Wikipedista:Standazx/Abecedy jazyků používajících latinku

Abecedy evropských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, Dh, E, Ë, F, G, Gj, H, I, J, K, L, Ll, M, N, Nj, O, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, U, V, X, Xh, Y, Z, Zh[p 1]

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, Dh, E, Ë, F, G, Gj, H, Hj, I, J, K, L, Lj, Ll, M, N, Nj, O, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, U, V, X, Xh, Y, Z, Zh[1]
K zápisu arvánštiny se používá i řecká abeceda obohacená o písmena s diakritikou.
Velká písmena: A, B, C, Ch, D, Dh, E, Ë, F, G, Gj, Gl, H, Hj, I, J, K, Kl, L, Ll, M, N, Nj, O, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, U, V, X, Xh, Z, Zh[2]
Malá písmena: a, b, c, ch, d, dh, e, ë, f, g, gj, gl, h, kj, i, j, k, kl, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, z, zh

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[p 2]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Občas se v baskických textech mohou vyskytnout i písmena ç a ü. Písmena c, q, v, w a y se vyskytují pouze ve slovech cizího původu.

V [3] je zvláštní výslovnost uvedena pro spřežky ll, rr, ts, tx, tz.

Abecedy baltských jazykůEditovat

Velká písmena: A, Ą, B, C, Č, D, E, Ę, Ė, F, G, H, I, Į, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ų, Ū, V, Z, Ž

Malá písmena: a, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, f, g, h, i, į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž

Velká písmena: A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, Ė, Ė̄, F, G, H, I, Ī, J, K, L, M, N, O, Ō, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž
Malá písmena: a, ā, b, c, č, d, e, ē, ė, ė̄, f, g, h, i, ī, j, k, l, m, n, o, ō, p, r, s, š, t, u, ū, v, z, ž

Velká písmena: A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, F, G, Ģ, H, I, Ī, J, K, Ķ, L, Ļ, M, N, Ņ, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž

Malá písmena: a, ā, b, c, č, d, e, ē, f, g, ģ, h, i, ī, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, o, p, r, s, š, t, u, ū, v, z, ž

Do roku 1946 bylo součástí lotyštiny písmeno ō. Do roku 1957 byla součástí lotyšské abecedy písmena ch a ŗ.

Velká písmena: A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, F, G, Ģ, H, I, Y, J, K, Ķ,L, Ļ, M, N, Ņ, O, Ō, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž
Malá písmena: a, ā, b, c, č, d, e, ē, f, g, ģ, h, i, y, j, k, ķ,l, ļ, m, n, ņ, o, ō, p, r, s, š, t, u, ū, v, z, ž

V [l 1] je navíc uvedeno písmeno Ī po písmenu Y. V [4] je navíc uvedeno písmeno Ī po písmenu Y, ale není uvedeno písmeno Ō, navíc jsou zmíněny spřežky dz a .

Abecedy germánských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, æ, ø, å

V dánštině se volitelně mohou označovat přízvučné slabiky pomocí čárky nad samohláskou. Přízvuk nemůže být označen pouze nad písmenem å. V dánském textu se tak mohou vyskytnou písmena á, é, í, ó, ú, ǽ, ǿ, nejedná se ale o samostatná písmena.[p 3]

Do roku 1948 se místo å používalo aa.[p 4]

Velká písmena: A, Á, B, D, Ð, E, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, P, R, S, T, U, Ú, V, Y, Ý, Æ, Ø

Malá písmena: a, á, b, d, ð, e, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, y, ý, æ, ø

Velká písmena: A, Â, B, C, D, E, Ê, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ô, P, R, S, T, U, Û, Ú, V, W, Y, Z

Malá písmena: a, â, b, c, d, e, ê, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ô, p, r, s, t, u, û, ú, v, w, y, z

Velká písmena: A, Á, B, D, Ð, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, P, R, S, T, U, Ú, V, X, Y, Ý, Þ, Æ, Ö

Malá písmena a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, y, ý, þ, æ, ö

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Dále se v němčině vyskytují znaky, které nejsou považovány za samostatná písmena:

Ä, Ö, Ü

ä, ö, ü, ß

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ë, É[5]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, ä, ë, é
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, À, É, Ö, Ü, Ù[6]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, ä, à, é, ö, ü, ù
Písmena C, Q, X a Y se vyskytují pouze v převzatých slovech.
Velká písmena: A, Ä, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z[7]
Malá písmena: a, ä, b, c, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, w, x, y, z
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z[8]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z
Navíc se používají písmena è, ò.
Velká písmena: A, Ao, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, Ł, L, M, N, Ń, O, Ö, P, Q, R, S, Ś, T, U, Ü, V, W, Y, Z, Ź, Ż
Malá písmena: a, ao, b, c, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, ł, l, m, n, ń, o, ö, p, q, r, s, ś, t, u, ü, v, w, y, z, ź, ż

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ë, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, IJ, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, ij, y, z

V některých nizozemských slovech se vyskytuje písmeno É (é), které slouží jako rozlišovač slov, které by se jinak zapisovaly stejně. Vyskytuje se například ve slově één (jedna). Vyskytuje se také v převzatých slovech, například ve slově café. Dvě tečky nad samohláskou se vyskytují v případě, kdy se vedle sebe nacházející samohlásky nevyslovují jako dvojhláska, ale jako dvě samostatné samohlásky. Pro naznačení výslovnosti nebo v převzatých slovech se může vyskytnout i obrácená čárka. Ve slovech převzatých z francouzštiny se mohou objevit i písmena se stříškou a jinými diakritickými znaménky.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, æ, ø, å

V norských textech se mohou vyskytnout i následující písmena s diakritikou é, è, ê, ó, ò, ô. Tyto slouží k rozlišení významu slov, které by bez diakritického znaménka v psané podobě vypadaly stejně. V textu psaném novou norštinou (nynorsk) se mohou navíc vyskytnout i písmena ì, ù a . V převzatých slovech se mohou vyskytnout i jiná písmena s diakritikou, především se jedná o písmena ü, á a à. Tato písmena ale nejsou součástí norské abecedy.[p 5]

Do roku 1917 se místo å používalo aa.[p 4]

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ȝ[9]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, ȝ

Ȝ se vyskytuje pouze v některých vlastních jménech a názvech míst. V textech může být nahrazeno písmenem Z, což ale způsobuje nejednoznačnost výslovnosti.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, å, ä, ö

Velká písmena: A, Ą, B, D, Ð, E, Ę, F, G, H, I, Į, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Ų, V, W, X, Y, , Å, Ą̊, Ä, Ö[p 6]
Malá písmena: a, ą, b, d, ð, e, ę, f, g, h, i, į, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, ų, v, w, x, y, , å, ą̊, ä, ö
Podle [p 7] se používají i písmena c, q, x, z.

Abecedy keltských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, Ch, C'h, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[10]

Malá písmena: a, b, ch, c'h, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Malá písmena: a, á, b, c, d, e, é, f, g, h, i, í, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú

V cizích slovech jsou také používána písmena j, k, q, v, w, x, y, z.

Pro slavnostní texty je k zápisu irštiny používáno galské písmo.[p 8]

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[11]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y[12]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U[13]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u

Velká písmena: A, B, C, CH, D, DD, E, F, FF, G, NG, H, I, L, LL, M, N, O, P, PH, R, RH, S, T, TH, U, W, Y[p 9]

Malá písmena: a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, i, l, ll, m, n, o, p, ph, r, rh, s, t, th, u, w, y

Dále se používají písmena â, ê, î, ô, û, ŵ, ŷ (dlouhé samohlásky), à, (označení krátké samohlásky, kde je předpokládána samohláska dlouhá), á, é, (označení přízvuku na poslední slabice u víceslabičných slov), ï (označení plné výslovnosti v případě dvou po sobě jdoucích samohlásek). Tato písmena nejsou považována za samostatná písmena. Označení krátké samohlásky, přízvuku a plné výslovnosti je obvykle vynecháváno.[p 10] (Velké varianty těchto písmen jsou Á, À, Â, Ä, É, È, Ê, Ë, Ì, Î, Ï, Ó, Ò, Ô, Ö, Ù, Û, , Ŵ, , Ý, , Ŷ, Ÿ.)

Abecedy románských jazykůEditovat

Velká písmena: A, À, Â, Æ, B, C, Ç, D, E, Ë, È, É, Ê, F, G, H, I, Ï, Î, J, K, L, M, N, O, Ô, Œ, P, Q, R, S , T, U, Ü, Ù, Û, V , W, X, Y, Z

Malá písmena: a, à, â, æ, b, c, ç, d, e, ë, è, é, ê, f, g, h, i, ï, î, j, k, l, m, n, o, ô, œ, p, q, r, s , t, u, ü, ù, û, v , w, x, y, z

V některých vlastních jménech a nových edicích starších francouzských textů se vyskytuje také písmeno ÿ. Ve slovech převzatých z němčiny může zůstat původní diakritika, takže se ve francouzštině může kromě písmen ö, ü, objevit i písmeno ä. Ve slovech převzatých ze španělštiny může zůstat písmeno ñ[p 11]. Písmeno ñ je součástí oficiálního abecedního řazení[p 12].

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[14]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Dále jsou používána písmena â, å, ç, é, î, ô, û, ê, è.
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[15]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Dále se používají písmena s diakritikou: â, ç, é, ê, è, î, ô, û.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z

V galicijských textech se tak mohou vyskytnout i písmena á, é, í, ó, ú, které označují přízvuk. V případech, kdy je nutné rozlišit výslovnost, objevují také písmena ï a ü.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z[16]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z

Kromě toho se používají písmena à, é, è, ì, ó, ò, ù a spřežky ch, gh, gli, gn, qu.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z

V italštině se mohou vyskytovat písmena vyznačující přízvuk à, è, ì, ò, ù a písmena vyznačující otevřenou výslovnost é, ó. V minulosti se v italštině používalo i písmeno î, které sloužilo jako zkrácený zápis dvou po sobě jdoucích písmen i.

Velká písmena: A, Æ, B, C, Ç, D, E, Eu, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z[17]
Malá písmena: a, æ, b, c, ç, d, e, eu, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z
Dále se používají písmena: é, ô, œ a y. Od 2016-02-07 ?? není uvedeno œ.
Od 2016-02-07 krátce existovala samostatná stránka o ligurštině uvádějící stejnou abecedu jako pro janovštinu, ale jako navíc používaná písmena byla uvedena písmena à, â, é, ê, è, ì, î, ó, ô, ò, ö, ù, û.[18]
Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.[p 13]
Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z
Nad samohláskami se může objevit buď obrácená čárka nebo stříška, v textu se tak mohou objevit písmena à, â, è, ê, ì, î, ò, ô, û.
V [19] není jako součást abecedy uvedeno písmeno Ç, navíc je jako součást abecedy uvedeno písmeno X.
Velká písmena: A, B, C, CHJ, D, E, F, G, GHJ, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z[p 14]
Malá písmena: a, b, c, chj, d, e, f, g, ghj, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z
Dále jsou používána písmena à, è[20], ì, ï, ò, ù, ü.
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[21]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Dále jsou používána písmena â, é, è, ê, ë, î, ó, ò, ô, ś/, û, ź, v některých dialektech také ć, ö, š.
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[22]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Pokud je přízvučná poslední slabika slova, je přízvuk označen diakrickým znaménkem é, í, ó, ú - přízvučné uzavřené samohlásky, à, è, ò - přízvučné otevřené samohlásky.[p 15]
Velká písmena: A, B, C, D, E, Ë, F, G, H, I, J, L, M, N, Ò, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z[23]
Malá písmena: a, b, c, d, e, ë, f, g, h, i, j, l, m, n, ò, o, p, q, r, s, t, u, v, z
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z[24]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z
Některé dialekdy sicilštiny používají i písmena K, X a Y.
Lombardština nemá oficiální psanou formu. Neoficiální abeceda se skládá z písmen:
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z[25]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z
Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ƚ, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z[26]
Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ƚ, m, n, o, p, r, s, t, u, v, x, y, z
Do 2012-01-23 bylo v [26] uvedeno Ł, ł/£ místo Ƚ, ƚ.
Používána jsou i písmena s diakritikou à, á, è, é, ò, ó, ù.[p 16] a písmena č, đ, ǧ, ñ, ì, š, [26] (písmena uvedena od 8.1.2012).
V [27] je uvedena jednotná abeceda benátštiny (grafia veneta unitaria), která se ale příliš nerozšířila:
Velká písmena: A, Â, B, C, C', CH, Ċ, D, DH, Đ, E, É, È, F, G, GH, GN, GN, Ñ, Ġ, H, I, J, K, L, Ƚ, M, N, , O, Ó, Ò, P, Q, R, S, , S-C, Š, , SS, T, U, V, X, , ZH, Z, Ž, Ż
Malá písmena: a, â, b, c, c', ch, ċ, d, dh, đ, e, é, è, f, g, gh, gl, gn, ñ, ġ, h, i, j, k, l, ƚ, m, n, , o, ó, ò, p, q, r, s, , s-c, š, , ss, t, u, v, x, , zh, z, ž, ż
V [28] a [29] jsou uvedena další používaná písmena jiných benátských abeced c', ċ, đ, é, ê, è, ġ, ğ, ñ, ł, , ó, ô, ò, , û, , ż, ç, 's, þ

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

V katalánštině se dále mohou vyskytnout písmena à, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü. V katalánštině existují dvě varianty zdvojeného L: ll a l·l, které ale nejsou považovány za samostatná písmena.

