Otevřít hlavní menu

Wikipedista:Marian Buštík/Pískoviště

Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost" v Mor. Ostravě, z.s.s.r.o.
Základní údaje
Právní forma družstvo
Datum založení 10. října 1919
Datum zániku ?
Osud ?
Zakladatel sloučením čtyř konsumních spolků
Sídlo Ostrava, Československá republika
Adresa sídla 1919: Kaplanka (dnes ulice Obránců míru), Vítkovice, Politický okres Moravská Ostrava, Morava Česko
1948: Cihelní 14, Moravská Ostrava, Moravskoslezský kraj
2005: Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, Moravskoslezský kraj
Souřadnice sídla
Počet poboček 1919: 25 prodejen
1938: 345 prodejen
Klíčoví lidé ?
Charakteristika firmy
Rozsah působení ?
Oblast činnosti ?
Produkty ?
Služby ?
Obrat 1930: 170 000 000 Korun československých na 300 prodejnách
Provozní zisk ?
Základní kapitál ?
Zaměstnanci 1919: 7 612 členů družstva
1938: 60 000 členů družstva
Mateřská společnost nebyla
Majitel členové družstva

Družstvo „Budoucnost", plným názvem Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost", z.s.s.r.o. v Moravské Ostravě bylo založeno v roce 1919 ve Vítkovicích, na Kaplance, dnešní ulice Obránců míru.[1] Po roce 1934 bylo sídlo zapsáno na ulici Cihelní 14 v Moravské Ostravě (GPS: 49.838371, 18.276876).[pozn. 1][2][3]

HistorieEditovat

Počátky družstevnictví na OstravskuEditovat

Kořeny družstevnictví na Ostravsku sahají ke konci druhé poloviny 19. století, kdy došlo v regionu k rozvoji hutnictví a hornictví. Tzv. dělnické hnutí se postupem rozvoje těžkého průmyslu rozrůstá, soustřeďuje se na odborovou politiku a současně s ním rozvíjí se snaha po hospodářské svépomoci. Od roku 1890 se dělnické hnutí snažilo odpoutat od hospodářské závislosti na závodních obchodech (tzv. závodních konsumech) a chtělo vytvořit své vlastní svépomocné organizace, které by zajišťovaly jejich vlastní zásobováni[4]

Jedním z průkopníků družstevnictví na Ostravsku byl advokát Dr. František Chleborad, který v letech 18681875 založil Oul, což bylo dělnické konzumní družstvo. Existovalo jen 4 roky. Svou činnost ukončilo v důsledku tlaku na poněmčování dělníků, ti více důvěřovali závodním konzumům, než vlastním družstvům. V letech 18801888 mezi dělníky šířil teorie německého ekonoma Franz Hermanna Schulze-Delitzscha (29. srpna 1808, Delitzsch – 29. dubna 1883, Postupim) o tzv. „svépomocných akcích pomocí spoření a družstev".[5] Nabádal dělníky ke sjednocení, podnikavosti a ke vzdělání. V návaznosti na tuto činnost založil Moravskou záložnu v Ostravě.

Závodní konzumy byly především pod podnikem Vítkovické železárny, kde byla v roce 1886 otevřena závodní tržnice. Přípravy na založení konzumního spolku se uskutečnily dne 14. října 1894, kdy došlo k konání ustavující valné hromady „Prvního dělnického a zásobovacího spolku pro Vítkovice a politický okres místecký". Přípravy se prováděly tajně, aby se o nich v závodě a soukromí obchodníci nedověděli, neboť všem družstevním činovníkům hrozilo propuštění ze závodů. Když měla být otevřena první prodejna, byl majitel domu podplacen 150 zlatými, aby družstevníkům místnost na prodejnu nepronajímal. Prodejna však byla přece otevřena a postupně otevírány nové a nové. Byla zakládána i nová družstva. Snaha pracujícího lidu po hospodářské nezávislosti byla podporována ušlechtilou myšlenkou svépomoci a solidarity, které se staly hnací silou vývoje družstevnictví.[6]

1919–1938Editovat

Založení družstva „Budoucnost" předcházela konference čtyř konsumních spolků dne 9. února 1919 v hotelu Quittner v Moravské Ostravě, kde se čtyři družstva (z obcí: Vítkovice, Přívoz, Malé Kunčice a Horní Datyně) dohodla o tzv. „splynutí". Dne 2. června 1919 padlo usnesení o spojení. Na valné hromadě dne 10. srpna 1919, která se konala v sále „Na kaplance" došlo k vytvoření družstva „Budoucnost". V důsedku poválečných událostí, zejména pak vlivem ruské revoluce zrušila ředitelská konference uhelných dolů dne 10. září 1919 závodní konzumy a zásobování přeneseno na Budoucnost, která při svém zrodu měla 25 prodejen a 7.612 členů.[2][7]

Samotné družstvo pak vzniklo dne 10. října 1919, sídlo mělo ve Vítkovicích, na Kaplance. Jeho vznikl se opřel o zákon ze dne 9. dubna 1873, číslo 70 ř.. Družstvo mělo obchodní název, který byl psán ve třech jazycích takto:

 • česky: Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost" v Moravské Ostravě, zapsané společenstvo s obmezeným ručením,
 • německy: Zentral - Konsum - und Spargenossenschaft „Budoucnost" in Moravská Ostrava,registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
 • polsky: Centralne spożywcze i oszczędnościowe stowarzyszenie „Budoucnost" w Moravské Ostravě, zaregistrowane stowarzyszenie z ograniczona poreka.

