Write-only memory (humor)

WOM (zkratka anglického Write Only Memory) znamená paměť jen pro zápis. Jedná se o nerealizované zařízení, jež se stalo součástí inženýrského folklóru.

Údajně se objevilo jako protest zaměstnance firmy Signetics proti zdlouhavému a formálnímu schvalování specifikací, při kterém přitom nedocházelo k žádné skutečné kontrole. Název zněl logicky, a přesně zapadl mezi podobně pojmenované typy pamětíRWM, ROM, RAM. Specifikace WOM prošla schvalovacím procesem a dostala se tak do tištěné verze katalogu. Zákazníci o tento integrovaný obvod projevili doopravdy zájem, takže nakonec firma musela katalogy vytisknout znovu bez této součástky a původní verzi stáhnout. Firma ovšem tohoto nápadu využila ještě jednou. Koupili dvojstranu dubnového čísla časopisu Electronics a specifikaci (data sheet) uveřejnili jako aprílový žert.

Specifikace obsahuje množství zajímavých informací, jako například:

  • žhavicí napětí součástky je 6,3 V (jedná se o integrovaný obvod, ne o elektronku)
  • jedná se o paměť vhodnou pro: ukládání záznamů bez významu, ukládání informací u bomb, registry pro přetečení aritmetických operací (koš na bity), fronty s přístupem FINO (zkratka anglického First-In, Never-Out, analogie k FIFO, LIFO)
  • pro kompatibilitu s bipolárními obvody je třeba jistit napájecí i datové linky pojistkami 1 A
  • je doporučeno chlazení ventilátorem o průměru 6 stop
  • odkaz na neexistující knihu Modern Production Techniques od T. Arrieta
  • graf počtu zbývajících vývodů v závislosti na počtu vložení obvodu do patice
  • a další…

Externí odkazyEditovat