Okcitánština má několik vzájemně srozumitelných variant.[p 17]

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z[30]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z

V okcitánštině se vyskytují také písmena s diakritikou: á, à, ç, é, è, í, ó, ò, ú.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[31]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
V aranésštině se vyskytují také písmena s diakritikou: à, ç, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Písmena Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú nejsou považována za samostatná písmena. Do roku 2010 bylo v brazilské portugalštině používáno písmeno Ü. Písmena K, W, Y byla do portugalské abecedy zahrnuta v roce 2010.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z[32]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z

Velká písmena: A, Ă, Â, B, C, D, E, F, G, H, I, Î, J, L, M, N, O, P, R, S, Ș, T, Ț, U, V, X, Z

Malá písmena: a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, î, j, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, ț, u, v, x, z

Písmena K, Q, W, Y (k, q, w, y) nejsou součástí oficiální rumunské abecedy. V 19. století rumunština používala také písmeno ().[p 18]

Velká písmena: A, Ă, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ń, O, , P, Q, R, S, Ș, T, Ț, U, V, W, X, Y, Z[33]
Malá písmena: a, ă, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ń, o, , p, q, r, s, ş, t, ț, u, v, w, x, y, z
Dlouhé samohlásky: ā, ē, ī, ō, ū. Ortografie Theodora Capidana používá písmena s diakritikou , ǫ, l’, ł, , .[p 19][p 20]
Malá písmena: a, ã, b, c, (ch), d, (dh), (dz), e, f, g, (gh), h, i, j, k, l, (lj), m, n. (nj), o, p, r, s, (sh), t, (th), (ts), u, v, w, x, y, z[p 21]
V [34] jsou navíc uvedena písmena a a q, nejsou uvedeny spřežky ch a gh.

Velká písmena: A, À, B, C, D, E, È, F, G, H, I, Ì, J, L, M, N, O, Ò, P, Q, R, S, T, U, Ù, V, Z[35]

Malá písmena: a, à, b, c, d, e, è, f, g, h, i, ì, j, l, m, n, o, ò, p, q, r, s, t, u, ù, v, z

Velká písmena: A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Pokud se vyskytne nepravidelný přízvuk, je označen čárkou nad samohláskou. Ve španělských textech se tak mohou vyskytnout i následující znaky á, é, í, ó, ú, které ale nejsou považovány za samostatná písmena. V případech, kdy je nutné rozlišit výslovnost, objevuje také písmeno ü.

Zajímavostí je, že narozdíl od LL není za samostatné písmeno považováno RR. V minulosti španělština používala také písmeno ç.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[36]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z[p 22]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, v, x, y, z
Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z[37]
Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, x, y, z
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z[38]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z
Používá se i písmeno Ç a v cizích slovech i písmena K a W.

Abecedy semitských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, Ċ, D, E, F, Ġ, G, , H, Ħ, I, IE, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Ż

Malá písmena: a, b, ċ, d, e, f, ġ, g, , h, ħ, i, ie, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, ż

Abecedy slovanských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž

Malá písmena: a, b, c, č, d, e, f, g, h, ch, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, ř, s, š, t, u, v, w, x, y, z, ž

Dále se v češtině vyskytují písmena, která nejsou povaźována za samostatná písmena, ale pouze za varianty základních znaků:

Á, Ď, É, Ě, Í, Ň, Ó, Ť, Ú, Ů, Ý

á, ď, é, ě, í, ň, ó, ť, ú, ů, ý

Velká písmena: A, B, C, Č, Ć, D, , E, Ě, F, G, H, Ch, I, J, K, Ł, L, M, N, Ń, O, P, R, Ŕ, S, Š, Ś, T, U, W, Y, Z, Ž, Ź

Malá písmena: a, b, c, č, ć, d, , e, ě, f, g, h, ch, i, j, k, ł, l, m, n, ń, o, p, r, ŕ, s, š, ś, t, u, w, y, z, ž, ź

V minulosti dolnolužická srbština používala také písmena , , ḿ a , která byla později nahrazena bj, pj, mj a wj.[p 23]

Velká písmena: A, B, C, Č, Ć, D, , E, Ě, F, G, H, Ch, I, J, K, Ł, L, M, N, Ń, O, Ó, P, R, Ř, S, Š, T, U, W, Y, Z, Ž

Malá písmena: a, b, c, č, ć, d, , e, ě, f, g, h, ch, i, j, k, ł, l, m, n, ń, o, ó, p, r, ř, s, š, t, u, w, y, z, ž

Velká písmena: A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

Malá písmena: a, b, c, č, ć, d, , đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž

Velká písmena: A, Ą, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ó, P, R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

Malá písmena: a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż

Velká písmena: A, Ą, Ã, B, C, D, E, É, Ë, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ò, Ó, Ô, P, R, S, T, U, Ù, W, Y, Z, Ż
Slezština nemá jedinou standardní abecedu, používá se jich několik.
Velká písmena: A, B, C, Ć, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ń, O, P, R, Ř, S, Ś, Š, T, U, Ů, W, Y, Z, Ź, Ž[39]
Malá písmena: a, b, c, ć, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ń, o, p, r, ř, s, ś, š, t, u, ů, w, y, z, ź, ž
Velká písmena: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, P, R, S, Ś, T, U, Ů, W, Y, Z, Ź, Ż[p 24]
Malá písmena: a, b, c, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, ś, t, u, ů, w, y, z, ź, ż
Slabikářová abeceda - Velká písmena: A, Ã, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ŏ, Ō, Ô, Õ, P, R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż[p 25]
V [p 26] je vysvětleno použití písmen ã ć ł ń õ ō ô ŏ ś ź ż a jejich vztah k polským písmenům ą ę ó.

Velká písmena: A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, Dz, , E, É, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P, Q, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž

Malá písmena: a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, , e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž

Velká písmena: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

Malá písmena: a, b, c, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž

Mezi lety 1825 a 1833 se používala k zápisu slovinštiny metelčica, abeceda s přidanými písmeny a ligaturami, které se v jiné abecedě nevyskytovaly.

  • zámuřština (prekmurščina, prekmürščina, prekmörščina, panonska slovenščina)
Velká písmena: A, Á, B, C, Č, D, E, É, Ê, F, G, Gj, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, Ô, Ö, P, R, S, Š, T, Tj, U, Ü, V, Z, Ž[p 27][p 28]
Malá písmena: a, á, b, c, č, d, e, é, ê, f, g, gj, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, ô, ö, p, r, s, š, t, tj, u, ü, v, z, ž
Do roku 1914 se místo písmen s diakritikou a spřežek s písmenem j používaly spřežky cs (č), gy (gj), ly (lj), ny (nj), sz (s), s (š), zs (ž) a navíc i písmena ő, ű.

Velká písmena: A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

Malá písmena: a, b, c, č, ć, d, , đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž

K zápisu srbštiny se kromě latinky používá i cyrilice, která je písmem úředním. V ostatních případech jsou obě písma v Srbsku rovnocenné.

Velká písmena: A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, Š, Ś, T, U, V, Z, Ž, Ź
Malá písmena:a, b, c, č, ć, d, , đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, ś, t, u, v, z, ž, ź
Návrh černohorské abecedy obsahoval ještě písmeno З, abeceda tedy měla mít pořadí písmen
Velká písmena: A, B, C, Č, Ć, D, , Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, Š, Ś, T, U, V, Z, З, Ž, Ź[p 29][40]
Malá písmena:a, b, c, č, ć, d, , đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, ś, t, u, v, z, з, ž, ź

Abecedy turkických jazykůEditovat

Velká písmena: A, Ä, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, Ţ/Ț, U, Ü, V, Y, Z.[p 30]

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, Ñ, O, Ö, P, Q, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, ñ, o, ö, p, q, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z

Velká písmena: A, Ə (Ä), B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, Q, L, M, N, Ŋ (Ñ), O, Ɵ (Ö), P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z[41]

Malá písmena: a, ə, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, q, l, m, n, ŋ, o, ɵ, p, r, s, ş, t, u, ü, v, w, x, y, z

Abecedy ugrofinských jazykůEditovat

Velká písmena: A, Á, B, C, Cs, D, Dz, Dzs, E, É, F, G, Gy, H, I, Í, J, K, L, Ly, M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs

Malá písmena: a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs

Písmena Q, W, X a Y se vyskytují pouze v převzatých slovech. Protože v maďarštině písmeno E označuje foném [ɛ], může se v maďarských textech vyskytnout i písmeno Ë označující foném [e], který se vyskytuje v některých dialektech maďarštiny. Toto písmeno ale není součástí maďarské abecedy.

Abecedy baltofinských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, Õ, Ä, Ö, Ü

Písmena F, Š, Z a Ž se vyskytují pouze v cizích slovech. Písmena C, Q, W, X a Y nejsou součástí estonské abecedy.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, W, Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y, Z, Ž, '[p 31]
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, W, Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y[p 32][p 33]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, š, z, ž, t, u, v, w, õ, ä, ö, ü, x, y

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Ve finských textech se mohou objevit i písmena Š, W, Ž, které ale nejsou oficiální součástí finské abecedy. Å se vyskytuje pouze ve slovech přejatých ze švédštiny.

Velká písmena: A, B, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, Y, Ä, Ö, '[p 34]
Malá písmena: a, b, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, z, ž, t, u, v, y, ä, ö, '
Abeceda olonetské karelštiny, do roku 2007:
Velká písmena: A, B, Č, D, Ǯ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, Ü, Ä, Ö[42]
Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö[43]
Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, š, t, u, v, w, x, y, z, ä, ä
Používá se i písmeno s diakritikou đ/ð.
Poznámky v http://kvensk.no/kielioppi/alfabeetti.pdf

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, TS, , U, V, Z, Ž, Ä, Ö, Ü

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, ts, , u, v, z, ž, ä, ö, ü

V [44] jsou navíc uvedena písmena C, Y a není uvedeno Ü. Spřežky ts, nejsou uvedeny jako samostatná písmena.

Velká písmena: A, Ā, Ä, Ǟ, B, D, , E, Ē, F, G, H, I, Ī, J, K, L, Ļ, M, N, Ņ, O, Ō, Ȯ, Ȱ, (Ö), (Ȫ), Õ, Ȭ, P, R, Ŗ, S, Š, T, Ț, U, Ū, (Y), (Ȳ), V, Z, Ž

Malá písmena: a, ā, ä, ǟ, b, d, , e, ē, f, g, h, i, ī, j, k, l, ļ, m, n, ņ, o, ō, ȯ, ȱ, (ö), (ȫ), õ, ȭ, p, r, ŗ, s, š, t, ț, u, ū, (y), (ȳ), v, z, ž

Velká písmena: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, Ü, Ä, Ö

Malá písmena: a, b, c, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, z, ž, t, u, v, ü, ä, ö

Ve jménech a převzatých slovech se mohou vyskytnout písmena Q, W, X, Y[45].