Předmětem podnikáni bylo: zajišťování potravin, oděvů, domácích potřeb a zboží různého druhu; koupě, výroba, zpracování a prodej výše uvedeného členům družstva, např. také mlynářskou, pekařskou, uzenářskou, řeznickou, výrobou a produkci ovocných vin a šťáv, uzením slaniny, pražením kávy a podobně. Přijímáním a úročení členských vkladů členů družstva, výstavba domů pro členy družstva, provozování hostinské a kavárenské živnosti, restaurační činnost (vývařovna pokrmů) ve spolkových prostorách. Prodej nečlenům byl zakázán, resp. nebyl povolen.[8][9]

Podle usnesení ze dne 18. října 1919 bylo družstvo zapsáno u obchodního soudu v Novém Jičíně, ve svazku I., strana 240. Družstvo mělo stanovy, které obsahovaly 16 kapitol, jmenovitě: 1. Jméno, sídlo a předmět podniku; 2. Členství; 3. Závodní podíl; 4. Správa společenstva; 5. Představenstvo; 6. Dozorčí rada; 7. Různá ustanovení; 8. Valná hromada; 9. Závěrka účtů; 10. Rozdělení správního přebytku a úhrada ztráty; 11.  Reservní fond; 12. Úsporný fond; 13. Fond podpůrný; 14. Prodejny společenstva; 15. Rozpuštění společenstva a 16. Způsoby vyhlášek.

Od roku 1919 se družstvo postupně rozvíjelo a získávalo nové členy, připojovalo nové družstva a podniky. V roce 1938 mělo 345 prodejen a 60.000 členů. Ve 30. letech 20. století byl ostravský kraj značně průmyslově provázán, procházel hospodářskou krizí a stagnací. Tato situace ovlivňovala také rozvoj družstva. Díky silné členské základně, dobré organizaci práce a spolupráce s dodavateli bylo družstvo mohutnou distribuční organizaci.[8][10]

Za období tzv. První republiky došlo k rušení závodních (podnikových) konzumů, docházelo k jejich transformaci na spotřební družstva. Rostla síť prodejen a skladů. V tomto období prodělávalo družstevnictví svůj zákonitý vývoj koncentrace: malá družstva se slučovala, vznikala nová, úvěrní, výrobní atd. Spotřební družstva rozšiřovala svou působnost. Družstvo „Budoucnost" patřilo mezi silné hospodářské podniky v ostravském regionu.

Dne 22. září 1920 bylo projednáno s ředitelstvím Vítkovických závodů převzetí čtyř závodních tržnic a s nimi pověstné„Warenhally". Družstvo vedlo boj s nekalou konkurencí, finančním kapitálem a politickou persekucí. Do roku 1928 se sloučilo 45 družstev s družstvem „Budoucnost". Počet zásobovaných osob družstvem, vyjádřen poměrem k celkovému počtu obyvatelstva v kraji, vzrostl z 33.09% v roce 1926, na 51%.

Kapitál družstva rostl a v rukou družstevníků se soustřeďovalo víc a více výrobních prostředků. Družstevní podniky se rozrůstaly. V roce 1922 zakoupena pekárna a mlýn ve Svinově k stávajícím již pekárnám v Hulvákách a v Dombrové.

V období hospodářské krize v 30. letech 20. století bylo na Ostravsku uskutečněno 492 konkursů a 2 508 vyrovnání. V letech 1930–1935, resp. rok 1934 byl ukončen poklesem tržby o 4,8%. Proti roku 1929 počet zaměstnanců na šachtách ostravsko-karvinského revíru klesl o 11 154 osob, tj. téměř o 29% a bylo odpracováno o 5 608 881 směn méně, tj. o 53%. Příjem horníků se snížil v roce 1933 téměř o čtvrt miliardy (244 547 211 ). Tyto okolnosti se přímo dotýkaly členské základny družstva. Průměrná nezaměstnanost v zásobovaných okresech byla družstvem odhadována na 30%.[6]

Obecně prospěšná činnostEditovat

Družstvo mělo také sociální program. Od počátku existence, v době po 1. světové válce, pomohlo zásobovat potravinami členy z řad horníků a hutníků. V následujících 10 letech se družstvo rozvinulo v dodavatele pro dělnické a úřednické kuchyně. Sociálně znamená družstvo „Budoucnost" pro své členy mnoho. V prvních letech existence posílalo nemocné děti svých členů do mořských lázní, kde se rehabilitovaly z následků války. byly z těl maličkých vypuzeny. Několik set zachráněných dětí bude vždy vzpomínati toho dobrodiní, jež valné hromady družstva zavedly. Později zavedena byla úmrtní podpora, která nyní rozšířena je na případy úmrtí obou manželů. Vyplácené obnosy dosahují jednotlivě až Kč r.ooo.—, v celku pak překročují Kč 150.000.— ročně a porostou automaticky dál. Obecná prospěšnost je tu očividná.[8]

