Wikipedista:Ioannes Pragensis/ArchivOs07

Léto 2009

editovat

Měl jsem dlouhou skorodovolenou následkem jednak návalu práce v reálném světě, jednak znechucení Wikipedií kvůli sporu, zda jako pověřenec pro nominaci NČ smím od účastníků procesu vyžadovat, aby nebyli v zákazu editace.

Založil jsem pahýly Rafani, Křišťálová lebka, Internátní škola a Šárecký potok, zachránil pár dalších před smazáním a vykonal jiná drobná dobra, například korektury článků o planetách pro Chmee2.

Koncem září mě na Wikipedii vrátil Danny B. žádostí, abych napsal heslo Václav Havel, které má u příležitosti Havlových narozenin přijít na hlavní stranu a je ve špatném stavu. Vyhledal jsem tedy v rodinné knihovničce naši skrovnou havlovskou literaturu a napsal aspoň tolik, aby nám Havel nedělal vyloženou ostudu.

Psát o kontroverzních tématech je obtížné. A nejlepší většinou člověka čeká na konci, poté, co článek dostane na určitou úroveň. Vyhrnou se kritici, kteří větším či menším právem (častěji spíše menším) chtějí předělat to či ono, zpochybňují neutralitu či dokonce hýří odhodláním článek přeorat a přepsat. bylo to u komunismu, je to i u Havla. Na druhou stranu si říkám, že i jen Dobrý článek o kontroverzním a důležitém tématu je pro Wikipedii větším přínosem než Nejlepší článek o nějaké okrajovosti. A také mě těžké úkoly lákají.

Říjen 2009

editovat
Byla pak slyšet kritika, že označuji jako Dobrý článek vlastní výtvor. Ale myslím si, že zkušení editoři, kteří jsou sami už autory několika Nejlepších článků, by měli mít dost soudnosti, aby to dokázali posoudit. Pokud se zmýlí, může kdokoli jiný stříbro zase odebrat. Hlavním smyslem označování není vytahovat se, co se mi povedlo napsat, ale služba čtenářům a jiným autorům Wikipedie, aby věděli, které články jsou už na přijatelné úrovni. Je proto škoda, pokud některé dobré články zůstávají neoznačené.
 • 6. října 2009 Enervující spor, zda v článku o Havlovi má být uvedeno, že byl nominován na Nobelovu cenu. Trvá dlouho ujasnit si, že taková nominace zas až tak mimořádná není.
 • 8. října 2009 Procházím články k urgentní úpravě a zachraňuji, co se zachránit dá.
Mám dlouhodobě dojem, že někteří kolegové si jinak velmi záslužné hlídání Wikipedie usnadňují na úkor laskavosti k nováčkům – namísto, co by jim s editací pomohli a ukázali jim, jak se to dělá, jim na jejich neumělý výtvor nalepí nelichotivou šablonu a po uplynutí lhůty smažou. Wikipedie je čistá, nadějný nováček ztracen.
 • 9. října 2009 Pokračuji v desubpahýlizacích a koriguji Maurjovská říše. Vedu na své diskusní stránce spor s Šumivcem, zda smím odstranit šablonu UO z Hrochové z Mezilesic, když je z googletestu jasné, že rod existoval, ale pahýl (pochopitelně) neoplývá zdroji.
 • 10. října 2009 Recenzuji Starověké vojenství.
 • 12. října 2009 Zakládám pahýl Jiří Hanuš (historik) a nedaří se mi prosadit, aby z článku o straně TOP 09 zmizel seznam lídrů kandidátek.
 • 14. října 2009 Koriguji a do DČ dávám Replikace DNA, Vojtech.dostal další vyznamenání dostal.
 • 20. října 2009 Další spory o vylepšování Havla, tentokrát o přidání všech těch hrozných věcí, které tento politik na našem národě napáchal. Samo sebou nezdrojovaných.
 • 23. října 2009 Koriguji Saturn I. V čemž pak pokračuji ještě později, je to dlouhý článek.
 • 27. října 2009 Vrhám se na další dlouhou korekturu, André Kertész.
 • 29. až 31. října 2009 Další kolo záchranných desubpahýlizací.
Mám pocit, že víc než polovina případů udělení "mazacích" šablon je sporná, stačilo by trochu zagooglovat a udělat pár úprav v článku a vznikl by minimálně únosný pahýl.

