Wikipedista:Suricattaontheway/Pískoviště

Jiří Svoboda (publicista a spisovatel)

* 3. dubna 1974, Ústí nad Labem

Je český publicista, fotograf a ilustrátor, který je mimo jiné tvůrcem výpravných publikací o Českém středohoří a Krušných horách.

Jiří Svoboda s nově vydanou knihou Východní Krušné hory
Jiří Svoboda s nově vydanou knihou Východní Krušné hory

Životopis:

Jiří Svoboda se narodil v roce 1974 v Ústí nad Labem. Po maturitě na Střední ekonomické škole v Ústí nad Labem pracoval jako grafik v Severočeském a později Ústeckém deníku. Následně našel uplatnění jako výtvarník a DTP operátor ve firmách zabývajících se předtiskovou přípravou. V roce 2009 spolu se svými kolegy založil vlastní grafické studio. V průběhu praxe v grafických studiích se podílel na přípravě a ilustrování řady publikací, včetně tvorby ilustrací chirurgických postupů nebo například výukových ilustrací pro děti. Je členem výtvarné skupiny ROLOUS, v jejímž rámci se zúčastnil několika výtvarných a sochařských sympozií a řady výstav. Vystavuje fotografie, malby a kresby. Realizoval také řadu přednášek o Českém středohoří pro různé kulturní instituce, knihovny nebo školy.

Jeho zájem o historii, především o starověký Egypt, vyústil ve vydání první knihy v roce 2001 s názvem "Tajemství Otce děsu", která se zabývá záhadami spojenými nejen s egyptskými pyramidami. Výsledkem jeho zájmu o téma víry v Boha je kniha "Jeho jméno je jsem", která vyšla v roce 2005 a mimo jiné se dotýká názorového soupeření mezi evolucionismem a kreacionismem. V roce 2006 ilustroval výpravnou publikaci Josefa Suldovského "Kronika hornictví zemí Koruny české" a v roce 2009 další výpravnou publikaci stejného autora s názvem "Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví v kontextu dějin zemí Koruny české". Mohutný ohlas zaznamenala Svobodova výpravná publikace "Tajemství Českého středohoří", která se dočkala několika dotisků v celkovém nákladu osmi tisíc výtisků. Na základě úspěchu zmíněné publikace pak vytvořil další knihu s názvem "Zázračné České středohoří", která volně navazuje na předchozí titul a vzbudila podobný ohlas. Obě knihy zahrnují témata historie, geologie, mineralogie i botaniky – tedy hrady, zámky, skalní útvary, vodopády, botanické klenoty, památné stromy, mineralogická naleziště a další přírodní a historické zajímavosti. Jiří Svoboda je nejen autorem textů a fotografií ve zmíněných publikacích, ale také kompletního výtvarného a technického zpracování. V roce 2019 vydal další výpravnou publikaci s názvem "Východní Krušné hory – Krásy dvou světů", která zájemce o přírodu, historii a turistiku seznamuje s nejvýchodnější částí Krušných hor – s přírodními, historickými a hornickými památkami, a to nejen prostřednictvím textů, ale také prostřednictvím více než sedmi set autorových fotografií.

V roce 2016 Jiřího Svobodu oslovila Česká televize, aby se jako poradce a účinkující podílel na tvorbě pořadu "Klenoty naší krajiny", přesněji dílu "České středohoří". Vtipným průvodcem celého úspěšného dokumentárního cyklu je známý herec Miroslav Vladyka.

Od roku 2014 až do současnosti Jiří Svoboda účinkoval také v řadě audio a videorepotráží Českého rozhlasu Sever, jejichž tématy jsou historie a přírodní zajímavosti Českého středohoří a Krušných hor.


Dílo:

• Tajemství Otce děsu/Pátrání po tajemství pyramid (X-Egem, Praha 2001) – autorem ilustrovaná kniha o záhadách egyptských pyramid a také pyramidovitých staveb v jiných částech světa.

• Jeho jméno je Jsem (CDL Design s. r.o., Ústí nad Labem 2005) – kniha o Bohu a křesťanství doplněná autorovými ilustracemi a fotografiemi.

• Tajemství Českého středohoří [1] (Imagine Media, s.r.o., Ústí nad Labem 2014) – výpravná publikace o přírodních a historických zajímavostech Českého středohoří, která je vybavena více než devíti sty autorovými fotografiemi.

• Zázračné České středohoří [2] (Imagine Media, s.r.o., Ústí nad Labem 2017) – výpravná publikace o Českém středohoří, která volně navazuje na předchozí knihu, je vybavena více než tisícovkou autorových fotografií.

• Východní Krušné hory/Krásy dvou světů [3] (Imagine Media, s.r.o., Ústí nad Labem 2019) – výpravná publikace o východní části Krušných hor, která je vybavena více než sedmi sty autorovými fotografiemi.


Odkazy:

[4] www.tajemstvistredohori.cz

[5] www.zazracnestredohori.cz

[6] www.imaginemedia.cz/vkh/index.html