 • Pozůstalým po členech rodiny bylo vyplácelo pohřebné a pozůstalostní dávky. Vyplácené obnosy dosahovaly výše od 1 000 Kč, až po 150 000 Kč.[8]
 • Družstvo podporovalo spořivost svých členů a šetrnost hospodyní také tím, že kromě stanoveni nízkých prodejních cen, při dobré kvalitě zboží, vracela členům vždy koncem roku určitý obnos z každého sta Kč tržby. Takto poskytnuté návratky obnášely za prvních 17 let činnosti družstva 41 853 656,00 Kč.
 • V letech 1930–1935 podporovalo nezaměstnané členy. Na podporách a mimořádných slevách poskytlo 3 255 317 .
 • Úřadům a veřejnoprávním korporacím sloužilo družstvo jako spolehlivý, bezplatný distribuční kanál při rozdělování potravin nezaměstnaným.
 • Od roku 1921 vydávalo vlastní časopis, s nákladem přes 50 000 výtisků měsíčně. V jednotlivých obcích jsou pořádány výchovné a agitačni přednášky, kursy, schůze, konference, zábavy, přednášky se světelnými obrazy a p., jež n. př. podle výroční zprávy za rok 1936 navštívilo v tomto  roce celkem 228.456  osob.
 • Během hospodářské krize byl zpomalen růst družstva, poklesla kupní sila členské základny. Vedení družstva se drželo osvědčených rochdalských zásad. Družstvo tak bylo jedním z mála podniků na Ostravsku, které během oné doby nepropustil žádného ze svých zaměstnanců.[2]

MajetekEditovat

K majetku družstva patřilo:

 • administrativní budova a skladiště na ulici Cihelní 14,
 • 136 domů, do kterých umístilo své prodejny,
 • 300 prodejen celkem,
 • členské podíly dosáhly výše 6 500 000 Kč, hodnota jednoho čl. podílu byla 100 Kč,
 • rezervní fond 5 000 000 Kč,
 • vložené vklady (úspory členů družstva jako investice) byly bvy výši 12 000 000 Kč, s úročením 6%.[8]

1938–1945Editovat

Po „Mnichovu" přišlo družstvo o 78 prodejen v Sudetech (Opavsko a Hlučínsko), 79 na Zaolší (Těšínsko). Počet prodejen na území Ostravska klesl na 192, počet členů pak na 33 896. Do podniku byli dosazováni Němci v čele s komisařem, který postupně odstraňoval původní vedení tak, že docházelo k soustavnému zatýkání, propouštění a vylučování z družstva. Vedoucí prodejen byli zbaveni svých funkcí, byl nastolena fašistická samovláda.[8]

Vedením družstva byl pověřen nacistický funkcionář, který v družstvu zohledňoval jen své zájmy. Družstvu bylo zcizena část movitého i nemovitého majetku, resp. byla převedena na tzv. „zasloužilé" nacisty. Řada zaměstnanců, včetně ředitele družstva a ostatních předních funkcionářů bylo vězněno a posláno do koncentračních táborů. Z řad zaměstnanců bylo 22 umučeno, stovky členů zemřely v koncentračních táborech. Na konci války bylo družstvo bez dopravních prostředků a zásob. Administrativní budova byla poškozena bombardováním. Válečnými operacemi bylo zcela, nebo zčásti, zničeno 41 prodejen a 52 prodejen bylo vyrabováno. Válečné škody dosáhly částky 55 miliónů .[11]

Přesto vše, bylo na mimořádné valné hromadě 8. prosince 1940 připojeno dalších 25 družstev. celkový počet členů stoupl na 61 044.[7]

1945–1947Editovat

V poválečném období byl pro družstvo největší překážkou přístup úřadů a stoupenců Národní fronty. Zejména při rozšiřování sítě prodejen a zřizování některých výroben. Došlo k opětovnému obnovení sítě na území Těšínska, Opavska a Hlučínska. Sklady byly vyrabovány ustupující německou armádou, případně postupující Rudou armádou. Zásobovací potíže se podařilo překonat díky přístupu vládních činitelů, velení 1. československé tankové brigády a národních výborů. Družstvo „Budoucnost" bylo pověřením zásobování Ostravska a území Těšínska, Opavska a Hlučínska. K vykládce zboží soužila jediná železniční vlečka družstva. Dne 4. června 1945 přijel první vlak zboží z pomocných zásilek UNRRA. V té době bylo otevřeno nových 278 prodejen, zdokonalila se zásobovací síť a bylo postaráno o rychlou dopravu opětným vybudováním vozového parku.

Z centrálního skladu, tzv. zásobovací služba, bylo zboží distribuováno na prodejny prostřednictvím tzv. rozděloven. Ty byly v Orlové, Českém Těšíne, Frýdku, Valašském Meziříčí, Kopřivnici a Háji u Opavy, Převážná část zboží byla zasílána po železnici. Družstvo „Budoucnost" spolupracovalo se sesterskými družstvy: Řeznicko-uzenářským družstvem „Budoucnost", Výrobním, pekařským a mlynářským družstvem „Budoucnost" a se Zemědělským družstvem „Zeměproduktiva".