Votština nemá jednotnou ortografii, používáno je několik abeced. Byl vyvinut i zápis cyrilicí, ten se ale neujal.

Velká písmena: A, B, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ, M, N, Ń, O, P, R, Ŕ, S, Š, Ś, T, Ť, Ts, , U, V, Z, Ž, Ź, Õ, Ä, Ö, Ü

Malá písmena: a, b, d, ď, e, f, g, h, i, j, k, l, ľ, m, n, ń, o, p, r, ŕ, s, š, ś, t, ť, ts, , u, v, z, ž, ź, õ, ä, ö, ü

Velká písmena: A, Ä, B, C, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ, M, N, O, Ö, Õ, P, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, Ü, Ts

Malá písmena: a, ä, b, c, d, ď, e, f, g, h, i, j, k, l, ľ, m, n, o, ö, õ, p, r, s, š, z, ž, t, u, v, ü, ts

Velká písmena: A, Ä, B, C, D, D', E, F, G, H, I, J, K, L, L', M, N, N', O, Ö, Õ, P, R, R', S, S', Š, T, T', Z, Z', Ž, U, V, Ü, Ts[46]

Malá písmena: a, ä, b, c, d, d', e, f, g, h, i, j, k, l, l', m, n, n', o, ö, õ, p, r, r', s, s', š, t, t', z, z', ž, u, v, ü, ts

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, W, Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y[p 35]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, š, z, ž, t, u, v, w, õ, ä, ö, ü, x, y

Velká písmena: A, B, C, D, D', E, F, G, H, I, J, K, L, L', M, N, N', O, P, R, R', S, Š, S', T, T', U, V, Y, Z, Z', Ž, Õ, Ä, Ö, Ü[47]

Malá písmena: a, b, c, d, d', e, f, g, h, i, j, k, l, l', m, n, n', o, p, r, r', s, š, s', t, t', u, v, y, z, z', ž, õ, ä, ö, ü

V [48] je použit zápis, který používá písmena ä, ö, c, y, õ, ũ, đ, ñ, ļ, ş, ž, ś, ź, ţ, ĵ, ŕ.

Poznámky k votštině:

Abecedy sámských jazykůEditovat

Velká písmena: А, (Â), B, C, Č, D, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Y, Z, Ž, Ä, (Á)[p 36]

Malá písmena а, (â), b, c, č, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, y, z, ž, ä, (á)

Písmena  a Á nejsou rozlišována jako samostatná písmena. V [49] a [p 37] je navíc jako součást abecedy uvedeno písmeno Ŋ. V cizích slovech se mohou vyskytnout i písmena â, q, w, x, ö[50].

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, (Ï), J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Æ, Ø, Å[p 38]

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, (ï), j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, æ, ø, å

Ve Švédsku se místo písmen Æ a Ø používají písmena Ä a Ö. V mnoha textech není rozlišeno mezi písmeny I a Ï. V cizích slovech se mohou vyskytnout i písmena c, q, w, x, z, ä, ö.[51]

Velká písmena: A, Á, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ń, O, P, R, S, T, U, V, Å, Ä[49]

Malá písmena: a, á, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ń, o, p, r, s, t, u, v, å, ä

Písmeno ń je občas nahrazováno písmenem ñ. Ve Švédsku je v nových textech po vzoru ostatních sámštin místo ń psáno ŋ.[p 39][p 40] V cizích slovech se mohou vyskytnout i písmena c, q, w, x, y, z, ö.[52]

Velká písmena: A, Á, B, D, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, Ŧ, U, V, Ä, Å[53]

Malá písmena: a, á, b, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, r, s, t, ŧ, u, v, ä, å

Velká písmena: A, Á, B, C, Č, D, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, R, S, Š, T, Ŧ, U, V, Z, Ž[54]

Malá písmena: a, á, b, c, č, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, š, t, ŧ, u, v, z, ž

Velká písmena: А, Â, B, C, Č, Ʒ, Ǯ, D, Đ, E, F, G, Ǧ, Ǥ, H, I, J, K, Ǩ, L, M, N, Ŋ, O, Õ, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, Å, Ä[p 41]

Malá písmena: а, â, b, c, č, ʒ, ǯ, d, đ, e, f, g, ǧ, ǥ, h, i, j, k, ǩ, l, m, n, ŋ, o, õ, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, å, ä

V cizích slovech se mohou vyskytnout i písmena q, w, x, y, ö.[55]

Z abecedy skoltské sámštiny vycházela do roku 1930 používaná abeceda terské sámštiny

Velká písmena: А, А̄, Å, B, C, Č, D, E, Ē, F, G, H, I, Ī, Ɨ, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ō, P, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž, Ʒ, Ǯ[56]

Malá písmena: а, а̄, å, b, c, č, d, e, ē, f, g, h, i, Ī, ɨ, j, k, l, m, n, ŋ, o, ō, p, s, š, t, u, ū, v, z, ž, ʒ, ǯ

Umejská sámština je jednou ze čtyř sámštin, která nemá oficiální psanou formu. Neoficiální abeceda se skládá z písmen:

Velká písmena: A, Á, B, D, E, F, G, H, I, Ï, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Ú, V, Y, Å, Ä, Ö[49]

Malá písmena: a, á, b, d, e, f, g, h, i, ï, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, ú, v, y, å, ä, ö

V [57] jsou navíc písmena Đ, Ŋ, Ŧ. Písmeno Å je uvedeno na konci abecedy. Do uvedení samostatných stránek o jednotlivých sámských jazycích bylo místo Ï uvedeno Í.

Abecedy indoárijských jazykůEditovat

Romština používá mnoho zápisů. Standardní rómská abeceda byla přijata v roce 1990:

Velká písmena: A, Ä, B, C, Ć, Č, D, E, Ê, F, G, Ǧ, H, I, Î, J, K, Ǩ, L, ̌L, M, N, Ň, O, Ö, P, , Q, R, Ŕ, Ř, S, Ś, Š, T, Ť, U, Ü, V, W, X, Y, Z, Ź, Ž[58]

Malá písmena: a, ä, b, c, ć, č, d, e, ê, f, g, ǧ, h, i, î, j, k, ǩ, l, ̌l, m, n, ň, o, ö, p, , q, r, ŕ, ř, s, ś, š, t, ̌t, u, ü, v, w, x, y, z, ź, ž

Abecedy kavkazských jazykůEditovat

Velká písmena: A, Ä, Â, B, C, C', Ç, Ç', D, E, Ê, F, G, Ğ, G', H, I, Î, İ, J, K, K', L, M, N, O, Ö, Ô, P, P', Q, Q', R, S, Ş, T, T', U, Ü, Û, V, X, Y, Z, [59]

Malá písmena: a, ä, â, b, c, c', ç, ç', d, e, ê, f, g, ğ, g', h, ı, î, i, j, k, k', l, m, n, o, ö, ô, p, p', q, q', r, s, ş, t, t', u, ü, û, v, x, y, z,

V Rusku je cachurština zapisována cyrilicí.

Udi je zapisován převážně cyrilicí. Zápis jazyka udi latinkou je oznámen od roku 1990. Do roku 2007 se používala abeceda obsahující několik písmen cyrilice a spřežky. Od roku 2007 se používá abeceda obsahující namísto nich více písmen s diakritikou nebo s apostrofem.

Velká písmena: A, Ă, Ə, B, C, Ĉ, Ç, Ç', Č, Ć, D, E, Ĕ, F, G, Ğ, H, I, İ, Ĭ, J, Ĵ, K, K', L, M, N, O, Ö, Ŏ, P, P', Q, Q', R, S, Ś, S', Ŝ, Ş, T, T', U, Ü, Ŭ, V, X, Y, Z, Ź[60]

Malá písmena: a, ă, ə, b, c, ĉ, ç, ç', č, ć, d, e, ĕ, f, g, ğ, h, ı, i, ĭ, j, ĵ, k, k', l, m, n, o, ö, ŏ, p, p', q, q', r, s, ś, s', ŝ, ş, t, t', u, ü, ŭ, v, x, y, z, ź

Abecedy asijských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, '[61]

Malá písmena: a, ai, ao, b, ch, d, e, g, h, i, j, k, l, l', m, m', n, n', ng, ng', o, p, r, s, t, u, w

Abecedy austroasijských jazykůEditovat

Velká písmena: A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ĕ, Ê, G, H, I, Ĭ, J, K, L, M, N, O, Ŏ, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ŭ, Ư, V, W, Y[62]

Malá písmena: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ĕ, ê, g, h, i, ĭ, j, k, l, m, n, o, ŏ, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ŭ, ư, v, w, y

Dále se používají spřežky ch, kh, ng, nh, ph, th.

Velká písmena: A, B, K, D, E, G, Ng, H, I, Ï, J, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, W, Y[p 42]

Malá písmena: a, b, k, d, e, g, ng, h, i, ï, j, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, w, y

Používají se ještě písmena š a ʔ a spřežky bh, dh, gh, jh, kh, ph, th.[l 2]

Velká písmena: A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y

Malá písmena: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y

Každý znak pro samohlásku může být ještě doplněn o jednu z pěti tónových značek, písmena s tónovou značkou ale nejsou považována za samostatná písmena.

Velká písmena s tónovou značkou: À, , , È, , Ì, Ò, , , Ù, , , , , , , , , , , , , , , Ã, , , , , Ĩ, Õ, , , Ũ, , , Á, , , É, , Í, Ó, , , Ú, , Ý, , , , , , , , , , , ,

Malá písmena s tónovou značkou: à, , , è, , ì, ò, , , ù, , , , , , , , , , , , , , , ã, , , , , ĩ, õ, , , ũ, , , á, , , é, ế, í, ó, , , ú, , ý, , , , , , , , , , , ,

Abecedy austronéských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, '[63]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Písmena c, d, l, q, v, w, x, y, z jsou používané pouze v převzatých slovech a jménech.

Velká písmena: A, B, D, E, G, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y[64]

Malá písmena: a, b, d, e, g, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y

Dále se používají spřežky gw a kw a v cizích slovech a jménech se mohou objevit i písmena c, f, h, j, q, x a z.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[65]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Velká písmena: , A, Å, B, Ch, D, E, F, G, Gu, H, I, K, L, M, N, Ñ, Ng, O, P, R, Rr, S, T, U, Y[p 43]

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[66]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Velká písmena: A, Ă, Â, B, Ƀ, Č, D, Đ, E, Ĕ, Ê, Ê̆, G, H, I, Ĭ, J, DJ, K, L, M, N, Ñ, NG, O, Ŏ, Ô, Ô̆, Ơ, Ơ̆, P, R, S, T, U, Ŭ, Ư, Ư̆, W, Y[67]

Malá písmena: a, ă, â, b, ƀ, č, d, đ, e, ĕ, ê, ê̆, g, h, i, ĭ, j, dj, k, l, m, n, ñ, ng, o, ŏ, ô, ô̆, ơ, ơ̆, p, r, s, t, u, ŭ, ư, ư̆, w, y

Velká písmena: A, B, C, D, E, É, È, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[p 44]

Malá písmena: a, b, c, d, e, é, è, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Písmena f, q, v, x a z se používají pouze ve slovech převzatých z Evropských jazyků a arabštiny. K zápisu javánštiny se také používá tradiční javánské písmo[p 45] a arabské písmo.

Velká písmena: A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[68]

Malá písmena: a, b, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[p 46]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[69]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Dále se používají spřežky dh, gh, mb, mp, ng, ngg, ngk, nd, ns, nt.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, '[70][p 47]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Dále se používají spřežky gh, kh, mb, nd, ng, ngg a sy. Písmena a spřežky gh, kh, q, sy, v, x a z se používají v cizích slovech a obvykle bývají nahrazovány písmeny g, k, k, sy, f, x a s.

