Babylon – informace o uživatelce
cs-N Tato uživatelka je rodilá mluvčí češtiny.
de-3 Diese Benutzerin beherrscht Deutsch auf hohem Niveau.
Wikipedisté podle jazyka
-ová Tato uživatelka je proti přechylování ženských cizích jmen
Korolupy CoA.jpg Tato uživatelka je z Korolup
Wien Wappen.svg Tato uživatelka je z Vídně
Moravia.svg Mezi zájmy této uživatelky patří historie sudetských obcí, odsun, západní a jižní Morava

Vyhnáni - zapomenuti?/Vertrieben - und vergessen?Editovat

Již několik let se těší otázka "Odsunu Němců z historických sídelních oblastí střední a východní Evropy" nové pozornosti ze strany veřejnosti. Vyvolaná množstvím vědeckých, výzkumných a badatelských aspektů, analyzovaných a prezentovaných minimálně v celoevropském kontextu. Zajímám se o historii obce Korolupy a okolních vesnic. Vyhnání německého obyvatelstva s mým zájmem přirozeně souvisí. --Lenka Lyalikoff 11. 7. 2014, 01:23 (UTC)

Seit einigen Jahren erfreut sich das Thema „Vertreibung der Deutschen aus den historischen Siedlungsgebieten Mittel- und Osteuropas" neuer Beachtung durch die Öffentlichkeit. Ausgelöst durch eine vermehrte Aufarbeitung durch Wissenschaft und Forschung werden verschiedene Aspekte der Vertreibung zumeist in einem gesamteuropäischen Kontext analysiert und dargestellt. Ich interessiere mich für die Geschichte des Dorfes Korolupy und den umliegenden Dörfern. Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung Südmährens steht damit in direktem Zusammenhang. --Lenka Lyalikoff 11. 7. 2014, 01:23 (UTC)

A dodávám, ono vlastně všechno se vším souvisí, takže můj záběr je dost široký. O čem psát nikdy nebudu je určitě sport a technika (a vůbec všechno, co tíhne k pravé hemisféře). Jedině, že by se nějaký atlet zabýval hrnčířstvím, tak by se mi do článku asi hodil. Stroje vnímám pouze po stránce estetické nebo zajímavého designu a pak samozřejmě historické. --Lenka Lyalikoff 11. 7. 2014, 01:53 (UTC)

20. červen 2015Editovat

Památku německých vysídlenců a s tím vyhlášení památného dne již odsouhlasily vlády německé spolkové země Bavorsko, Hesensko a Sasko. V těchto zemích by památný den měl připadnout vždy na druhou neděli v září. O zavedení památného dne připomínající německé poválečné vysídlence se snažil dlouho dobu Svaz vyhnanců (BdV), který zastřešuje organizace vysídlených Němců. V roce 2013 se tento památný den stal i součástí programu vlády kancléřky Merkelové. V srpnu 2014 byl schválen parlamentem a ustanoven na 20. června. Slavit se bude od roku 2015. Němci si v tyto dny mají připomínat vyhnání sudetských Němců z Československa, ale také celkové poválečné utrpení čtrnácti milionů lidí německé národnosti, kteří byli vyhnáni i z dnešního Polska, Slovenska, Rumunska či z Maďarska.--Lenka Lyalikoff 9. 9. 2014, 11:43 (UTC)

Opravené pahýly, úpravy článků a články nově založenéEditovat

Úpravy pahýlů a nové články
Pahýl nebo úprava článku Nový článek
Korolupy s ekvivalentem na de.wikipedia Historie obce Korolupy
Lubnice Kroj německých Jihomoravanů ekvivalent na de.wikipedia
Moravské kroje velká úprava článku Kostel svatého Vavřince (Korolupy) s ekvivalentem na de.wikipedia
Kysibl (přírodní památka) Kostel svatého Jiří (Lubnice)
Římskokatolická farnost Korolupy oprava článku Friedrich Wilhelm Raiffeisen přeloženo a upraveno z de.wikipedia pro českou potřebu
Římskokatolická farnost Rancířov oprava článku Blatnice (přítok Želetavky)
Rancířov Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rancířov)
Rothschildhaus na de.wikipedia Kinderlandverschickung
Sokol (spolek) velká úprava článku Kinderlandverschickung v Protektorátu Čechy a Morava
Friedrich Ludwig Jahn překlad a úprava článku Rasse- und Siedlungshauptamt
Svaz německých dívek překlad a velká úprava článku Volksdeutsche Mittelstelle
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě přepracování skoro pahýlu Vysídlení Němců z Československa - přepsání původního hesla - velká úprava
František Teuner přepracování pahýlu Nissenova vojenská bouda
Konečné řešení české otázky přepracování článku Tábor nucené práce Uherčice
Brněnský pochod smrti přepracování článku Uherčice (zámek)
Masakry Němců na jaře a v létě 1945 přepracování článku Zámek Uherčice (1946–1989)
Uherčice (okres Znojmo) přepracování pahýlu Pohraniční stráž Znojmo
Collaltové doplnění článku Spolkový život Němců v českých zemích a v Československu
Vratěnín přepracování pahýlu Klášter bosých augustiniánů (Vratěnín)
Kostel Panny Marie Sněžné a svatého Floriána přepracování pahýlu Německo-česká provincie bosých augustiniánů
Mešovice Kostel svatého Jakuba Většího (Vratěnín)
Synagoga v Polici a Židovský hřbitov v Polici Německé včelařské spolky na území Rakouska-Uherska
Národní jednota severočeská Spolky c. k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Drosendorf-Zissersdorf přepracování článku Völkisch
Vranov nad Dyjí Grenzlanddeutschtum
Rudolf Kauschka Schutzverein
Oesterreichischer Alpenverein Bund der Deutschen
Deutscher Alpenverein Německá literatura pro děti a mládež v Rakousko-Uhersku v 2. pol. 19. století
Povinná školní docházka Pomník zbytečným obětem
Deutscher Schulverein Historie cestovního ruchu ve Vranově nad Dyjí
České exklávy v Horní Lužici přepracování pahýlu Vodní mlýn (Vranov nad Dyjí)
Ježíšek Josef Matouschek
Dešná Německé alpské spolky v českých zemích
Staré Hobzí přepracování článku Deutscher Turnverband
Janov (Staré Hobzí) Verein für das Deutschtum im Ausland
Berchtoldové z Uherčic Národní jednota pro jihozápadní Moravu
Staré Hobzí (zámek) přepracování článku Členové rodu Pallavicini na panství Jemnice - Staré Hobzí
Slavětín (Písečné) přepracování článku Pozemková reforma na panství Horní Libchava v době první Československé republiky
Jemnice (zámek) přepracování článku Horní Libchava, úplné přepracování článku
Vladimír Hobza Historie cestovního ruchu v Podhradí nad Dyjí
Podhradí nad Dyjí Dům dětí a mládeže
Moravský rybářský svaz, doplněn historický vývoj Ústřední politická škola Socialistického svazu mládeže Seč
Manušice Österreichisches Jungvolk
Vánočka Národní souručenství (oprava celého článku)
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže Třetí Československá republika (přepracování článku)
Rakouský stát, rozsáhlé přepracování pahýlu Československé zemědělské školství po roce 1952
Továrna dětských vozidel, rozsáhlé rozšíření, opravy Lovecké spolky v Předlitavsku
Vítání občánků, úprava pahýlu Československé státní lesy a statky
Československá myslivecká jednota a Český myslivecký svaz rozdělení a úprava obou článků Československé státní statky
Československý svaz tělesné výchovy a sportu Jednotný svaz českých zemědělců