Poválečná konsolidace družstva postupovala současně s konsolidací celého hospodářství. V roce 1945 byly tržby ve výši 288 milionů , v roce 1946 883 milionů . Počet členů družstva vzrostl z 74 119 v roce 1945, na 91 228 v roce 1946. Družstvo „Budoucnost" mělo 520 prodejen, 2 500 zaměstnanců. Členské podíly představovaly částku 6 milionů , úsporné vklady 38 milionů , rezervní fond 26 milionů ..[7]

1948–1989Editovat

V roce 1948 a následných letech došlo ke znárodnění menších družstev, obchodních společností, a jejich začlenění pod jednu hlavičku družstva „Budoucnost". Družstvo „Budoucnost" bylo zneužito k propagaci socialismu, nadřazenosti dělnické třídy a KSČ, kdy jako tzv. masová organizace mohla dále budovat nový řád, řád socialistický, a která musí sloužit celému národu, jako samosprávný distribuční a výrobní celek. Heslo bylo: „Lepší a dokonalejší distribuce — zlepšená služba pracujícím".[7]

V roce 1967, resp. 1978, byl změněn název družstva.[12]

Období Název Sídlo Předseda
1. duben 1967 – 10. říjen 1978 BUDOUCNOST, lidové spotřební družstvo v Ostravě Cihelní 14, Moravská Ostrava Josef Sobek (1967–1979)
10. říjen 1978 BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě Ing. Zdeněk Kupka (1979–1985)
Ing. Antonín Hrabánek (1985–1996)

Společnost „PRODUKTIVA"Editovat

Společnost „PRODUKTIVA" Ústřední výrobní, nákupní a prodejní společnost měla sídlo v areálu družstva „Budoucnost" na Cihelní ulici 14.

V poválečném období bylo předmětem činnosti dodávka zboží a potravin pro hornické a zaměstnanecké kantýny a jídelny, nemocnice a sociální instituce, vojenské posádky, hotelové restaurace, pekaře a maloobchodníky. Společnost patřila mezi největší velkoobchodní podniky v ostravském kraji. Mimo hlavní sklad s ústředním vedením v Ostravě, měla společnost sklad ve Frýdku a v Doubravě, 5 plně vybavených koloniálních prodejen v Ostravě. Společnost zaměstnávala 125 osob. Autopark měl 6 velkých nákladních vozů. Počet odběratelů byl kolem 900. Tržby v roce 1946 byly 140 milionů .[13]

Společnost ,,ZÁDRUHA"Editovat

„ZÁDRUHA", velkoobchodní společnost s r. o. vznikla v roce 1915. Byla to společnost, která sdružovala podílníky z řad drobných obchodníků, řemeslníků a dělníků. Celkem měla 6 000 podílů. Její založení byl vzdor německým subjektům, zejména závodním konzumům hutí a dolů.

V roce 1939 se odehrál incident, kdy nacisté vnikli do skladů, pod záminkou, že v nich jsou uchovávány zbraně. Zde objevili jen vojenské konzervy a potraviny, určené k zásobování pro případ odboje na Hlučínsku a Těšínsku. Následně byli zatčeni dva disponenti Zádruhy: František Sobotík, nadporučík letectva v záloze byl později popraven ve Vratislavi, Josef Závada, zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu. Podnik byl zabaven ve prospěch německé říše a v roce 1942 z nařízení říšského protektora zlikvidován. Větší část zboží byla zcizena, zbytek prodán pod cenou. Stejným způsobem se likvidátor zbavil nemovitostí a inventáře. Podíly byly škrtnuty a hotovost, získaná likvidací, propadla německému státu.

V květnu 1945 se sešli bývalí zaměstnanci „ZÁDRUHY", aby se poradili, jak co nejrychleji umožniti provoz podniku. Zemským národním výborem expoziturou v Moravské Ostravě byl dosazen národní správce Václav Rozehnal, bývalý zaměstnanec podniku. „ZÁDRUHA" byla jedním z největších podniků tohoto druhu v privátním sektoru na Moravě. Zásobovala Hlučínsko, Fryštátsko, Těšínsko, Frýdecko, Frenštát, Novojičínsko, Opavsko.[14]

Po roce 1989Editovat

Po roce 1989 došlo k následujícím změnám v družstvu:[12]

 • základní členský vklad ve výši 1 000 Kč byl zapsán v roce 1993,
 • zapsaný základní kapitál do OR byl výši 5 000 000 Kč (9. srpen 1993), byl snížen na 500 000 Kč (16. srpen 2005),
 • nezapsaný základní kapitál do OR byl výši 2 586 000 Kč (1996),[15] 2 398 000 Kč (1997), 2 055 000 Kč (1998), 1 826 000 Kč (1999), 1 782 000 Kč (2000), 1 800 000 (2001; 2002),
Období Název Sídlo Předseda
10. říjen 1978 BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě Cihelní 14, Moravská Ostrava Ing. Antonín Hrabánek (1985–1996)
16. srpen 2005 Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava Ing. Stanislav Koběrský (1996–doposud)

Družstvo mělo podíly v: Unitrading a.s. (IČO: 00490130), Velkonákupna spotřebních družstev (IČO: nepřiděleno), SČMSD (IČO: 48396214), COOP Centrum družstvo (IČO: 60194910), COOP Morava s.r.o. (IČO: 48911011).[15]

Hospodářské výsledkyEditovat

Růst družstva 1919–1948Editovat

V roce 1919 byly mimo čtyři zakládající družstva, připojena další dvě. V roce 1921 sedm a v době od roku 1922 do roku 1927 osmnáct družstev. Úhrnem měla sloučená družstva 130 prodejen, z nichž značná část byla ztrátová. Vedení družstva rozhodlo o jejich uzavřená. Tempo vývoje bylo tak rychlé, že např. již koncem roku 1920 bylo na členských podílech získáno 1 386 300,00 a počet členů dosáhl výše 45 084 osob. Tržba v tomto roce dosáhla ve 146 prodejnách 125 959 168,00 .