Listopad 2009

editovat
 • 1. listopadu 2009 Korektury První bulharská říše.
 • 2. listopadu 2009 Recenzuji Starověká židovská filosofie. Zamodřuji Palazzo Vecchio a Andrea della Robbia pro hlavní stranu a vzpomínám přitom na Florencii.
 • 5. listopadu 2009 Diskutuji o právě přijímaném pravidle Wikipedie:Odložené smazání, velmi užitečném pro sjednocení postupu při používání různých mazacích šablon.
 • 6. listopadu 2009 Ve Spolupráci měsíce zakládám lufa, koriguji Kertésze.
 • 9. listopadu 2009 Dokončen Kertész, to byla ale práce, pouštím se do další nominace NČ Holubí fotografie ze vzduchu. ‎
 • 12. listopadu 2009 Zakládám Jan Mühlfeit
 • 13. listopadu 2009 Vyznamenávám kolegu Berena za prosazení pravidla o Odloženém smazání.
 • 25. listopadu 2009 Kolega Kameníček zahájil novou éru zajímavostí na hlavní straně. Vyžaduje lepší zdrojování zajímavostí, chce zvýšit frekvenci uvádění zajímavostí a zvýšit prestiž toho, že člověk přispěje svou trochou do mlýna. Považuji to za vysoce užitečnou a chvályhodnou aktivitu, která zas o trochu zvýší nenásilný tlak na kvalitu našich článků. Pomáhám mu s tím trochu, aspoň v rámci času, který mám k dispozici.
 • 27. a 28. listopadu 2009 Nepatrně se zapojuji do věčné diskuse kolem hesel pseudověda a psychotronika, ale mým odhadem je to sisyfovská práce vynaložená na místech poměrně malého významu.
 • 29. listopadu 2009 Začínám korigovat Norské moře, tč. v nominaci.

Prosinec 2009

editovat
 • 6. prosince 2009 Recenzuji Jan Adam z Questenberku.
 • 8. prosince 2009 Čtu si Ossianovy zpěvy, stařičkou ohmatanou knížečku, a zakládám článek Josef Baudiš (keltista) o jejich překladateli do češtiny. A také zamodřuji panovnický dvůr pro hlavní stranu; příslušná Eliasova studie na toto téma vyšla tuším už i česky, stejně tak i Dvořan a řada dalších pramenů; takže dobrý námět na zajímavé encyklopedické heslo, kdyby se ho některý wikihistorik ujal.
A kdyby tak některý anglista chtěl Ossiana přeložit do současné češtiny – v době obliby fantasy literatury by tyhle ozvuky keltské mytologie mohly své čtenáře najít, stojí u samého kořene žánru.
Ze všech existujících sportů na naší Wikipedii kvetou hlavně šachy. Nejlepších a Dobrých článků mají víc než všechny ostatní sporty dohromady. Šachopedie. Jako milovník bílých a černých figurek to vítám, jako wikipedista bych viděl rád i rozvoj fotbalu a atletiky.
Problém kolem Joweho je, že jeho kritéria kvality na dolním konci škály jsou podle mého názoru trochu moc přísná: „smazaná stránka“ (=Stařešinský zákon) „obsahovala tyto 3 slova "Vydal ho Břetislav I" a proto ho nepavažuju ani za subpahýl ale o pouhý experiment s Wikipedií,“ praví Jowe. Já naopak si myslím, že každá bona fide editace přidávající do Wikipedie nějakou informaci musí být brána vážně a autor musí dostat jednak čas ji vylepšit, pokud není správně zapsána, a hlavně také vlídné zacházení (oceňujeme i nepříliš úspěšnou snahu) a poučení, co udělal špatně. Pokud se hlídání posledních změn chápe zúženě jen jako hlídání obsahu Wikipedie, a ne také jako práce s novými dobrovolníky a potenciálními kolegy, v konečném důsledku projektu takové hlídání víc škodí než prospívá.
