Wikipedia Autopatrolled.svg Tento uživatel má právo prověřeného uživatele na české Wikipedii. (prověřte)

Na Wikipedii jsem se dostal v prosinci 2018, když jsem zjistil, že mezi významnými rodáky města Tobolsk je uvedena herečka, ale není tam nic o velikém Mendělejevovi. Tehdy jsem pojal podezření, že v té slavné encyklopedii něco občas chybět bude, jinými slovy, že se Wikipedie beze mě neobejde. Zasáhl jsem tedy, podařilo se, nikdo můj zásah nezpochybnil a já se naplnil pýchou, že jsem Tobolsk pro Dmitrije Ivanoviče zachránil. A za rok jsem zachránil i samotného Dmitrije Ivanoviče.

Tak jsem se stal Wikipedistou, začal vytvářet vlastní články a dokonce do encyklopedie "propašoval" i vlastní fotografie ze staré Flexaretky.
ZDŠ Estonská 411/1,Praha Vršovice

Ale úplně to vlastně všechno začalo v této krásné budově z roku 1898. Tam jsem získal základní dovednosti pro působení na Wikipedii, totiž schopnost číst a psát. A to dokonce i v azbuce. Tímto též vzdávám tomuto posvátnému stánku hold a veliké, převeliké poděkování.

Zde jsem pod lavicí četl ábíčko a těšil se na nové ábíčko a také sem chodila paní z Klubu mladých čtenářů, aby dětem přinesla objednané a očekávané tituly jako Příhody kocoura Mikeše nebo Král šedých medvědů.

Byla to nádherná doba a s odstupem času je krásnější a krásnější.

Měl jsem to štěstí, že jsem již před opuštěním těchto prostor dostal skvělou hračku Zvídavý chemik, krátce na to v Sadech Naděždy Krupské úspěšně provedl řízené odpálení první bouchací kuličky a konečně věděl, čím chci být.


Na Wikipedii se chci chovat slušně a nemám v plánu vyhledávat spory ani třenice, což je na práci pro českou Wikipedii to nejtěžší. Přesto pro jistotu uvádím, že budova zmíněné školy se nachází ve Vršovicích!

A jak známo, do Vršovic se četníci odvažovali pouze na koních a vždy ve dvou!