V roce 1925 byl počet členů 62 804, na členských podílech bylo získáno 6 000 000 , rezervy byly ve výši 3 000 000 , členské půjčky ve výši 10 000 000 . Družstvo mělo 262 prodejen, 120 vlastních domů, 2 pekárny.[16]

V roce 1926 družstvo provozovalo: 273 koloniálních prodejen, 1 mlýn, 3 pekárny, 1 továrnu na uzeniny, 40 výseků masa, 1 vinný sklep, 4 textilní prodejny. Zápisné pro nového člena družstva bylo 5 , členský podíl 100 , členské půjčky jsou s úrokem 5,5 %.[pozn. 2] [17]

Reklama v Obrázkovém průvodci Velkou Moravskou Ostravou, Slezskou Ostravou a Svinovem s mapkou Ostravska z roku 1930 sdělovala, že družstvo mělo 304 prodejen, 30 výseků masa.[pozn. 3][18]

Rok Počet prodejen
1919 25
1920 146
1925 262
1930 315
1935 322
1936 323
1938, do 10. října[7] 345
1938, od 11. října[7] 192
1945 520
1948[7] 550

Podle výroční zprávy za rok 1936 provozovalo družstvo 323 prodejen v těchto politických okresech: Moravská Ostrava, Bílovec, Český Těšín, Frýdek, Fryštát, Hlučín, Krnov, Místek, Nový Jičín, Opava, Valašské Meziříčí, Vsetín, Holešov. Rozvoz zboží byl zajišťován Čs. dráhami, 19 ks nákladních a dodávkových aut, šest páry koní s povozy.

V roce 1936 byla vlastní výroba z provozu: dvou pekáren, pražírny kávy, výrobny ovocných vin a šťáv. Družstvo kooperovalo s družstevní výrobu, která byla koncentrovaná u Velkonákupní společnosti družstev v Praze, s Výrobním družstvem řezníků a uzenářů „Budoucnost" v Moravské Ostravě. Toto družstvo mělo provoz na uzeniny a uzenářské výrobky, 34 prodejen (výseků) masa. Také spolupracuje s Výrobním družstvem mlynářským a pekařským, které provozovalo moderní mlýn a pekárnu ve Svinově. Od něj odebíralo pekařské výrobky do prodejen „Budoucnosti". Rozsah sortimentu byl široký, družstvo mělo v nabídce pro členy téměř vše, co potřebovali ve svých domácnostech a hospodářstvích. Od všech druhů potravin, koloniálního a textilního zboží, nádobí všeho druhu, pro zemědělce nabízela hnojiva, osiva, semena, hospodářské nářadí, zahradnické potřeby, stavebniny, uhlí, dříví, jízdní kola, šicí stroje, radiopřístroje atd.[2]

V roce 1919 mělo družstvo 25 prodejen, na konci roku 1948 pak 550, tedy 22 krát více.

Plán růstu 1934–1944Editovat

V roce 1934 byl vypracován plán růstu pro dalších 10 let.

Cíl pro rok 1944
Tržby 180 000 000
Počet členů 72 000
Družstevní podíly 7 200 000
Rezervní fondy 10 000 000

Navržený plán byl realistický a splnitelný:

 • tržby vzrostly v roce 1935 o 5 187 755 , v roce 1936 o 12 314 084 ,
 • počet členů v roce 1935 vzrostl o 2 794 a v roce 1936 o 3 002.[2]

V roce 1944, za Protektorátu Čechy a Morava, byly:

 • tržby ve výši 219 552 085 , tedy došlo k překročení plánu o 39 552 085 ,
 • počet členů byl 61 044, což bylo oproti plánu o 10 956 méně.[pozn. 4]

Tržby, počet členů, vč. přepočtu podílu na jednoho člena 1920–1948Editovat

U družstva „Budoucnost" byl hlavním a základním článkem člen družstva, tedy družstevník. Na Ostravsku šlo především o členy z profesí: horník, hutník, průmyslový dělník a malý zemědělec, v menším počtu pak úředník. V roce 1924 bylo zastoupení profesí: 85% horníci a drobní zemědělci, 15% průmysloví dělníci a jiné profese, zaměstnání. V roce 1948 bylo zastoupení profesí 92% : 8%.

V roce 1919 byla ze čtyř sloučených družstev vytvořena základna 7 612 členů. Na konci roku 1920 bylo 45 084 členů. Nárůst o 37 472 v prvním roce byl dost podobný tomu v roce 1948, kdy se počet členů družstva zvedl o 26 776.