 • 12. prosince 2009 Koriguji Saturn IB, dobročlánkuji ho a vyznamenávám autora Birnaka.
Spuštěna nová soutěž o tvorbu kvalitních článků. V zásadě chvályhodná iniciativa. Ale sponzoři chtějí být vidět, lid wikipedijní nemá rád sponzory, Elm tribunem lidu, velká příležitost k tvorbě rozsáhlých diskusních příspěvků. Sám jich také pár připíšu, po pár dnech tam končím v sarkastickém tónu.
 • 13. prosince 2009 V rámci Spolupráce tvořím Minuce, zachraňuji zase pár stránek určených k záhubě mazacími šablonami.
Už podruhé v krátké době jsem díky Spolupráci měsíce poznal novou věc, slovo, jehož význam jsem dosud přesně neznal. Děkuji autorům výběrů!
 • 14. prosince 2009 Koriguji Spor o smysl českých dějin a Jan Adam z Questenberku.
 • 17. prosince 2009 Navrhuji upřesnit překlad v Wikipedie:Co Wikipedie není.
 • 18. prosince 2009 Zakládám Salické právo. Koriguji Chmeeovo2 Etna, stříbrná, vyznamenání.
 • 19. prosince 2009 Druhá světová válka do Dobrých, kytičku dostává Honzi84. Začíná také spor o chanuku: dávám jí stříbro, protože už se mi zdá celkem slušná; autor Ladislav Faigl odmítá, protože vidí četné nedostatky, a jiný kolega dokonce stříbro odebírá. Poté dokonce musím článek na základě jeho připomínek sám o kousek dopsat, abych mohl stříbro vrátit.
Už i Chmee2 byl na rozpacích, zda vyznamenání za Etnu přijmout... Zdá se mi, že mezi nejlepšími editory se rozmáhá pocit, že DČ je jen těsný předstupeň Nejlepšího článku. S tím však hluboce nesouhlasím. Ocituji, co jsem napsal Chmeeovi: „Podle mne DČ znamená "dostatečně obsáhlý článek s přijatelným zdrojováním, na který nelze oprávněně umístit žádnou údržbovou šablonu," a nikoli jenom stadium těsně před nominací na NČ. Myslím si, že DČ by mělo být desetkrát víc než NČ (...) mezi oběma kategoriemi by měl být jasný odstup a u nejhorších DČ by měl člověk na první pohled vidět, že toto opravdu není NČ. Myslím, že zkušený editor s podklady po ruce by měl DČ napsat z nuly za jedno dvě odpoledne, zatímco NČ je piplačka na týdny. Potřebujeme motivaci i pro méně zkušené nebo méně časem obdařené wikipedisty, aby si mohli sáhnout na ocenění a viděli, že udělali slušný kus užitečné práce.“
 • 20. prosince 2009 Ještě koriguji Goldu Meierovou.
 • 24. prosince 2009 Koriguji a recenzuji 127 mm L/40 Typ 88 a 89 a Uran (planeta)
 • 31. prosince 2009 Uranu dávám DČ a Chmee2 dostává poslední vyznamenání roku.

