Wikipedista:Postrach/pískoviště

HD44780 je integrovaný obvod firmy Hitachi, který se stal de-facto standardním rozhraním pro ovládání malých řádkových alfanumerických displejů.

Obvod komunikuje po sběrnici o šíři 4 nebo 8 bitů a 3 řídících bitů. Spolu se zemnícím vodičem je tedy obvykle spojen s řídícím mikrokontrolérem 8 nebo 12 vodči. Mikrokontrolér posílá po sběrnici do obvodu údaje o poloze kurzoru a ASCII kódy zobrazovaných znaků. Ty jsou pak automaticky zobrazeny na displeji. Obvod umožňuje také definici několika vlastních znaků. Obvod se vyrábí ve variantách pro evropský a pro asijský trh.

RozhraníEditovat

HardwareEditovat

Standardně mají displeje, vybavené tímto řadičem, jedno- nebo dvouřadý konektor s celkem 16 vývody. Jednotlivé vývody mají následující určení:

Pin Označení Význam
1. VSS Zem, nulový potenciál
2. VCC Napájecí napětí +3,3V až +5V
3. VO Nastavení kontrastu LCD (pomocné napětí mezi VSS a VCC)
4. RS Výběr registru. 0 - práce s řídícím registrem, 1 - práce s daty
5. RW Směr komunikace. 0 - zápis do řadiče displeje, 1 - čtení z řadiče displeje
6. E Povoleno, nebo také hodiny. Sestupná hrana způsobí provedení operace zápisu nebo čtení
7. B0 Bit 0 (při 4-bitové komunikaci nevyužito)
8. B1 Bit 1 (při 4-bitové komunikaci nevyužito)
9. B2 Bit 2 (při 4-bitové komunikaci nevyužito)
10. B3 Bit 3 (při 4-bitové komunikaci nevyužito)
11. B4 Bit 4
12. B5 Bit 5
13. B6 Bit 6
14. B7 Bit 7
15. BL+ Anoda podsvětlení (+ , jen má-li podsvětlení)
16. BL- Katoda podsvětlení (- , jen má-li podsvětlení)

SoftwareEditovat

Nastavení obvodu se provácí zápisem do řídícího registru (vstupní linka RW nastavena na 0). Kódy zobrazovaných znaků jsou ukládány do datové paměti DDRAM (vstupní linka RW nastavena na 1). Uživatelské definice znaků jsou ukládány do paměti CGRAM (vstupní linka RW nastavena na 1, předtím je určena adresa zápisem do řídícího registru)

Obvod sám zařizuje zobrazování textových dat na displeji. Využívá nastavených parametrů a vestavěné tabulky znaků, včetně 8 znaků, jejichž tvar může definovat uživatel.

Seznam instrukcí pro HD44780:[1]

Seznam instrukcí HD44780U
Instrukce Kód Popis Maximální čas
provedení
(pokud fcp = 270 kHz)
RS R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
Mazání displeje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Smaže obsah displeje a vrátí kurzor na pozici 0. 1.52 ms
Návrat kurzoru 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * Vrátí kurzor na nulovou pozici. Také vrátí případné nastavení posunu (nastaví nulový řádek). Obsah DDRAM zůstane nezměněn. 1.52 ms
Mód vstupu znaků 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S Nastaví směr posunu kurzoru či displeje (I/D: 0=vlevo,1=vpravo)
Nastaví posun v displeji (S: 0=bez posunu,1=posun o řádek).
37 μs
Stav displeje a kurzoru 0 0 0 0 0 0 1 D C B Vypne/zapne zobrazování (D: 0/1 )
Vypne/zapne kurzor (C: 0/1 )
Vypne/zapne blikání kurzoru (B: 0/1).
37 μs
Posun kruzoru/textu 0 0 0 0 0 1 S/C R/L * * Posune kurzor nebo text: (S/C: 0=kurzor, 1=text), určí směr posunu (R/L: 0=vpravo, 1=vlevo). Bity * nehrají roli. 37 μs
nastavení funkcí řadiče 0 0 0 0 1 DL N F * * nastaví šířku sběrnice (DL: 0=8 bitů, 1=4 bity), počet řádek displeje (N: 0=1řádek, 1=2 řádky), znakovou sadu (F: 0=5x8, 1=5x10). Bity * nehrají roli. 37 μs
Nastavení zápisu do CGRAM (paměti tvaru znaků) 0 0 0 1 adresa CGRAM Nastaví adresu pro zápis vlastní definice znaků. První 3 bituy určují znak, druhé tři bity řádek uvnitř znaku. Následující data (poslaná do datového registru) se chápou jako řádek definice znaku 37 μs
Nastavení adresy DDRAM (paměti zobrazovaného textu) 0 0 1 adresa v DDRAM Nastaví adresu v DDRAM. Poté mohou být posílána či čtena data z DDRAM (zobrazovaný text). 37 μs
Čtení
příznaku zaneprázdněnosti
0 1 BF adresa CGRAM/DDRAM Pokud vrátí 1, znamená to, žeřadič displeje zpracovává předchozí instrukci a nenáí připraven přijmout další instrukci nebo data 0 μs
Zápis do CGRAM
nebo do DDRAM
1 0 Write Data Write data to CGRAM or DDRAM. 37 μs
Čtení z CG/DDRAM 1 1 Read Data Read data from CGRAM or DDRAM. 37 μs
  1. Huang 2009, p. 326