Tržby v roce 1948 byly desetinásobkem tržby z roku 1919, přesně 10,42 násobkem. Průměrný roční členský nákup ukazoval na nejmenší kupní sílu v letech: 1925–1930, 1934–1936.[7]

Rok Roční tržba Počet členů Přepočet roční tržby na 1 člena
1920 125 959 168,66 45 084 2 793,66
1921 218 116 877,45 62 799 3 474,75
1922 190 725 265,29 59 133 3 225,36
1923 166 839 458,54 58 386 2 857,52
1924 158 262 401,35 60.109 2 632,92
1925 160 175 690,99 62 804 2 550,37
1926 145 976 346,03 64 606 2 259,48
1927 159 770 987,48 64 579 2 474,04
1928 166 498 548,64 64 019 2 600,76
1929 170 249 656,89 65 035 2 617,82
1930 171 950 824,20 65 951 2 607,25
1931 173 008 227,20 61 466 2 814,69
1932 169 343 655,20 57 728 2 933,47
1933 166 509 497,60 58 611 2 081,00
1934 130 859 090,35 59 517 2 198,00
1935 136 046 845,35 61 194 2 223,20
1936 148 360 929,70 55 927 2 652,76
1937 167 516 972,40 59 104 2 834,27
1938 163 489 841,35 33 896 4 823,27
1939 145 551 613,20 40 421 3 600,89
1940 171 206 841,10 45 490 3 763,61
1941 201 785 699,55 49 354 4 088,53
1942 190 423 231,05 52 087 3 655,86
1943 204 555 805,05 60 442 3 384,33
1944 219 552 085,20 61 044 3 596,51
1945 288 309 884,30 74 119 3 889,00
1946 885 338 135,90 91 228 9 704,00
1947 1 033 131 292,20 113 747 9 082,00
1948 1 319 065 951,30 140 523 9 386,00

Přehled majetku, kapitálu vlastního a cizího 1920–1948Editovat

Od roku 1919 do 1948 družstvo získalo řadu majetku a finančních zdrojů. Např. v investicích má uloženo 317 krát více než na počátku existence. V roce 1920 mělo družstvo od svých členů, jako vlastní kapitál, sumu 2 164 130 , v roce 1948 to bylo 57 124 677 .

Nezávislost na cizím kapitálu si družstvo udržovalo tím, že pracovalo rovněž s družstevním peněžním ústavem, s Dělnickou záložnou. Poměr vlastního kapitálu k cizímu kolísal od poměru 1:8 v roce 1920, na 1:3.98 v roce 1930, 1:2.87 v roce 1940, na 1:7.05 v roce 1948. Zhoršený poměr v roce 1948 vyplynul z měnové změny po 2. světové válce, a z toho, že družstevní podíly nebyly úměrně zvýšeny: v roce 1947 z 100 na 200 . Podle přehodnocení v roce 1948 šlo o splacení pouze z 66%.

Úspory členů družstva přispěly ke zlepšení výsledku hospodaření. Přínos úrokového rozdílu v roce 1930 z částky 343 219 , v roce 1948 z částky 66 666 781 .[7]

Rok Majetek Investice Kapitál vlastní Kapitál cizí
1920 16 312 507,20 357 000,00 2 161 130,25 14 148 376,95
1948 460 502 238,60 113 440 373,55 57 124 677,55  403 377 561,05
rozdíl 444 189 731,40 113 083 373,55 54 963 547,3 389 229 184,10
nárůst 28,23 krát 317,76 krát 26,43 krát 28,51 krát

Rezervní fond na posílení vlastního kapitálu byl téměř stokrát zvětšený během 30 let. Část nadbytku byla ukládána do trvalých fondů, část byla běžně dávána členům družstva. Další milionové částky byly vráceny členům ve formě slev u zboží, např. různých akcí: letní, zimní, bílé týdny v textilním zboží. Desetimilionové částky jako 1% vratka z ročního nákupu, darů, pomoci nemocným, příspěvků na výchovu a školení, na podpory nezaměstnaným, stávkujícím, na léčení a rekreace dětí. Z nároků odstupňovaných podle nakupování a délky členství, pak družstvo vyplácelo pohřebné, průměrně půl milionu ročně. Vzestupná křivka výplat pohřebného probíhala od částky 32 828 v roce 1922, na částku 291 065 v roce 1932, částku 918 300 v roce 1945 až po 1 293 550 v roce 1948.[7]