Leden 2010

editovat
Špandava záhy vzbuzuje spory: Nemá to být náhodou Spandau? Exonyma nebo originální názvy? Na německé Wikipedii mají pravidlo založené na nějaké statistice výskytu slov, ale je to pravidlo špatně pojaté, protože bere pouze absolutní četnost, neuvažuje, v jakém poměru je výskyt exonyma a původního názvu. U nás nemáme pravidlo vůbec žádné, a proto jsou spory. Těžko říct, zda je lepší mít mizerné pravidlo anebo se hádat.
Šlo o to, že dosavadní znění skoro vylučovalo i uznání sponzorům na Wikipedii. To se pak objevilo jako argument ve sporech o tu naši nešťastnou soutěž. Šlo ale spíše o chybičku v překladu.
 • 4. ledna 2010 Zakládám pahýl Jacob Regnart, poslouchal jsem jeho krásnou hudbu a zjistil, že tu nemá článek.
Zajímavý spor s Dezidorem: Můj drobný pahýlek o Regnartovi od něj dostal šablonu Neověřeno. Opravdu tam nebyl žádný zdroj, ale napsal jsem tam jen pár slov o věcech, které jsou myslím v kdekteré příručce o dějinách hudby, a opatřil text šablonou Pahýl. Podle mého názoru Pahýl nehotovost vyjadřuje a obecně známé či snadno dosažitelné, nesporné věci netřeba povinně zdrojovat. Dezidor myslí opak.
 • 5. až 7. ledna 2010 Snažím se zase zachránit pár subpahýlů, urgentních neupravenců a podobně.
Cinik zakládá novou kategorii Dominikáni vyloučení z řádu, která mu podle mého názoru slouží pouze k tomu, aby Štampach nemusel být u dominikánů. Namítám, že tak řídké kategorie jsou zbytečné. Trochu se hádáme, Cinik neuhne, ale má to aspoň ten pozitivní výsledek, že Cinik kdesi vyhrabal nějakého jiného encyklopedicky významného dominikána vyloučeného z řádu, aby tam kolega Štampach nebyl sám a nebál se a aby můj argument nebyl tak silný. Bez mého zásahu by tomu druhému exběloušovi asi nikdo článek nenapsal a už vůbec ne Cinik...
 • 11. ledna 2010 Zamodřuji Barlinek, kde se narodil Lasker.
 • 12. ledna 2010 Spor o Fischerovu vládu v šablonce Vlády České republiky: podle mého názoru by tu správně měly být uvedeny i strany, které ji podporují, ale podle kolegů to není tak důležité. Věří snad, že vlády u nás dnes mohou vznikat navzdory politickým stranám jako ve Výmarské republice?
Díval jsem se trochu po pahýlech, a je tu plno dlouhých článků s tímto označením, kterým je nikdo neodebral (a asi i plno těch příliš krátkých, které je nemají). Kéž by ožil náš pahýlovací projekt.
 • 13. ledna 2010 Recenzuji Jitrocel kopinatý, desubpahýluji Sen v červeném domě, což je kniha, kterou už léta toužím si přečíst a nevím, zda se k tomu dostanu. Recenzuji Werner Mölders.
 • 14. ledna 2010 Zakládám článek liška horská, ač nejsem biolog; pořád to totiž děti zakládaly jako takzvané experimenty, a zase se to pak mazalo.
Zakládám diskusi o smazání Jan Lukavec. Je to jakýsi málo významný autor, kterého se kdosi chtěl zbavit pomocí odloženého smazání. Připadá mi ale na hraně, a tak si myslím, že by měl projít raději hlasováním. Nakonec stejně končí smazáním. Z podobných důvodů také začínám spor s Miracetim o heslo Fabiano Golgo - myslím, že se odložené smazání pořád nadužívá, že by hraniční případy měly vesměs procházet diskusí.
 • 15. a 16. ledna 2010 Bavím se důležitými strategickými diskusemi, vedle Golga také tím, zda by se měla u českých osobností měla přednostně uvádět moravská nebo romská národnost, pokud se náhodou narodily na Moravě nebo mají tmavší tvář, a jak se má přepisovat srbské dj.
 • 17. ledna 2010 Zakládám pahýl Hortus Musicus, to je kapela, která mi někdy před třiceti lety otevřela svět staré hudby. Vinyly se kupovaly celkem levně v Sovětské knize na Václaváku. Jejich francouzské renesanční písně na nahrávce tuším firmy Melodija poslouchám dodneška s úžasem.
 • 18. ledna 2010 Snažím se spolu s kolegy zjistit, jak se správně česky jmenuje ostrov, na kterém bylo zemětřesení.
 • 20. ledna 2010 Zachraňuji Svaz českých filatelistů a pár dalších „urgentních“ hesel.
 • 21. ledna 2010 Zakládám markýze Pombala koriguji Coimbru a vzpomínám na Portugalsko.
 • 26. ledna 2010 Uzavírám NNČ Uran (planeta) a vyznamenávám Chmee2; zakládám heslo Osip Mandelštam.
 • 27. ledna 2010 Diskustuje se o smazání skupiny LuŠtěLa; nový hit mládeže, nový článek ve Wikipedii, navrhuji tedy rozhodnutí odložit. Nejsem vyslyšen, odstraněno na smetiště „českých internetových memů“.
Samozřejmě pár dní po odstranění vychází článek o LuŠtěLa v Respektu, ale už to neřeším.
Je důležité, aby čtenáři snadno nacházeli to, co hledají. Po zadání Třetí říše si nejspíš většina chce přečíst o Hitlerovi a ne o Jáchymu z Fiore, patří se tedy z Třetí říše mít přesměrování na Nacistické Německo.

Únor 2010

editovat
 • 1. a 2. února 2010 Drobný spor kolem komunismu, anarchismu a Nestora Machna s kolegou Elmem.
Je pravda, že ve srovnání s jinými veliteli ruské občanské války je Machno postava kladná, bezmála sympatická. Svatozář ale mu nasazovat nelze, také nezacházel s civilisty vždy v rukavičkách.
Celý článek o fýrerovi je ovšem hodně zmatený, neúplný a nepřesný. Sním o tom, že až bude čas a klid, přepíši ho jednou důkladně celý. Málo článků je tu důležitějších a čtenějších.
 • 8. února 2010 O nové soutěži se pořád vedou spory, takže je velká otázka, zda motivuje více nových editorů než otráví těch starých. Ale výsledky na poli článků nese, dávám stříbro Vaubanovi a vyznamenávám Atillu.
Emír položil pověřenectví NNČ a řešíme s Podzemnikem, koho místo něj. Kvalitní náhrada se naštěstí najde brzy, takže nastupuje Vojtech.dostal.
Lens se obvykle tváří o dva stupně závažněji, než by odpovídalo jeho skutečné třídě. Ale pár hudebních myšlenek má. A jak se praví v bookletu, zpívaná latina zní nádherně.
 • 10. února 2010 Pokouším se rozběhnout konstruktivnější diskusi o soutěži pod lípou.
Vášně trochu opadly a rodí se i pozitivní nápady. Jen aby se je podařilo uplatnit.
 • 11. února 2010 Koriguji Kolektivizace v Československu. Velmi slušný, původní článek.
 • 14. února 2010 Zakládám krátké heslo stará hudba, koriguji Ilan Ramon, Faigl.ladislav dostává za tento dobrý článek vyznamenání.
 • 16. února 2010 Vrtalo mi hlavou, jaké jsou nejčtenější články naší Wikipedie. Je dostupných několik seznamů, ale všechny jsou ovlivněny okamžitými vlnami zájmu o aktuality a také odlišnou metodologií měření. Proto jsem pomocí Excelu vyrobil jakýsi průnik, který obsahuje jen skutečné stálice. Je teď k dispozici na Wikipedie:Pod lípou (oznámení)#Dlouhodobě nejčtenější články české Wikipedie. Pak jsem ještě strávil hodně času hodnocení kvality těchto nejčtenějších článků.
Jsou mezi nimi i dva moje slušnější, Václav Havel a komunismus. Ale celková kvalita nic moc, některé z těch pár stovek hesel jsou ještě v zárodku.
 • 17. února 2010 Osudový krok, vstoupil jsem do vzrušené diskuse kolem telepatie. Výzva: pokusit se odhlasovaný a ne příliš kvalitní úvod nahradit lepším (což by nestálo za námahu) a hlavně se pokusit obnovit kulturu diskuse kolem něho.
Potvrdilo se, že je to vstupenka do dlouhých žabomyších sporů. Ke svým dosavadním čestným titulům získaným při wikitvorbě jako stalinista, cenzor, hrobař české Wikipedie atd., jsem však díky tomuto angažmá směl přidat i "stoupenec telepatie". Velmi si toho vážím. Pokud si někdy splním sen a napíši Hitlera, stanu se nepochybně ještě nacistou a moje sbírka titulů bude skoro úplná.
 • 18.-28. února 2010 Kromě pár korektur v rámci recenzí a nominací a odpovídajícího vyznamenání (Jann za Mingy, Chmee2 za gejzír...) se věnuji hlavně dvěma okruhům úkolů: Za prvé procházím půl tisícovky nejdůležitějších článků, které jsem vytipoval, a hodnotím, které je potřeba na první pohled zlepšit. A za druhé se věnuji dlouhé a místy dost náročné diskusi o prvních dvou větách článku telepatie.
Ano, a založil jsem jeden pahýl, Claudin de Sermisy. Z wikipedisty se možná stanu zasloužilým wikidiskutérem.

