a vymezení pojmů
  2. Oddíl druhý – definice pojištění odpovědnosti za škodu
  3. Oddíl třetí – Česká kancelář pojistitelů
  4. Oddíl čtvrtý – společná ustanovení
 2. Část druhá – změna zákona o pojišťovnictví
 3. Část třetí – změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 4. Část čtvrtá (zrušeno)
 5. Část pátá (zrušeno)
 6. Část šestá – účinnost zákona

Externí odkazy

editovat