Rok Majetek Investice Kapitál vlastní Kapitál cizí
1920 16 312 507,20 357 000,00 2 161 130,25 14 148 376,95
1921 32 256 613,18 2 881 286,00 5 109 710,67  27 146 902,51
1922 22 573 520,23 4 295 320,00 7 135 912,23 15 437 608,00
1923 31 982 608.87 12 350 126,76 8 123 995,05 23 858 613,22
1924 35 955 295,10 14 525 392,37 9 148 853,13 26 806 441 97
1925  38 866 363,46 17 725 265,00 9 286 025,53 29 580 337,93
1926 37 379 796,80  21 283 810,00 10 124 563,94 27 255 232,86
1927 36 505 831,20  18 974 898,10 10 339 990 83 26 165 840 37
1928 32 740 454,37 18 564 262,00 10 349 187,03 22 391 267,34
1929 36 663 678,53 17 981 242,45 11 588 888 92 25 074 789,61
1930 59 501 336,87 29 414 100,00 11 941 691,92 47 559 644,95
1931 63 041 125,70 27 816 800,00 13 772 852,48  49 268 273,22
1932 62 366 581,33 27 888 750,00 13 826 412,88 48 540 168,45
1933 57 552 454,76 26 547 000,00 13 803 192,83 43 749 261,93
1934 54 604 147,30 25 060 700,00 13 657 181,92 40 946 965,38
1935  55 338 850,84 23 491 600,00 13 859 000,13  41 479 850,71
1936  55 613 004,49 22 113 862,50 13 515 709,86 42 097 294,63
1937 55 616 157,00 21 072 000,00 13 827 628,00 41 788 529,00
1938  56 208 043,50 18 365 500,00 13 869 799,63 42 338 243,87
1939 55 472 588,19 20 069 600,00 14,086.922.94 41 385 665,25
1940 55 693 580,60 17 832 306,00 14 383 454,31 41 310 126,29
1941 62 542 437,68 20 367 149,00 19 974 205,04 40 956 318,95
1942 67 876 360,25 23 228 732,50 28 014 195,09 39 862 165,16
1943 77 321 288,75 24 477 597,08  30 962 349,41 46 358 959,34
1944  77 297 280,87  23 892 445,65 34 113 967,37  43 183 313,50
1945 162 065 002,65 24 817 622,85 29 673 387,02 132 391 615,63
1946 235 453 975,80   39 340 888,05 36 597 456,40 198 856 519,40
1947 285 304 465,20 72 941 961,25 49 968 175,40  235 336 289,80
1948 460 502 238,60 113 440 373,55 57 124 677,55  403 377 561,05

Tržby, počet členů, vč. přepočtu podílu na jednoho člena 1996–2017Editovat

Rok Roční tržba Počet členů Přepočet roční tržby na 1 člena
1995[15] 529 763 000 1 260
1996[15] 491 022 000 1 260
1997[19] 378 830 000 1 117
1998[20] 235 503 000 808
1999[21] 49 926 000 605
2000[22] 40 730 000 560
2001[23] 84 075 000 588
2002[24] 89 147 000 588
2003[25] 88 667 000
2004[26] 85 605 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017[27] 43 373 000
2018
2019

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. z.s.s.r.o. = zapsané společenstvo s obmezeným ručením
 2. Z reklamního sdělení: Ústřední konsumnl a úsporné družstvo „BUDOUCNOST" MOR. OSTRAVA. Největší družstevní podnik v Českosl. republice!
 3. Z reklamního sdělení: Konsumní družstvo „Budoucnost" M. Ostrava slouží 65.000 rodinám. Zásobuje levně - vyrábí prima zboží - poskytuje výhody. 304 prodejny, 30 výseků masa. Následujte členy „Budoucnosti". Informace ve kterékoliv prodejně.
 4. V roce 1934, při sestavování plánu, nikdo nemohl předpokládat, že ČSR přijde o oblast Sudet, kde byla silná členská základna družstva „Budoucnost".

