Martin Mudroch, *1976, kronikář města Svratky, správce Městského muzea ve Svratce