Velká písmena: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Ng, Ny, O, P, Q, R, S, T, U, W, Y[71]

Malá písmena: a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, ny, o, p, q, r, s, t, u, w, y

Jazyk sasak je také zapisován sasakským písmem Aksara Sasak.

Velká písmena: A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, '[72]

Malá písmena: a, b, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, Á, B, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, Ñ, O, Ó, P, R, S, T, U, Ú, V, X, Z[p 48]

Malá písmena: a, á, b, d, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, ñ, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[73]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Dále se používají spřežky ng a ngg.

Písmena j a l se používají pouze v převzatch slovecj a cizích jménech, písmena c, f, h, q, x a z pouze v cizích jménech.

Abecedy filipínských jazykůEditovat

  • [j 80] jazyk aklan (Inakeanon) dialekty Malaynon a Ibayjanon

Velká písmena: A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, U, W, Y[74]

Malá písmena: a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ng, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[75]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Písmena označená kurzívou se vyskytují pouze v převzatých slovech.

Přirozená abeceda - velká písmena: A, Ā, B, K, D, E, Ē, Ə, ə̄, G, H, Ɣ, I, Ī, J, L, M, N, ŋ, O, Ō, P, R, S, T, U, Ū, W, Y[p 49]

Moderní zjednodušená abeceda - velká písmena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[p 50]

Velká písmena: A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, U, W, Y[76]

Malá písmena: a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, D, E, G, H, I, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, W, Y, '[77]

Malá písmena: a, b, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, w, y

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ng, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[78]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Velká písmena: A, B, D, E, G, H, I, K, L, M, N, Ng, O, P, T, U, W, Y[p 51]

V [l 3] je navíc uveden jako součást abecedy apostrof.

Velká písmena: A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, U, W, Y[79]

Malá písmena: a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, Ng, O, Ə, P, R, S, T, U, W, Y[p 52]

Malá písmena: a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, ə, p, r, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, D, E, G, H, I, K, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, U, W, Y[80]

Malá písmena: a, b, d, e, g, h, i, k, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

Používají se také písmena á, â, í, ò, ô, ú. Písmena u a o jsou alofony, e se používá v cizích slovech.

Velká písmena: A, B, D, E, G, H, I, K, L, M, N, Ng, P, R, S, T, U, W, Y[81]

Malá písmena: a, b, d, e, g, h, i, k, l, m, n, ng, p, r, s, t, u, w, y

Používána jsou i písmena c, f, j, o, q, v, x, z, ale pouze v nových přejatých slovech, jménech a místních názvech.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ng, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[82]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Velká písmena: A, B, D, G, H, I, K, L, M, N, Ng, P, R, S, T, U, W, Y, '

Malá písmena: a, b, d, g, h, i, k, l, m, n, ng, p, r, s, t, u, w, y[83]

Dále se používají písmena a přežky ä/ã/ā, ch, e, ï/ÿ, o, si, ü/ý.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ng, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[p 53]

Do roku 1987 se používala abeceda s menším počtem písmen: A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, U, W, Y

Původním písmem pro zápis tagalogu je baybayin.[p 54]

Velká písmena: A, B, D, G, H, I, J, K, L, M, N, Ny, P, R, S, T, U, W, Y, '[84]

Malá písmena: a, b, d, g, h, i, j, k, l, m, n, ny, p, r, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, K, D, G, H, I, L, M, N, Ng, P, R, S, T, U, W, Y[85]

Malá písmena: a, b, k, d, g, h, i, l, m, n, ng, p, r, s, t, u, w, y

Pro slova převzatá z angličtiny a španělštiny se používají také písmena c, e, f, j, ñ, o,q, v, x, z.

Abecedy íránských jazykůEditovat

Malá písmena: a, á, b, c, d, ď, e, f, g, ĝ, h, i, í, j, k, l, m, n, o, p, q, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, z, ž, ay, aw[p 55]

Balúčština je zapisovaná také arabským písmem.

Na území Turecka a Sýrie se mluví dialektem Kurmanji, který je zapisován latinkou

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, H, I, Î, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, U, Û, V, W, X, Y, Z[p 56]

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z

Pro zápis dialektu Soraní, kterým se mluví na území Iráku a Íránu, je využíváno modifikované arabské písmo. V minulosti se k zápisu kurdštiny se používala i cyrilice.

V současné době (rok 2010) kurdština přechází na novou abecedu, která je jednotná pro všechny dialekty kurdštiny:

Velká písmena: A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, Jh, K, L, ll, M, N, O, P, Q, R, rr, S, Sh, T, U, Ú, Ù, V, W, X, Y, Z[p 56]

Malá písmena: a, b, c, d, e, é, f, g, h, i, í, j, jh, k, l, ll, m, n, o, p, q, r, rr, s, sh, t, u, ú, ù, v, w, x, y, z

Dále využívá apostrof ( ' ) a dvě písmena s apostrofem h', x'.

Porovnání zmiňovaných způsobů zápisu kurdštiny na anglické wikipedii. Další porovnání v [l 4] včetně uvedení dříve používaného arménského písma.

  • [j 98] talyština (tolışə zıvon / толышә зывон / تالشی زَوُن)

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, U, V, X, Y, Z[86]

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, ə, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, v, x, y, z

Do 2015-12-20 v [86] uvedena abeceda s mírně odlišným pořadím písmen a neobsahující písmeno X, ale obsahující písmeno Ü.

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, Q, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, ə, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, q, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z

K zápisu talyštiny se používá latinka v Ázerbajdžánu a persko-arabské písmo v Íránu. Je také definován zápis cyrilicí, který se ale příliš neujal (azbuka je stejná jako azbuka ázerbájdžánštiny od roku 1958, pouze v ní chybí písmeno ө).

Velká písmena: A, B, C, Č, Č̣, D, , Δ, E, Ə, F, G, Ɣ, Ɣ̆, H, I, , J̣̌, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, Ṣ̌, T, , Θ, U, V, W, X, , Y, Z, Ž, Ẓ̆, Ʒ, Ы[87]

Malá písmena: a, b, c, č, č̣, d, , δ, e, ə, f, g, ɣ, ɣ̆, h, i, ǰ, ǰ̣, k, l, m, n, o, p, q, r, s, š, ṣ̌, t, , ϑ, u, v, w, x, , y, z, ž, ẓ̆, ʒ, ы

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z[p 57]

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, ğ, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, ü, v, w, x, y, z

Turkické jazykyEditovat

Velká písmena: A, Ə, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, X, I, İ, J, K, Q, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z

Malá písmena: a, ə, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, x, ı, i, j, k, q, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z

K zápisu ázerbájdžánštiny se používá také cyrilice a persko-arabské písmo.

Velká písmena: A, A', B, C, D, E, F, G, G', H, X, I', I, J, K, Q, L, M, N, N', O, O', P, R, S, Sh, T, U, U', V, W, Y, Z[88]

Malá písmena: a, a', b, c, d, e, f, g, g', h, x, i', i, j, k, q, l, m, n, n', o, o', p, r, s, sh, t, u, u', v, w, y, z

V minulosti byla na stránce uvedena abeceda obsahující písmena I, ı a İ, i místo I', i' a I, i a neobsahovala písmeno C, c, v [p 58] je tato abeceda uvedena stále (2014-04-08). Místo písmena C se používala spřežka Ts, změny v abecedě byly provedeny v roce 2009.[p 59]

Velká písmena:
A, A', B, D, E, F, G, G', H, X, I, İ, J, K, Q, L, M, N, N', O, O', P, R, S, Sh, T, U, U', V, W, Y, Z[89]
Malá písmena:
a, a', b, d, e, f, g, g', h, x, ı, i, j, k, q, l, m, n, n', o, o', p, r, s, sh, t, u, u', v, w, y, z
  • [j 103] salarština (salırça) - latinkou je zapisována neoficiálně, stejně jako je neoficiálně zapisována arabským písmem. Zápis latinkou není příliš oblíben. Absence oficiálního písma vede k zápisu čínskými znaky.[p 60]

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, Ñ, O, Ö, P, Q, R, S, Ş, T, U, Ü, V, X, Y, Z[p 61][p 62][p 63]

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, ñ, o, ö, p, q, r, s, ş, t, u, ü, v, x, y, z

V [90] je místo Ñ uvedeno písmeno Ň. V [p 64] jsou navíc uvedena písmena Ĝ, Ģ a Ħ.

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z

Velká písmena: A, B, Ç, D, E, Ä, F, G, H, I, J, Ž, K, L, M, N, Ň, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, W, Y, Ý, Z

Malá písmena: a, b, ç, d, e, ä, f, g, h, i, j, ž, k, l, m, n, ň, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, w, y, ý, z

Turkmenština může být zapisována také arabským písmem. Před rokem 1991 se k zápisu turkmenštiny používala cyrilice.

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, , , Sh, Ch, ʼ

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, , , sh, ch

Sinotibetské jazykyEditovat

Malá písmena: a, aw, b, ch, d, e, f, g, ng, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, , u, v, z[p 65]

Dále jsou používána písmena â, ê, î, ô, û pro označení dlouhého tónu, případně písmena á, à, é, è, í, ì, ó, ò, ú, ù označující dlouhý tón končící vysokým tónem a dlouhý tón končící nízkým tónem.

Uváděna je také abeceda, která některá písmena neobsahuje: a, â, á, à, aw, b, ch, d, e, ê, é, è, f, g, ng, h, i, ì, í, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, û, v, z[p 66]

Indoárijské jazykyEditovat

Velká písmena: A, AA, Å, B, C, Ç, Ċ, D, E, F, G, Ġ, H, I, J, Ĵ, K, L, Ł, M, N, Ň, N, O, P, Q, Ǭ, R, Ŗ, S, Š, Ş, T, Ŧ, Ts, U, V, X, Y, Z[91]

Malá písmena: a, aa, å, b, c, ç, ċ, d, e, f, g, ġ, h, i, j, ĵ, k, l, ł, m, ɱ, n, ň, ɳ, n, ŋ, o, p, q, ǭ, r, ŗ, s, š, ş, t, ŧ, ts, u, v, ŵ, ϣ, , `, x, y, ý, , ÿ, z, zh, ž, ź

V textu se mohou objevit i písmena s diakritikou ā, ė, , ī, ô, ū, ż.

Jazyk je zapisován především arabským písmem a písmem hanifi.

Velká písmena: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[92]

Malá písmena: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Používají se spřežky ch, dh, h', kh, ng, ny, th, ts. Písmena Q, V a X se používají pouze v převzatých slovech.

Nad samohláskami může být čárka, tedy se mohou objevit i písmena á, é, í, ó a ú.[p 67][p 68]

Polynésské jazykyEditovat

Velká písmena: A, Ā, E, Ē, F, G, I, Ī, K, L, M, N, O, Ō, P, S, T, U, Ū, V, '[93]

Malá písmena: a, ā, e, ē, f, g, i, ī, k, l, m, n, o, ō, p, s, t, u, ū, v

Abecedy mongolských jazykůEditovat

Oficiální abeceda vznikla v roce 2003. Neformálně je jazyk zapisován i arabským písmem.

Velká písmena: A, B, C, Ch, D, E, F, G, Gh, Gv, H, Hh, I, Ii, J, K, Kh, L, M, N, O, P, Q, R, S, Sh, T, U, W, X, Y, Z, Zh[94]

Malá písmena: a, b, c, ch, d, e, f, g, gh, gv, h, hh, i, ii, j, k, kh, l, m, n, o, p, q, r, s, sh, t, u, w, x, y, z, zh

Abecedy afrických jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[95]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

V nepřevzatých slovech se v afrikánštině mohou vyskytnout i písmena s diakritkou á, é, è, ê, ë, í, î, ï, ó, ô, ú, û, ý.[p 69]

  • [j 113] nama (Namagowab, Khoekhoe, Khoekhoegowab) (kojsanský jazyk)

Velká písmena: A, B, D, E, (F), G, Gy, H, I, (J), K, Kh, (L), M, N, , O, P, R, S, T, Ts, U, (V), W, X[96]

Malá písmena: a, b, d, e, (f), g, gy, h, i, (j), k, kh, (l), m, n, , o, p, r, s, t, ts, u, (v), w, x

Další písmena: ǀ, ǁ, ǂ, ǃ

Písmena v závorce se vyskytují pouze v převzatých slovech. Jazyk používá i diakritiku: čárka - stoupavý tón (á), obrácená čárka - klesavý tón (à), vodorvná čárka - dlouhá samohláska (ā, ē, ī, ō, ū), vlnovka - nosovka (ã, , ĩ, õ, ũ), dvě tečky - netvoření dvojhlásky (ä, ï).