ReferenceEditovat

 1. MÁCHA, Přemysl; Jaroslav David; Luděk Krtička. Kaplanka (Nazvymist.cz). Názvy míst jako kulturní dědictví [online]. Projekt Ostravské univerzity, 2012 [cit. 2019-12-04]. Dostupné online. 
 2. a b c d e ŠRENK, Vladislav; HABROVANSKÝ, Jindra. Moravská Ostrava. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ PROPAGACE ČESKOSLOVENSKA ŘADA A - SVAZEK XV. 1937 [online]. Město Moravská Ostrava, 1938 [cit. 2019-12-05]. Dostupné online. 
 3. Úplný výpis z obchodního rejstříku: BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, DrXXIII 298 vedená u Krajského soudu v Ostravě. 2019-12-03
 4. GROBELNÝ, Andělín; SOBOTÍK, Bohumil. Dělnické hnutí na Ostravsku. Publikace Slezského studijního ústavu, Svazek 16 [online]. Krajský národní výbor v Ostravě, 1957 [cit. 2019-12-04]. Dostupné online. 
 5. František Papoušek. Český národohospodář F.  L. Chleborad na Ostravsku, SI. sb. 1945. str. 5– 22. Viz též ČMM 1954. str. 99. 2019-12-03.
 6. a b ZAHRADNÍK, Jaroslav; Zdeněk Podlipský; JUDr. Květoslava Čejdová - Mathonová. OSTRAVA, MĚSTO UHLÍ A ŽELEZA. camea2.svkos.cz [online]. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ PROPAGACE ČESKOSLOVENSKA V PRAZE, 1947 [cit. 2019-12-04]. Dostupné online. 
 7. a b c d e f g h i j TŘICET LET NAŠÍ DRUŽSTEVNÍ PRACE PRO PRACUJÍCÍ LID OSTRAVSKA, 1919-1949. camea2.svkos.cz [online]. Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost", Tisk: Knihtiskárna »České Opavsko« Opava, 1949 [cit. 2019-12-04]. Dostupné online. 
 8. a b c d e f Mor. Ostrava a Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír (Mähr. Ostrau und das Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier). camea2.svkos.cz [online]. Městská rada v Mor. Ostravě. Tisk: Nakladatelství DARI, Berlín, 1930 [cit. 2019-12-04]. S. 128/204. Dostupné online. 
 9. JEDNOTA. 1. celostátní manifestační sjezd Jednoty čsl. soukromých úředníků, dílovedoucích, zřízenců a Svazu báňských a hutních úředníků pod protektorátem městské rady. camea2.svkos.cz [online]. Jednota vlastním nákladem. Tisk: Tiskla Moravskoslezská knihtiskárna v Mor. Ostravě, Třída čsl. legií 36, 1937 [cit. 2019-12-05]. Dostupné online. 
 10. PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA. STANOVY PRO ÚSTŘEDNÍ KONSUMNÍ A ÚSPORNÉ DRUŽSTVO „BUDOUCNOST" V MORAVSKÉ OSTRAVĚ, zapsané společenstvo s obmezeným ručením. camea2.svkos.cz [online]. Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost" v Moravské Ostravě, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, 1919-10-18 [cit. 2019-12-04]. Dostupné online. 
 11. ŠMÍRA, Čeněk; FIALA, Karel. Osvobozená země. Ilustrace Akad. malíř prof. Jar. Vacek, Akad. malíř Jan Provazník. camea2.svkos.cz [online]. Moravskoslezský ZNV, expos, v Ostravě. Tisk: „České Opavsko" v Opavě, 1947 [cit. 2019-12-06]. Náklad: 3000 ks. Dostupné online. 
 12. a b Úplný výpis z obchodního rejstříku BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, DrXXIII 298 vedená u Krajského soudu v Ostravě. 2019-12-06.
 13. ZAHRADNÍK, Jaroslav; Zdeněk Podlipský; JUDr. Květoslava Čejdová - Mathonová. Kramerius 5.. camea2.svkos.cz [online]. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ PROPAGACE ČESKOSLOVENSKA V PRAZE, 1947 [cit. 2019-12-06]. Dostupné online. 
 14. ZAHRADNÍK, Jaroslav; Zdeněk Podlipský; JUDr. Květoslava Čejdová - Mathonová. Kramerius 5.. camea2.svkos.cz [online]. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ PROPAGACE ČESKOSLOVENSKA V PRAZE, 1947 [cit. 2019-12-06]. Dostupné online. 
 15. a b c d Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL5/KSOS, účetní závěrka, 27.3.2002. 2019-12-06,
 16. CHALUPNÍK, Josef. Památník o událostech v kovodělném hnutí na Ostravsku v letech 1917-1927. camea2.svkos.cz [online]. 1927 [cit. 2019-12-06]. Dostupné online. 
 17. NAŠE PRACE - ALMANACH Sportovního Klubu Mor. Ostrava. camea2.svkos.cz [online]. S. K. Moravská Ostrava nákladem vlastním. Vytiskl Miloš Zapletal v Mor. Ostravě VI., 1926 [cit. 2019-12-06]. Dostupné online. 
 18. ROŽŇÁK, Jaroslav. Obrázkový průvodce Velkou Moravskou Ostravou, Slezskou Ostravou a Svinovem s mapkou Ostravska. camea2.svkos.cz [online]. Tiskl Melantrich, akc. spol v Praze, knihtiskárna v Mor. Ostravě, Nádražní ti. 9. Nákladem vlastním, 1930 [cit. 2019-12-06]. Dostupné online. 
 19. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL6/KSOS, účetní závěrka, 27.3.2002. 2019-11-06.
 20. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL7/KSOS, účetní závěrka, 27.3.2002. 2019-12-06.
 21. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL8/KSOS, účetní závěrka, 27.3.2002. 2019-12-06.
 22. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL9/KSOS, účetní závěrka, 27.3.2002. 2019-12-06.
 23. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL10/KSOS, účetní závěrka, 27.3.2002. 2019-12-06.
 24. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL16/KSOS, účetní závěrka, 22.5.2003. 2019-12-06.
 25. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL19/KSOS, účetní závěrka, 29.4.2004. 2019-12-06.
 26. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL22/KSOS, účetní závěrka, 15.6.2004. 2019-12-06.
 27. Obchodní rejstřík: Sbírka listin BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Listina DrXXIII 298/SL53/KSOS, účetní závěrka [2017], 20.12.2018. 2019-12-06.

LiteraturaEditovat

 • REDAKCE KULT-POL. A PROP. ODDĚLENÍ. Třicet let naší družstevní práce pro pracující lid Ostravska 1919-1949. Opava: Knihtiskárna České Opavsko, 1949. 30 s.
 • ZAHRADNÍK, Jaroslav; PODLIPSKÝ, Zdeněk; JUDR. ČEJDOVÁ - MATHONOVÁ, Květoslava. OSTRAVA, MĚSTO UHLÍ A ŽELEZA. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ PROPAGACE ČESKOSLOVENSKA V PRAZE, 1947. 274 s. S. 207-212.
 • ŠRENK, Vladislav; HABROVANSKÝ, Jindra. Moravská Ostrava. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ PROPAGACE ČESKOSLOVENSKA ŘADA A - SVAZEK XV. 1937. Město Moravská Ostrava, 1938
 • JEDNOTA. 1. celostátní manifestační sjezd Jednoty čsl. soukromých úředníků, dílovedoucích, zřízenců a Svazu báňských a hutních úředníků pod protektorátem městské rady. Třída čsl. legií 36, Moravská Ostrava: Moravskoslezská knihtiskárna, 1937. 100 s. S. 92.
 • SCHULZ, M. Mor. Ostrava a Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír (Mähr. Ostrau und das Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier). První. vyd. Městská rada v Mor. Ostravě. Tisk: Nakladatelství DARI, Berlín, 1930. 204 s. S. 128.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat