Wolfova cena za lékařství

Wolfova cena za lékařství je izraelské vědecké ocenění, udělované každoročně Wolfovou nadací. Dalšími kategoriemi ocenění jsou ceny za matematiku, fyziku, chemii, umění a zemědělství.

Seznam nositelůEditovat