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[p 70]

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Jazyk sängö má tři tóny, nízký není označován, střední je označován dvěma tečkami a vysoký je označován stříškou. V textu se tak mohou objevit i písmena ä, â, ë, ê, ï, î, ö, ô, ü, û.[p 71]

Abecedy afroasijských jazykůEditovat

Gashuraská abeceda

Velká písmena: Ə, A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, R, , S, T, U, V, W, Y, ʼY, Z[p 72]

Malá písmena: ə, a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, , s, t, u, v, w, y, ʼy, z

východní abeceda

Velká písmena: Ə, A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, ʼY, Z[p 72]

Malá písmena: ə, a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, t, u, v, w, y, ʼy, z

Velká písmena: A, B, D, DH, E, F, G, GH, GW, H, I, J, K, KH, KW, L, M, N, O, R, S, SH, T, TH, U, W, Y, Z[97]

Malá písmena: a, b, d, dh, e, f, g, gh, gw, h, i, j, k, kh, kw, l, m, n, o, r, s, sh, t, th, u, w, y, z

Beja je v Súdánu a Egyptě zapisován arabským písmem.

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, ʼY, Z[p 73]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, ʼy, z

Velká písmena: A, Â, Ȧ, B, C, Ch, D, Dh, , E, Ê, F, G, Gh, Gn, H, , I, Î, J, K, Kh, L, M, N, O, Ô, P, Q, R, S, Sh, , T, , U, Û, V, W, X, Xh, Y, Z, Zh, Ż[98]

Malá písmena: a, â, ȧ, b, c, ch, d, dh, , e, ê, f, g, gh, gn, h, , i, î, j, k, kh, l, m, n, o, ô, p, q, r, s, sh, , t, , u, û, v, w, x, xh, y, z, zh, ż

Harari je zapisován také etiopským písmem.

Velká písmena A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, Ƙ, L, M, N, O, R, , S, Sh, T, Ts, U, W, Y, Ƴ, Z, ʼ[p 74][p 75]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, ƙ, l, m, n, o, r, , s, sh, t, ts, u, w, y, ƴ, z

Volitelně se mohou označovat tóny. Pak se v hauštině mohou vyskytnou i následující písmena: à, è, ì, ò, ù (nízký tón), á, é, í, ó, ú (vysoký tón), â, ê, î, ô, û (klesavý tón).[p 76] V Nigérii se místo písmena ƴ píše ʼy.[p 74]

Hauština se také zapisuje pomocí ajami (varianta arabského písma).

Velká písmena: A, Ã, Ä, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, , Ə, F, G, H, , I, Ĩ, Ï, Ɨ, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Õ, P, R, S, T, U, Ũ, V, W, Y, Z[99]

Malá písmena: a, ã, ä, b, ɓ, c, d, ɗ, e, , ə, f, g, h, ɦ, i, ĩ, ï, ɨ, j, k, l, m, n, ŋ, o, õ, p, r, s, t, u, ũ, v, w, y, z

Vysoký tón je označován čárkou, nízký tón je označován obrácenou čárkou, v textu se tak mohou objevit např. písmeno á. Dále se používají spřežky za, hl, mb, nd, ng, nj, zl. Pro označení, že dvě po sobě jdoucí samohlásky se mají vyslovit samostatně, se používá ʼ.

Malá písmena: a, b, , c, d, , e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, , o, p, r, s, t, u, v, w, y, z, sl, zl[p 77]

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, DL, E, F, G, H, ɦ, I, J, K, L, M, N, ŊG, O, P, R, S, T, TL, U, V, W, Y, Z[p 78]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, dl, e, f, g, h, ɦ, i, j, k, l, m, n, ŋg, o, p, r, s, t, tl, u, v, w, y, z

Velká písmena: Ǝ, A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, , S, T, U, V, W, Y, ʼY, Z[p 79]

Malá písmena: ǝ, a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, , s, t, u, v, w, y, ʼy, z

Velká písmena: A, B, C, Ch, D, Dh, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ny, O, P, Ph, Q, R, S, Sh, T, U, V, W, X, Y, Z[100]

Malá písmena: a, b, c, ch, d, dh, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ny, o, p, ph, q, r, s, sh, t, u, v, w, x, y, z

Oromština je zapisována latinkou od roku 1991.

[2]

Abecedy berberských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, Č, D, , E, Ɛ, F, G, Ǧ, Ɣ, H, , I, J, K, L, M, N, Q, R, Ř, , S, , T, , U, W, X, Y, Z, [p 80]

Malá písmena: a, b, c, č, d, , e, ɛ, f, g, ǧ, ɣ, h, , i, j, k, l, m, n, q, r, ř, , s, , t, , u, w, x, y, z,

Abeceda severní skupiny berberských jazyků.[p 81] V severoberberských textech jsou slova cizího původu zapisována v původní podobě, i když obsahují písmena O, P, V, případně písmena s diakrtikou, např. Ü, ß, Å. V textech se mohou objevit spřežky , , ɣʷ, , a .

Velká písmena A, Ɛ, B, C, Č, D, , E, F, G, Ǧ, H, , I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Ɣ, R, S, , T, , U, V, W, X, Y, Z, [p 82]

Malá písmena: a, ɛ, b, c, č, d, , e, f, g, ǧ, h, , i, j, k, l, m, n, o, p, q, ɣ, r, s, , t, , u, v, w, x, y, z,

Od 2009-10-15 do 2011-04-19 bylo uvedeno jako velké písmeno Γ místo Ɣ. Výslovnost je uvedena v [101].

Velká písmena: A, Ă, B, D, , E, Ǝ, F, G, Ɣ, H, , I, J, K, L, , M, N, Ŋ, O, Q, R, S, , Š, T, , U, W, X, Y, Z, Ž, , ʔ[102]
Malá písmena: a, ă, b, d, , e, ǝ, f, g, ɣ, h, , i, j, k, l, , m, n, ŋ, o, q, r, s, , š, t, , u, w, x, y, z, ž,
Velká písmena: A, Ă, Ǝ, B, C, D, , E, F, G, Ǧ, H, I, J, Ɣ, K, L, , M, N, Ŋ, O, P, Q, R, S, , Š, T, , U, W, X, Y, Z, [102]
Malá písmena: a, ă, ǝ, b, c, d, , e, f, g, ǧ, h, i, j, ǰ, ɣ, k, l, , m, n, ŋ, o, p, q, r, s, , š, t, , u, w, x, y, z,

Abecedy nigerokonžských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, Ɓ, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, R, S, T, Ŧ, U, W, Y[p 83]

Malá písmena: a, b, ɓ, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, ñ, ŋ, o, r, s, t, ŧ, u, w, y

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, Ë, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, Ŝ, T, U, W, Y, Ƴ[p 84]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, ŝ, t, u, w, y, ƴ

Dále se používají písmena é, ó, ĥ, ŵ, ŷ.

abeceda používaná v Burkině Faso

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, E, Ɛ, F, G, Gb, H, ’H, I, Ɩ, J, K, Kp, L, ’L, M, N, Ny, Ŋ, Ŋm, O, Ɔ, P, R, S, T, U, Ʋ, V, W, ’W, Y, Ƴ, Z[103][p 85]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, e, ɛ, f, g, gb, h, ’h, i, ɩ, j, k, kp, l, ’l, m, n, ny, ŋ, ŋm, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, ’w, y, ƴ, z

abeceda používaná v Ghaně

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[103][p 85]

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, Ch, D, Dz, E, Ɛ, F, G, Gb, Ɣ, H, I, J, K, Kp, L, M, N, Ny, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, Sh, T, U, W, Y, Z, Ʒ, [104]

Malá písmena: a, b, ch, d, dz, e, ɛ, f, g, gb, ɣ, h, i, j, k, kp, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, sh, t, u, w, y, z, ʒ, [p 86]

Velká písmena: A, B, D, E, , F, G, Gb, Gh, H, I, K, Kh, Kp, L, M, Mw, N, O, , P, R, Rh, Rr, S, T, U, V, Vb, W, Y, Z[p 87]

V [l 5] nejsou spřežky uvedeny jako součást abecedy.

Velká písmena: A, B, D, Ɖ, Dz, E, Ɛ, F, Ƒ, G, Gb, Ɣ, H, I, K, Kp, L, M, N, Ny, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, Ts, U, V, Ʋ, W, X, Y, Z[p 88]

Malá písmena a, b, d, ɖ, dz, e, ɛ, f, ƒ, g, gb, ɣ, h, i, k, kp, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, ts, u, v, ʋ, w, x, y, z

Používaná diakritická znaménka: vlnovka (ã) - nosovka, čárka (é) - stoupavý tón, obrácená čárka (è) - klesavý tón, háček (ě) - klesavě stoupavý tón, stříška (ê) - stoupavě klesavý tón. Tóny nejsou vždy označovány[105].

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, G, GB, H, I, J, K, KP, L, M, N, NY, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z[p 89][p 90][l 6]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, g, gb, h, i, j, k, kp, l, m, n, ny, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Malá písmena: a, aa, b, mb, ɓ, c, d, nd, ɗ, e, ee, f, g, ng, h, i, ii, j, nj, k, l, m, n, ŋ, ñ/ɲ/ny, o, oo, p, r, s, t, u, uu, w, x, y, ƴ[106]

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, Ny, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Ƴ, Z[107]
Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, ny, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, ƴ, z
Dále se používají spřežky aa, mb, nd, ee, ii, nj, oo, qu, sh, uu a zh
Dialekt je zapisován také arabským písmem.

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[p 91]

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Délka samohlásky je zachycována zdvojením nebo ztrojením písmena pro samohlásku. Tóny v písmu zachyceny nejsou (ga má dva tóny, nízký a vysoký).

Dále se používají písmena ã, , ɛ̃, ĩ, õ, ɔ̃, ũ.[l 7]

Velká písmena: A, B, Bv, C, D, Dz, E, Ə, , Ɛ, F, G, Gh, H, I, J, K, L, M, N, Ny, Nt, Ŋ, Ŋk, O, Ɔ, P, Pf, Mpf, R, S, Sh, T, Ts, U, Ʉ, V, Z, Zh, ʼ[p 92]

Malá písmena: a, b, bv, c, d, dz, e, ə, , ɛ, f, g, gh, h, i, j, k, l, m, n, ny, nt, ŋ, ŋk, o, ɔ, p, pf, mpf, r, s, sh, t, ts, u, ʉ, v, z, zh, ʼ

Dále se používají písmena s diakritikou: á, é, ə́, aə́, ɛ́, í, ó, ɔ́, ú, ʉ́, à, è, ə̀, aə̀, ɛ̀, ì, ò, ɔ̀, ù, ʉ̀, ǎ, ě, ə̌, aə̌, ɛ̌, ǐ, ǒ, ɔ̌, ǔ, ʉ̌, â, ê, ə̂, aə̂, ɛ̂, î, ô, ɔ̂, û, ʉ̂.

abeceda používaná v Burkině Faso

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, F, G, H, I, Ɩ, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, Ʋ, V, W, Y, Z[p 93]

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, h, i, ɩ, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z

Dále se používají písmena ã, , ɛ̃, ĩ, õ, ɔ̃, ũ.

