Wikipedista:Petr.adamek/Zdroje

Seznam zdrojů, z nichž obvykle čerpám. Pro formát citací viz Wikipedie:Citace.

VinařstvíEditovat

 • ČEPIČKA, Jaromír; KRAUS, Vilém; LITSCHMANN, Tomáš, a kol. Rajonizace vinohradnictví v okrese Znojmo a Břeclav. [Znojmo]: ÚKZUZ, odbor trvalých kultur, Znojmo-Oblekovice, 2001. 221 s. 
 • EDER, Reinhard, a kol. Vady vína. Překlad Milan Faltus; Odborná korektura Vilém Kraus. Valtice: Národní vinařské centrum, o.p.s., 2006. 263 s. ISBN 80-903201-6-3. První vydání v češtině. 
 • FROLEC, Václav; KRAUS, Vilém; POŠVÁŘ, Jaroslav, a kol. Vinohradnictví. 1. vyd. Brno: Blok, 1973. 297 s. 
 • KRAUS, Vilém; FOFFOVÁ, Zuzana; VURM, Bohumil, a kol. Nová encyklopedie českého a moravského vína, 1. díl. [Praha]: Praga Mystica, 2005. ISBN 80-86767-00-0. 
 • PAVLOUŠEK, Pavel. Výroba vína u malovinařů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 108 s. ISBN 80-247-1247-4. 
 • STEIDL, Robert. Sklepní hospodářství. Překlad Jiří Sedlo; Odborná korektura Vilém Kraus, Josef Balík. [Valtice]: Národní salon vín, 2002 (2002 tisk). 307 s. ISBN 80-903201-0-4. První vydání v češtině. 
 • STEIDL, Robert; LEINDL, Georg. Cesta ke špičkovému vínu. Překlad Vladimíra Seidlová; Odborná korektura Vilém Kraus, Josef Balík. [Valtice]: Národní vinařské centrum, o.p.s., 2004. 67 s. ISBN 80-903201-4-7. První vydání v češtině. 
 • STEIDL, Robert; RENNER, Wolfgang. Moderní příprava červeného vína. Překlad Jiří Sedlo; Odborná korektura Vilém Kraus, Josef Balík. [Valtice]: Národní vinařské centrum, o.p.s., 2006. 72 s. ISBN 80-903201-7-1. Druhé upravené vydání v češtině. 

MístopisEditovat

 • NEHYBA, David. Chvalovice 1279–2009 : 730 let. Znojmo: Zdeněk Bína, 2009. 71 s. ISBN 978-80-902864-5-0. Vydáno pro obec Chvalovice. 

DopravaEditovat

 • FOJTÍK, Pavel. 30 let pražského metra. 2., rozšířené vyd. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004. 136 s. ISBN 80-239-2704-3. 

ELektrotechnikaEditovat

 • VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. 2., nezměněné vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1989. 464 s. 

Slovníky a encyklopedieEditovat

 • Československá akademie věd, encyklopedický institut. Příruční slovník naučný, I. díl, A–F. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1962. 820 s. 
 • Československá akademie věd, encyklopedický institut. Příruční slovník naučný, II. díl, G–L. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1963. 932 s. 
 • Československá akademie věd, encyklopedický institut. Příruční slovník naučný, III. díl, M–Ř. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha: Academia, nakladatelství československé akademie věd, 1966. 960 s. 
 • Československá akademie věd, encyklopedický institut. Příruční slovník naučný, IV. díl, S–Ž. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha: Academia, nakladatelství československé akademie věd, 1967. 936 s. 
 • Technický naučný slovník, I. díl, A–F. Redakce Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1962. 656 s. 
 • Technický naučný slovník, II. díl, G–L. Redakce Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1962. 672 s. 
 • Technický naučný slovník, III. díl, M–Po. Redakce Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1963. 668 s. 
 • Technický naučný slovník, IV. díl, Pr–Š. Redakce Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1963. 676 s. 
 • Technický naučný slovník, V. díl, T–Ž. Redakce Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964. 618 s.