Wikipedista:Vojtěch Dostál/Pískoviště2

Tento seznam je generován z údajů na Wikidatech a je pravidelně aktualizován botem.
Úpravy provedené v seznamu budou při příští aktualizaci odstraněny!

?item ?values ?labels ?legend
člověk 7937,2423 no statement with property,item with property main subject (P921)s
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.