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, Gb, Gh, Gw, H, I, , J, K, Kp, Kw, L, M, N, Nw, Ny, Ñ, O, , P, R, S, Sh, T, U, , V, W, Y, Z

Velká písmena: A, B, D, E, /, F, G, Gb, H, I, J, K, L, M, N, O, /, P, R, S, /, T, U, W, Y[p 94]

Malá písmena: a, b, d, e, /, f, g, gb, h, i, j, k, l, m, n, o, /, p, r, s, /, t, u, w, y

Volitelně se v jorubštině označují tóny, čárka označuje vysoký tón, obrácená čárka nízký tón, vodorovná čárka střední tón. Klesavý tón a stoupavý tón jsou obvykle zachyceny zdvojením samohlásky, nad první je označena výchozí výška tónu, nad druhou je vyznačena konečná výška tónu. Občas se vyskytou obě značky nad jednou samohlásku, čímž vytvoří buď háček nebo stříšku.[p 94]

Velká písmena s tónovou značkou: Á, À, Ā, É, È, Ē, Ẹ́/É̩, Ẹ̀/È̩, Ẹ̄/Ē̩, Í, Ì, Ī, Ó, Ò, Ō, Ọ́/Ó̩, Ọ̀/Ò̩, Ọ̄/Ō̩, Ú, Ù, Ū

Malá písmena s tónovou značkou: á, à, ā, é, è, ē, ẹ́/é̩, ẹ̀/è̩, ẹ̄/ē̩, í, ì, ī, ó, ò, ō, ọ́/ó̩, ọ̀/ò̩, ọ̄/ō̩, ú, ù, ū

Abeceda používaná v Beninu:

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, F, G, Gb, H, I, J, K, Kp, L, M, N, O, Ɔ, P, R, S, Sh, T, U, W, Y
Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, gb, h, i, j, k, kp, l, m, n, o, ɔ, p, r, s, sh, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, G, Gb, Ɣ, H, I, Ɩ, J, K, Kp, L, M, N, Ñ, Ŋ, o, Ɔ, p, R, S, T, U, Ʋ (Ʊ), V, W, Y, Z[p 95]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, g, gb, ɣ, h, i, ɩ, j, k, kp, l, m, n, ñ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ (ʊ), v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ë, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, P, R, S, Ş, T, Ŧ, Ƭ, U, W, Y[108][p 96]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, p, r, s, ş, t, ŧ, ƭ, u, w, y

Velká písmena: A, B, Ɓ, D, Ɗ, E, F, Ƒ, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y[109]

Malá písmena: a, b, ɓ, d, ɗ, e, f, ƒ, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, t, u, v, w, y

Dále se používají písmena ā, ã, ē, ī, ĩ, ō, ū, ũ a spřežky.

Velká písmena: A, ʼ, B, D, E, Ɛ, F, G, H, I, Ɩ, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Ʋ, V, W, Y, Z[p 97]

Malá písmena: a, ʼ, b, d, e, ɛ, f, g, h, i, ɩ, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z

Ve vzorovém textu v [110] jsou uvedena navíc písmena ã, , ĩ.

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, Ə, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[p 98]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ə, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, Ƈ, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, P, Ƥ, Q, R, S, T, Ƭ, U, W, X, Y, Ƴ, ʼ[p 99]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, ƈ, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, p, ƥ, q, r, s, t, ƭ, u, w, x, y, ƴ, ʼ

Dlouhé samohlásky se zapisují zdvojenými písmeny aa, ee, ii, oo, uu.[l 8]

Serer je zapisován také arabským písmem.[l 8]

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ɲ, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, Sh, T, U, V, W, Y, Z, Zh[111]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, sh, t, u, v, w, y, z, zh

Vysoký tón je značen čárkou (á, é, ɛ́, í, ó, ɔ́, ú), střední tón není označován, nízký tón je značen obrácenou čárkou (à, è, ɛ̀, ì, ò, ɔ̀, ù), klesavý tón je značen stříškou (â, ê, ɛ̂, î, ô, ɔ̂, û); nosové samohlásky jsou následované písmenem n (an, ɛn, in, ɔn, un).[p 100]

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Ɛ, R, S, T, U, V, W, Ɔ, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ɛ, r, s, t, u, v, w, ɔ, y, z

Samohlásky v twi: a, e, ɛ, i, ɔ, o, u

Písmena C, J a V se vyskytují pouze v převzatých slovech.

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ë, F, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y[112]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ë, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y

Dále jsou používána písmena s diakritikou à, é a ó.

Ve wolofštině jsou tedy využívána následující písmena a spřežky: a, à, aa, b, bb, c, cc, d, dd, e, ee, é, ée, ë, ëe, f, g, gg, i, ii, j, jj, k, kk, l, ll, m, mm, mb, n, nn, nc, nd, ng, nj, nk, nq, nt, ñ, ññ, η, ηη, o, oo, ó, óo, p, pp, q, r, rr, s, t, tt, u, uu, w, ww, x, y, yy[p 101]

V [112] bylo v minulosti uvedeno, že zdvojené samohlásky se mohou také zapisovat jako jednoduché s vodorovnou čárkou: aa = ā, ee = ē, ii = ī, oo = ō, uu = ū.

Abecedy atlantsko-konžských jazykůEditovat

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, G, GB, Ɣ, H, I, J, K, KP, L, M, N, NY, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, SH, T, U, V, W, X, Y, Z, Ʒ[p 102]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, g, gb, ɣ, h, i, j, k, kp, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, sh, t, u, v, w, x, y, z, ʒ

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, Ɛ, Ə, F, G, Gh, I, Ɨ, J, K, ʼ, L, M, N, Ny, Ŋ, O, Ɔ, P, S, Sh, T, Ts, U, W, Y, Z[p 103]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, ɛ, ə, f, g, gh, i, ɨ, j, k, ʼ, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, s, sh, t, ts, u, w, y, z

čárka (á) označuje vysoký tón, obrácená čárka (à) označuje nízký tón, háček (ǎ) označuje stoupavý tón a stříška (â) označuje klesavý tón.

V [l 9] jsou navíc uvedena písmena H a Ʉ.

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, G, GB, H, HW, I, J, K, KP, L, M, N, NY, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, X, XW, Y, Z[p 104]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, g, gb, h, hw, i, j, k, kp, l, m, n, ny, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, x, xw, y, z

Velká písmena: A, Á, B, Ĉ, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, Mb, N, Ŋ, Ñ, Nd, Ng, Nj, O, Ó, P, , R, S, T, U, Ú, V, W, Y, Z[113]

Malá písmena: a, á, b, ĉ, c, d, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, mb, n, ŋ, ñ, nd, ng, nj, o, ó, p, , r, s, t, u, ú, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ɔ, P, S, T, U, V, W, Y, Z[p 105]

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ɔ, p, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, Ɓ, D, E, Ɛ, Ə, F, G, Gb, H, I, Ɨ, L, M, ʼM, Mb, Mgb, N, ʼN, Nd, Nz, Ŋ, Ŋg, O, Ɔ, R, S, U, Ʉ, V, Vb, W, ʼW, Y, ʼY, Z[p 106]

Malá písmena: a, b, ɓ, d, e, ɛ, ə, f, g, gb, h, i, ɨ, l, m, ʼm, mb, mgb, n, ʼn, nd, nz, ŋ, ŋg, o, ɔ, r, s, u, ʉ, v, vb, w, ʼw, y, ʼy, z

Nosovky se označují cedilou (, ȩ, ə̧, , , ), vysoký tón je označován čárkou (á, á̧, é, ȩ́, ə́, ə̧́, í, í̧, ɨ́, ó, ó̧, ɔ́, ú, ú̧, ʉ́), nízký tón je označován obrácenou čárkou (à, à̧, è, ȩ̀, ə̀, ə̧̀, ì, ì̧, ɨ̀, ò, ò̧, ɔ̀, ù, ù̧, ʉ̀) a střední tón není označován.

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, K, M, N, Ñ, O, , P, R, S, T, U, W, Y[114]

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, k, m, n, ñ, o, , p, r, s, t, u, w, y

Tóny mohou být označeny diakritikou, takže v textech se mohou vyskytnout písmena např. ó - vysoký tón, à - nízký tón, ē - střední tón, û - klesavý tón, ě - stoupavý tón.

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, Ə, F, G, Gh, I, Ɨ, J, K, L, M, N, Ŋ, Ŋy, O, Ɔ, R, S, T, Ts, U, W, Y, Z, ʼ[p 107]

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, ə, f, g, gh, i, ɨ, j, k, l, m, n, ŋ, ŋy, o, ɔ, r, s, t, ts, u, w, y, z, ʼ

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, Ƒ, G, GB, Ɣ, H, X, I, J, K, KP, L, M, N, NY, Ŋ, Ɔ, P, S, T, U, Ʋ, V, W, Y, Z[p 108]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, ƒ, g, gb, ɣ, h, x, i, j, k, kp, l, m, n, ny, ŋ, ɔ, p, s, t, u, ʋ, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, , K, M, N, Ñ, O, , P, R, S, T, U, Ə, Ʌ, W, Y[115]

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, , k, m, n, ñ, o, , p, r, s, t, u, ə, ʌ, w, y

Velká písmena: A, Æ, B, Ch, D, E, F, G, Gh, I, Ɨ, J, ʼ, K, L, M, N, Ny, Ŋ, O, Œ, S, T, U, Ue, V, W, Y, Z[p 109]

Malá písmena: a, æ, b, ch, d, e, f, g, gh, i, ɨ, j, ʼ, k, l, m, n, ny, ŋ, o, œ, s, t, u, ue, v, w, y, z

Klesavý tón je označován stříškou (â, æ̂, ê, î, ɨ̂, ô, œ̂, û), nízký tón je označován obrácenou čárkou (à, æ̀, è, ì, ɨ̀, ò, œ̀, ù).

Velká písmena: A, , B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, F, G, Gb, H, I, J, Kp, K, L, M, N, O, P, R, S, Sh, T, Ts, U, V, W, Y, Z[116]

Malá písmena: a, , b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, gb, h, i, j, kp, k, l, m, n, o, p, r, s, sh, t, ts, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, Gh, I, Ɨ, J, K, ʼ, L, M, N, Ŋ, O, Œ, Ø, Ɔ, P, R, S, T, U, Ʉ, V, W, Y, Z[p 110]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, gh, i, ɨ, j, k, ʼ, l, m, n, ŋ, o, œ, ø, ɔ, p, r, s, t, u, ʉ, v, w, y, z

Vysoký tón je označován čárkou (á, é, í, ɨ́, ó, œ́, ǿ, ɔ́, ú, ʉ́), lesavý tón je označován stříškou (â, ê, î, ɨ̂, ô, œ̂, ø̂, ɔ̂, û, ʉ̂), nízký tón je označován háčkem (ǎ, ě, ǐ, ɨ̌, ǒ, œ̌, ø̌, ɔ̌, ǔ, ʉ̌).

Velká písmena: A, C, E, Ǝ, Ɛ, Ɣ, H, Ɩ, K, Kp, L, M, N, Ŋ, P, O, Ɔ, S, T, U, Ʋ, W, Y[p 111]

Malá písmena: a, c, e, ǝ, ɛ, ɣ, h, ɩ, k, kp, l, m, n, ŋ, p, o, ɔ, s, t, u, ʋ, w, y

Vysoký tón je označován čárkou, takže se používají ještě písmena á, é, ǝ́, ɛ́, ɩ́, ú, ʋ́, ḿ, ń.

Malá písmena: a, aa, b, d, e, ɛ, ee, f, g, ', gb, gy, h, i, k, kp, ky, l, m, n, ny, ŋ, ŋm, o, ɔ, oo, p, r, s, t, u, uu, w, y, z, [p 112]

Velká písmena: A, , B, C, D, Ə, E, Ɛ, F, G, Gh, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, S, Sh, T, Ts, U, Ʉ, V, W, Ny, Y, Z, ʼ[p 113]

Malá písmena: a, ɑ, b, c, d, ə, e, ɛ, f, g, gh, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, s, sh, t, ts, u, ʉ, v, w, ny, y, z, ʼ

Pro označení tónů se používají písmena s diakritikou, např. á, í, ό, à, ā, ō, ū, ǎ, ǐ, â. Prakticky se ale označují pouze tři z pěti existujících tónů.

