Wikipedista:Martin Kotačka/pískoviště Nro. 2

indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens laudō laudās laudat laudāmus laudātis laudant
futurum I. laudābō laudābis laudābit laudābimus laudābitis laudābunt
imperfektum laudābam laudābās laudābat laudābāmus laudābātis laudābant
perfektum laudāvī laudāvistī laudāvit laudāvimus laudāvistis laudāvērunt
futurum II. laudāverō laudāveris laudāverit laudāverimus laudāveritis laudāverint
plusquamperfektum laudāveram laudāverās laudāverat laudāverāmus laudāverātis laudāverant
pasivum prézens laudor laudāris laudātur laudāmur laudāminī laudantur
futurum I. laudābor laudāberis laudābitur laudābimur laudābiminī laudābuntur
imperfektum laudābar laudābāris laudābātur laudābāmur laudābāminī laudābantur
perfektum laudātus sum
plusquamperfektum laudātus eram
futurum II. laudātus erō
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens laudem laudēs laudet laudēmus laudētis laudent
imperfektum laudārem laudārēs laudāret laudārēmus laudārētis laudārent
perfektum laudāverim laudāveris laudāverit laudāverimus laudāveritis laudāverint
plusquamperfektum laudāvissem laudāvissēs laudāvisset laudāvissēmus laudāvissētis laudāvissent
pasivum prézens lauder laudēris laudētur laudēmur laudēminī laudentur
imperfektum laudārer laudārēris laudārētur laudārēmur laudārēminī laudārentur
perfektum laudātus sim
plusquamperfektum laudātus essem
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens laudā laudāte
futurum laudātō laudātō laudātōte laudantō
pasivum prézens laudāre laudāminī
futurum laudātor laudātor laudantor
infinitiv
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
laudāre laudāvisse laudātūrus esse laudārī laudātus esse laudātum īrī
participia
Aktivum Pasivum
present perfect future present perfect future
laudāns
(laudantis)
laudātūrus,
laudātūra,
laudātūrum
laudātus,
laudāta,
laudātum
laudandus,
laudanda,
laudandum