Wikipedista:OndrejLedrer/Notes

Skupina satemových jazyků

Indoevropské jazyky dělíme do dvou větví: kentumové (centumové) a satemové. Název je odvozen z označení číslovky sto v daném jazyce, např. centum (vysl. kentum) v latině nebo сад (vysl. sad) v tádžičtině, sto v češtině (slovenštině, ruštině atd.).

Jazyky satemové mají často sykavku tam, kde je ve skupině kentumové hláska zadopatrová. Toto se znázornuje ve zkratce slovem pro sto, které zní v latině centum (vysl. kentum) > řecky ha katon > heketon, gotsky kund > hund, německy hundert pro kentumovou větev a v avestštině satem, stind. satám, stslov. sato, litev. šimtas, lotyš. simts pro satemové jazyky.

[1]


ZdrojeEditovat

  • Jindřich Niederle, Václav Niederle, Ladislav Varcl: "Mluvnice jazyka řeckého"
  • Якуб Исхакович Калонтаров: "Краткий таджикско-русский словаръ"

Kategorie:Indoevropské jazyky

ReferenceEditovat

  1. Večerka, R.: Staroslověnština v kontextu slovansých jazyků, §4, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006