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, R, Pf, S, Sh, T, Ts, U, Ʉ, V, W, , Y, Ÿ, Z, ʼ[p 114]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, pf, s, sh, t, ts, u, ʉ, v, w, , y, ÿ, z, ʼ

Velká písmena: A, B, C, D, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, Ɔ, P, Pf, S, Sh, T, Ts, U, Ʉ, Ʉ̈, V, W, , Y, Z, [p 115]

Malá písmena: a, b, c, d, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, ɔ, p, pf, s, sh, t, ts, u, ʉ, ʉ̈, v, w, , y, z,

Pro označení tónů se používají písmena s diakritikou á, ɛ́, í, ɔ́, ú, ʉ́ , ǎ, ɛ̌, ǐ, ɔ̌, ǔ, ʉ̌, â, ɛ̂, î, ɔ̂, û, ʉ̂.

Velká písmena: A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, Ë, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, P, R, S, T, U, W, Y, Ƴ, ʼ[117][p 116]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, p, r, s, t, u, w, y, ƴ, ʼ

Používají se také písmena s diakritikou é, í, ó a ú a spřežky mb, nd, ng a nj.

Velká písmena: A, , B, C, D, E, Ə, F, G, Gh, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, S, Sh, T, U, Ʉ, V, W, Y, Z, Zh, ʼ[p 117]

Malá písmena: a, ɑ, b, c, d, e, ə, f, g, gh, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, s, sh, t, u, ʉ, v, w, y, z, zh, ʼ

Velká písmena: A, B, D, Ɛ, E, F, G, H, I, K, L, M, N, Ɔ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[p 118]

Malá písmena: a, b, d, ɛ, e, f, g, h, i, k, l, m, n, ɔ, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, Ə, F, G, Gh, I, Ɨ, J, K, L, M, N, Ŋy, Ŋ, O, P, R, S, Sh, T, Ts, U, Ʉ, W, , Y, Z, Zh, ʼ[p 119]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, ə, f, g, gh, i, ɨ, j, k, l, m, n, ŋy, ŋ, o, p, r, s, sh, t, ts, u, ʉ, w, , y, z, zh, ʼ

V [l 10] je navíc uveden písmeno H a místo spřežky Ŋy je uvedena spřežka Ny.

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, ǝ, f, gb, h, i, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, th, u, w, y[p 120]

Velká písmena: A, Ʌ, B, D, E, Ɛ, Ə, F, Gb, H, I, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, Th, U, W[p 121]

Malá písmena: a, ʌ, b, d, e, ɛ, ə, f, gb, h, i, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, th, u, w

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, Ƒ, G, GB, Ɣ, H, X, I, J, K, KP, L, M, N, NY, Ŋ, Ɔ, P, S, T, U, Ʋ, V, W, Y, Z[p 122]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, ƒ, g, gb, ɣ, h, x, i, j, k, kp, l, m, n, ny, ŋ, ɔ, p, s, t, u, ʋ, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, Ɖ, E, Ɛ, F, G, GB, H, I, J, K, KP, L, M, N, NY, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z, X[p 123]

Malá písmena: a, b, c, d, ɖ, e, ɛ, f, g, gb, h, i, j, k, kp, l, m, n, ny, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z, x

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, Pf, S, Sh, T, Ts, U, Ʉ, V, W, Y, Z, ʼ[118]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, pf, s, sh, t, ts, u, ʉ, v, w, y, z, ʼ

Používají se i písmena s diakritikou á, é, í, ʉ̄.

Abecedy bantuských jazykůEditovat

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, ô, p, r, s, t, u, v, w, y, z[p 124]

Objevují se také písmena é a è.

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ə, F, I, J, K, L, M, N, Ŋ, NY, O, Ɔ, S, T, U, V, Y, Z, ʼ[p 125]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ə, f, i, j, k, l, m, n, ŋ, ny, o, ɔ, s, t, u, v, y, z, ʼ

Velká písmena A, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, Ɛ, F, G, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, S, T, U, W, Y[119]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ɛ, f, g, i, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, s, t, u, w, y

Velká písmena: A, B, D, E, Ɛ, Ə, F, G, H, I, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[120]

Malá písmena: a, b, d, dz, e, ɛ, ə, f, g, h, i, k, kp, l, m, n, ng, nk, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, ts, u, v, w, y, z

Tóny obvykle v textu značeny nebývají. Pokud označeny jsou, tak: vysoký čárkou (á), nízký u nosovek obrácenou čárkou (à), klesavý stříškou (â), stroupavý háčkem (ǎ). Střední tón není označován.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ny, Ŋ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[121][p 126]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

V převzatých slovech se mohou vyskytnout i písmena H, Q a X, pokud se vedle se vyskytnou písmena n a y netvořicí spřežku, jsou zapsány jako nÿ, ŋ může být zapsáno také jako ng.[p 126] K zápisu se používá také arabské písmo.

Velká písmena: A, B, C, Nd, E, G, Ng, Ng’, H, I, Ĩ, Nj, K, M, N, Ny, O, Ũ, R, T, Th, U, W, Y[122][123]

Malá písmena: a, b, c, nd, e, g, ng, ng’, h, i, ĩ, nj, k, m, n, ny, o, ũ, r, t, th, u, w, y

Malá písmena: a, b, c, d, e, g, h, i, ĩ, j, k, m, n, o, r, t, u, ũ, w, y[p 127]

Velká písmena: A, B, D, , E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, , O, P, R, S, , T, U, V, W, Y, Z, [124]

Malá písmena: a, b, d, , e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, , o, p, r, s, , t, u, v, w, y, z,

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Ŵ, Z[125]

Malá písmena: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, kh, l, m, n, ng, ng'/ŋ, o, p, ph, r, s, t, tch, th, u, v, w, ŵ, z

Velká písmena: A, Bh, Ch, D, E, F, G, H, I, Ɨ, J, K, L, M, N, Ng', Ny, O, P, R, S, Sh, T, U, Ʉ, W, Y, Z[126]

Malá písmena: a, bh, ch, d, e, f, g, h, i, ɨ, j, k, l, m, n, ng', ny, o, p, r, s, sh, t, u, ʉ, w, y, z

Velká písmena: A, Bh, Ch, D, E, F, G, I, J, K, M, N, Ng', Ny, O, P, R, S, T, U, W, Y[127]

Malá písmena: a, bh, ch, d, e, f, g, i, j, k, m, n, ng', ny, o, p, r, s, t, u, w, y

Dlouhé samhlásky se zapisují zdvojeně.

Ve vzorovém textu je použito ^n.

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Sh, T, U, V, W, Y, Z[128]

Malá písmena: a, b, c, cy, d, e, f, g, h, i, j, jy, k, l, m, mp, n, nk, nt, ny, o, p, r, s, sh, shy, t, u, v, w, y, z

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, ng', ny, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z[p 128]

Velká písmena: A, B, C, Ch, D, Dd, Dh, E, F, G, H, I, J, K, Kh, L, M, N, Ny, O, P, Ph, R, S, T, Th, Tt, Tth, U, V, W, X, Y, Z, Zh[129]

Malá písmena: a, b, c, ch, d, dd, dh, e, f, g, h, i, j, k, kh, l, m, n, ny, o, p, ph, r, s, t, th, tt, tth, u, v, w, x, y, z, zh

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ɛ, F, G, Gb, H, I, K, L, M, Mb, Mp, N, Nd, Ng, Nk, Ns, Nt, Ny, Nz, o, Ɔ, p, R, S, T, U, V, W, Y, Z[p 129]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, gb, h, i, k, l, m, mb, mp, n, nd, ng, nk, ns, nt, ny, nz, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Dále se používají varianty písmen pro samohlásky: á, â, ǎ, é, ê, ě, ɛ́, ɛ̂, ɛ̌, í, î, ǐ, ó, ô, ǒ, ɔ́, ɔ̂, ɔ̌, ú (čárka - vysoký tón, stříška - klesavý tón, háček - stoupavý tón, bez znaménka - nízký tón, základní).

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ng, Ng', Ñ, O, P, S, Sh, T, U, W, Y, Z[130]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, ng', ñ, o, p, s, sh, t, u, w, y, z

Do 2016-05-01 byla uvedena abeceda:

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, S, Sh, T, U, W, Y, Z
Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, s, sh, t, u, w, y, z

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, K, L, M, Mb, N, Nd, Ng, Ng', Ny, Nj, O, P, R, S, Sh, T, U, V, W, Y[131]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, k, l, m, mb, n, nd, ng, ng', ny, nj, o, p, r, s, sh, t, u, v, w, y

Velká písmena: A, B, Ɓ, D, Ɗ, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, , W, Y, Z[132][p 130]

Malá písmena: a, b, ɓ, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, , w, y, z

Velká písmena: A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[133]

Malá písmena: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, , O, P, R, S, Ŝ, T, U, V, W, X, Y, Z, [p 131]

Malá písmena: a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, , o, p, r, s, ŝ, t, u, v, w, x, y, z, [134]

Abeceda používaná od roku 1989:

Velká písmena: A, B, By, Ch, D, E, G, H, Hl, I, J, K, L, Lh, M, N, , O, P, Ps, R, S, Sv, Sw, T, U, V, Vh, W, X, Xj, Y, Z, Zv, Zw[135]

Malá písmena: a, b, by, ch, d, e, g, h, hl, i, j, k, l, lh, m, n, , o, p, ps, r, s, sv, sw, t, u, v, vh, w, x, xj, y, z, zv, zw

Velká písmena: A, B, C, Cy, D, E, F, G, H, I, J, Jy, K, L, M, N, Nk, Nt, Ny, O, P, R, S, Sh, T, U, V, W, Y, Z

Malá písmena: a, b, c, cy, d, e, f, g, h, i, j, jy, k, l, m, n, nk, nt, ny, o, p, r, s, sh, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, Bh, Bv, Bz, C, D, Dh, Dj, Dz, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ng', Ny, O, P, Pf, Ps, R, S, T, Ts, U, V, W, X, Y, Z[136]

Malá písmena: a, b, bh, bv, bz, c, d, dh, dj, dz, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng', ny, o, p, pf, ps, r, s, t, ts, u, v, w, x, y, z

Používají se spřežky bw, ch, chw, dw, dy, gw, kh, khw, kw, lw, mw, my, mb, mbv, mp, mpf, mph, mpsw, nch, nd, ng, nj, nkh, nth, nts, ph, phw, pw, py, sw, th, tw.

Apostrof za písmeny m a n (m' a n') označuje, že jsou vyslovovány jako samostatné slabiky.

Malá písmena: a, b, bh, ch, d, dh, dy, dzv, e, f, g, h, i, j, k, m, mh, n’, n, o, p, r, sh, sv, svw, sw, t, tsv, ty, u, v, vh, w, y, z, zh, zv, zvw, zw[p 132]

Malá písmena: a, b, bh, ch, d, dh, dy, dzv, e, f, g, h, i, j, k, l, m, mh, n’, n, o, p, q, r, sh, sv, svw, sw, t, tsv, ty, u, v, vh, w, x, y, z, zh, zv, zvw, zw[p 133]

Velká písmena: A, B, Bw, By, C, D, Dh, E, F, G, Gh, Ŋ, Gw, H, I, J, Gy, K, Kw, Ky, L, M, Mb, Mp, Mw, N, Nd, Ndw, Nf, Nh, Nhw, Nw, Nk, Nkw, O, P, Th, R, S, Shy, Sy, T, Tw, Ty, U, V, W, Y, Z, Zw, Zy[137]

Malá písmena: a, b, bw, by, c, d, dh, e, f, g, gh, ŋ, gw, h, i, j, gy, k, kw, ky, l, m, mb, mp, mw, n, nd, ndw, nf, nh, nhw, nw, nk, nkw, o, p, th, r, s, shy, sy, t, tw, ty, u, v, w, y, z, zw, zy

Zvláštní výslovnost má spřežka bb.

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[138]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ny, Ng, O, P, R, S, Sh, T, U, V, W, Y, Z[139]

Malá písmena: a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ny, ng, o, p, r, s, sh, t, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, , O, P, R, S, Ŝ, T, U, V, W, X, Y, Z, [p 134]

Malá písmena: a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, , o, p, r, s, ŝ, t, u, v, w, x, y, z, [140]

Velká písmena: A, B, (C), D, , E, F, G, H, I, (J), K, L, , M, N, , , O, P, (Q), R, S, T, , U, V, W, X, Y, Z[p 135]

Malá písmena: a, b, (c), d, , e, f, g, h, i, (j), k, l, , m, n, , , o, p, (q), r, s, t, , u, v, w, x, y, z

Písmena C, J a Q jsou používána pouze v převzatých slovech.

Neoficiální abeceda:

Velká písmena: A, B, , C, D, E, ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, , ɲ, O, ɔ, P, R, S, SH, T, Th, Tsh, U, W, Y, Z[p 136]

Malá písmena: a, b, ɓ, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, ɲ, o, ɔ, p, r, s, sh, t, th, tsh, u, w, y, z

Pro označení tónů se používají písmena s diakritikou, např. á, à, ǎ, â.

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, G, I, J, K, L, Ly, M, N, Ng', Ny, O, P, S, T, U, W, Ŵ, Y[p 137]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, g, i, j, k, l, ly, m, n, ng', ny, o, p, s, t, u, w, ŵ, y

Místo písmena j se používá i spřežka dy.[l 11]

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ng, Ny, O, P, R, S, Sh, T, U, V, W, Y, Z[141]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, ny, o, p, r, s, sh, t, u, v, w, y, z

Dále se používají spřežky mph, nth, nkh, mw, bw, pw.

Vysoký tón je značen čárkou (á), klesavý tón je značen stříškou (â).

Velká písmena: A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, S, Sh, T, U, W, Y, Z[142]

Malá písmena: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, s, sh, t, u, w, y, z

Používají se spřežky mb a ny. Ve vzorovém textu jsou uvedena písmena á, é, í, ú.

Abecedy talodiských jazykůEditovat

Velká písmena: A, Ä, B, D, E, Ë, G, Gw, I, Ï, J, L, M, N, Ng, Ngw, Ny, O, Ö, R, 'R, T, U, Ü, W, Y, Z[143]

Malá písmena: a, ä, b, d, e, ë, g, gw, i, ï, j, l, m, n, ng, ngw, ny, o, ö, r, 'r, t, u, ü, w, y, z

Velká písmena: A, Ä, B, E, Ë, G, I, Ï, K, L, M, N, Ng, O, Ö, P, R, 'R, Rr, S, T, Th, U, Ü, W, Y[144]

Malá písmena: a, ä, b, e, ë, g, i, ï, k, l, m, n, ng, o, ö, p, r, 'r, rr, s, t, th, u, ü, w, y

Velká písmena: A, Ä, C, E, I, Ï, K, Kw, L, M, N, Ng, Ngw, Ny, O, P, R, 'R, Rr, T, Th, U, Ü, W, Y[145]

Malá písmena: a, ä, c, e, i, ï, k, kw, l, m, n, ng, ngw, ny, o, p, r, 'r, rr, t, th, u, ü, w, y

Velká písmena: A, Ä, C, E, Ë, I, Ï, K, L, M, N, Ng, Ngw, Ny, O, Ö, P, R, Rr, T, Th, U, Ü, W[146]

Malá písmena: a, ä, c, e, ë, i, ï, k, l, m, n, ng, ngw, ny, o, ö, p, r, rr, t, th, u, ü, w

Abecedy nigerokonžských jazyků (?) - skupina MandeEditovat

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ɲ, o, ɔ, p, r, s, t, u, w, y, z[p 138]

V [147] je navíc uvedeno písmeno Ŋ, zvláštní výslovnost je uvedena u spřežek kh a sh.

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ǝ, Ɛ, F, G, H, I, Ɩ, J, K, L, M, N, Ny, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, Ʋ, V, W, Y, Z[p 139][p 140]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ǝ, ɛ, f, g, h, i, ɩ, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z

Velká písmena: A, Ã, B, D, E, , Ɛ, Ɛ̃, F, G, H, I, Ĩ, K, L, M, N, O, Õ, Ɔ, Ɔ̃, P, R, S, T, U, Ũ, V, W, Y, Z[148]

Malá písmena: a, ã, b, d, e, , ɛ, ɛ̃, f, g, h, i, ĩ, k, l, m, n, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ũ, v, w, y, z

Dále se používají spřežky aa, ãa, ee, ẽe, ɛɛ, ɛ̃ɛ, gb, ii, ĩi, kp, oo, õo, ɔɔ, ɔ̃ɔ, uu, ũu, gw, mb, mp, nd, ng, nk, ns, nt, nz.

Vysoké tóny jsou značeny čárkou a nízké tóny obrácenou čárkou, takže v textech se mohou objevit mj. písmena à, è, ɛ̀, ǹ, ɔ̀, á, é, í, ó, ɔ́, ú.

V [p 141] jsou místo písmen õ a ũ uvedena písmena ő a ű a místo ɔ je uvedeno ↄ̃ (ↄ̀, ↄ́).

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ɲ, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[p 142]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Velká písmena A, B, Ɓ, D, E, Ɛ, F, G, Gb, Ɣ, I, K, Kp, L, M, N, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[149]

Malá písmena: a, b, ɓ, d, e, ɛ, f, g, gb, ɣ, i, k, kp, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z

Pro označování tónů se používají písmena s diakritikou, např. á - vysoký tón, à - střední tón, â - klesavý tón. Ve vzorovém textu jsou navíc obsažena písmena ə a ɲ.

Velká písmena A, B, Ɓ, D, E, Ɛ, F, G, Gb, Ɣ, I, K, Kp, L, M, N, Ŋ, Ŋg, O, Ɔ, P, S, T, U, V, Ʋ, W, Y, Z[150]

Malá písmena: a, b, ɓ, d, e, ɛ, f, g, gb, ɣ, i, k, kp, l, m, n, ŋ, ŋg, o, ɔ, p, s, t, u, v, ʋ, w, y, z

Ve vzorovém textu jsou navíc obsažena písmena á, à, é, è, ɛ̀, í, ɔ́, ũ a v názvu jazyka písmena ö, ò.

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ɛ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, Ɔ, P, R, S, T, U, W, Y[151]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, gb, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, sh, t, u w, y

K zápisu mandinkštiny se požívá také písmo N'ko a arabské písmo. v [l 12] nejsou uvedena písmena Ɛ, Ɔ.

Velká písmena A, B, D, E, Ɛ, F, G, Gb, H, I, J, K, Kp, L, M, N, Ny, O, Ɔ, P, S, T, U, V, W, Y[152]

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, gb, h, i, j, k, kp, l, m, n, ny, o, ɔ, p, s, t, u, v, w, y

Malá písmena: a, b, d, e, ɛ, f, g, gb, h, i, j, k, x, l, m, n, nd, ng, ɲ, o, ɔ, p, r, s, t, u, w, y[153]

Od roku 1988 byla změněna některé písmena ɛë, xkh, ɲny, ɔö.[p 143]

Abecedy nilosaharských jazyků (?)Editovat

Malá písmena: a, b, bw, c, d, e, g, i, j, k, l, m, n, ŋ/ng, ny, o, p, pw, r, t, u, w, y[154]

Velká písmena A, B, Ch, D, Dh, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ny, Ŋ, O, P, R, S, T, Th, U, V, W, Y, Z[155]

Malá písmena: a, b, ch, d, dh, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, ny, ŋ, o, p, r, s, t, th, u, v, w, y, z

Velká písmena: A, B, 'B, D, 'D, E, G, J, I, Y, 'Y, K, L, M, N, Ŋ, Ny, O, Ö, P, R, S, T, U, W[p 144]

Malá písmena: a, b, 'b, d, 'd, e, g, j, i, y, 'y, k, l, m, n, ŋ, ny, o, ö, p, r, s, t, u, w

V [l 13] jsou uvedena ještě písmena s diakritikou , , , a spřežky kw a ngw. Pro označení vysokého tónu se používá čárka, v textu se tak může objevit např. písmeno á.

Velká písmena: A, Ä, B, 'B, C, D, 'D, E, Ë, G, Gb, H, I, Ï, J, 'J, K, Kp, L, M, Mb, N, Nd, Ng, Nj, Ny, Ŋ, Ŋb, Ŋm, O, Ö, Ɔ, P, R, T, U, W, Y[156]

Malá písmena: a, ä, b, 'b, c, d, 'd, e, ë, g, gb, h, i, ï, j, 'j, k, kp, l, m, mb, n, nd, ng, nj, ny, ŋ, ŋb, ŋm, o, ö, ɔ, p, r, t, u, w, y

Velká písmena A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z[157]

Malá písmena: a, au, aw, b, ch, d, dh, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, ng', ny, o, p, r, s, sh, t, th, u, uo, v, w, y, z

Velká písmena: A, Ä, B, C, D, Dh, E, Ë, Ɛ, Ɛ̈, G, Ɣ, I, Ï, J, K, L, M, N, Nh, Ny, Ŋ, O, Ö, Ɔ, Ɔ̈, P, R, T, Th, U, W, Y[p 145]

Malá písmena: a, ä, b, c, d, dh, e, ë, ɛ, ɛ̈, g, ɣ, i, ï, j, k, l, m, n, nh, ny, ŋ, o, ö, ɔ, ɔ̈, p, r, t, th, u, w, y

Velká písmena: A, B, C, D, E, G, I, J, K, L, M, N, Ny, Ŋ, O, P, R, S, T, U, W, Y[158]

Malá písmena: a, b, c, d, e, g, i, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, p, r, s, t, u, w, y

Používají se spřežky tt, ww, yy a znak '.

  • [j 227] jazyk fur (bèle fòòr / fòòraŋ bèle / فوراوي)

Velká písmena: A, , B, D, E, G, H, I, Ɨ, J, K, L, M, N, Ñ, Ŋ, O, P, R, S, T, U, Ʉ, W, Y, Z[159]

Malá písmena: a, , b, d, e, g, h, i, ɨ, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, p, r, s, t, u, ʉ, w, y, z

Vysoký tón je označován čárkou, nízký tón není označován, klesavý tón je značen stříškou, stoupavý tón je značen háčkem, dlouhé samohlásky jsou zapisovány zdvojeně.

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ǝ, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ny, O, P, R, Ɍ, S, Sh, T, U, W, Y, Z[p 146]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ǝ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ny, o, p, r, ɍ, s, sh, t, u, w, y, z

Velká písmena: A, B, C, D, E, Ê, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ny, Ŋ, O, Ô, P, R, S, T, U, Û, W, Y[160]

Malá písmena: a, b, c, d, e, ê, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ô, p, r, s, t, u, û, w, y

Kromě toho se používají spřežky dd/'d, nn/'n, ll/'l, rr/'r, tt/'t, ww/'w, yy/'y.

Tóny jsou značeny pouze v předponě he-, vysoký tón čárkou, nízký tón obrácenou čárkou. V textu se tak objevují písmena é a è.

Velká písmena: A, B, C, D, E, , G, H, I, Ĩ, J, K, L, M, N, Ng, Ny, O, Õ, P, R, T, Td, Th, U, Ũ, V, W, Y[161]

Malá písmena: a, b, c, d, e, , g, h, i, ĩ, j, k, l, m, n, ng, ny, o, õ, p, r, t, td, th, u, ũ, v, w, y

Používají se spřežky gw a kw.

Velká písmena A, Ä, Ɛ, E, I, Ï, Ͻ, Ö, O, U, W, Y, B, C, D, Dh, G, J, K, L, M, N, Ƞ, Nh, Ny, P, R, T, Th[162][p 147]

Malá písmena: a, ä, ɛ, e, i, ï, ɔ, ö, o, u, w, y, b