Březen 2010

editovat
 • 1. března 2010 V rámci spolupráce měsíce zakládám hesla ocet a černá smrt. Proč tohle zrovna v březnu?
 • 2. března 2010 Účastním se obvyklých sporů o odložené mazání, desubpahýlizuji a podobně; a hlavně trochu koriguji heslo prvosenka jarní.
Prvosenka je dárek od běžící soutěže pro nominační proces. Jestli tomu dobře rozumím, tak popudliví a trochu ješitní autoři narazili na popudlivého a trochu nediplomatického Juana v roli kritika. Místo příjemné a plodné nominace tak máme drama, jaké bych snad čekal v případě nominace telepatie, ale ne zrovna prvosenky.
Pod lípou vyvolávám diskusi o zaniklých státech, přesněji o jejich kategoriích. V minulosti existovalo mnoho útvarů právě jako Těšínské knížectví, které měly některé atributy moderního státu a některé nikoli. Dnes samozřejmý stav, kdy naprostou většinu pevniny lze přiřadit právě jednomu státu, se definitivně prosadil vlastně až v 19. století. Je tedy otázka, jak k zaniklým politickým útvarům přistupovat na Wikipedii: ve středověku mělo celní hranice a vlastní armádu každé lepší město, každý útvar významu dnešního okresu, ale byly to státy?
 • 4. března 2010 Recenzuji heslo venkovská zahrada. Kéž bych takovou měl. ‎
 • 5. března 2010 Jsem kritizován Juanem V., že jsem povýšil prvosenku jarní ‎na Dobrý článek předčasně. Bráním se, že DČ není stadium těsně před nominací na Nejlepší, ale prostě označení celkem slušného článku, za který se nemusíme stydět.
„Před pár lety jsem se hádal s lidmi, abych prosadil, že v Dobrém článku mají být uvedeny zdroje a nemají tam být údržbové šablony, tak se mi zdá, že teď se to obrátilo a zase musím pořád vysvětlovat, že nemá smysl mít Dobré články, pokud se na ně mají uplatňovat skoro stejná kritéria jako na NČ, a že je potřeba vědomě udržovat mezi těmi dvěma kategoriemi zřetelný odstup.“
 • 6. března 2010 Zajímavý problém kolem recenzí: Smí se udělit DČ, když všechny recenzní připomínky nebyly ještě umořeny? Z pravidel i mého pochopení vyplývá, že ano, ale jednoho výborného kolegu recenzenta to zase silně demotivuje, protože má pocit, že se na jeho námitky kašle.
 • 9. března 2010 Koriguji gejzír, konečně trochu chápu, proč vlastně stříká.
 • 10. března 2010 Koriguji Tyrhénské moře a plýtvám další energií na diskusi o úvodu článku o telepatii.
 • 11.–13. března 2010 Zase telepatie a pár různých drobností v článcích.
 • 14. března 2010 Koriguji Zbraslavský klášter a trochu i heslo kreditní karta, té dávám také DČ. Začínám pracovat na Zulové.
Autory soutěžních článků nevyznamenávám, přenechávám to p.t. porotě.
 • 15. března 2010 Dodělávám Zuly, recenzuji Chopina, vyznamenávám Římsko-perské války stříbrem, vnáším pořádek do Bourbonů, dedawkinsuji články o křesťanství a náboženství a vůbec jsem mimořádně užitečný Wikipedii.
Chopin se mi líbil, když mi bylo kolem osmnácti, teď mě už tolik nebere. Asi už člověk středního věku není tak citově rozháraný, aby s ním dokázal plně souznít. Ale stejně stojí za to si Chopina občas poslechnout, hlavně jeho prostší a méně hrané skladby, Mazurky a další.
 • 16. března 2010 Zahajuji další rundu diskuse na telepatii. V životě jsem nezažil tak rozsáhlou diskusi o tak málo.
Na Diskuse:Křesťan se snažíme vysvětlit Kyknosovi, že je kulturní křesťan; jeho mistr Dawkins to o sobě dokonce explicitně tvrdí, ale Kyknose asi nepřesvědčíme ani tím.
 • 17.–23. března 2010 Věnuji se hlavně telepatii, kde boj o formulaci vrcholí a konečně se dochází ke slušnému řešení. Také dělám drobné recenze a korektury (Dějiny sociologie, průmysl v České republice atd.).
Považuji první věty článku telepatie za jeden ze svých nejnáročnějších příspěvků Wikipedii. Asi 400 KiB diskusí, vzájemné urážky a podrazy, argumentace v kruhu, neústupnost. Stoje uprostřed, schytával jsem to z obou stran – scientisté byli o poznání agresivnější a méně ovlivnitelní argumenty, telepatisté zase o to víc využívali loutky; a z obou stran to bylo znechucující. Proč jsem raději místo toho nenapsal něco užitečného o nějakém méně kontroverzním tématu? Za prvé samozřejmě motivace horolezce: vylézt na skálu, která ještě nikdy nebyla zdolána, a přes silný odpor ze dvou stran prosadit nějaké rozumné znění. Za druhé obecnější příspěvek Wikipedii: Ukázat, že se i v krajně zablokované situaci dá vést diskuse s plodným vyzněním. Od nynějška nikdo nemůže říct „tam je to pat, tam se nedá nic dělat“. A za třetí učitelská naděje, že se po mně jednou i někdo další pokusí podobným způsobem řešit články, v nichž se vlivem sporu dvou klik zaseklo špatné znění, v našem případě dokonce odhlasované jako zákon.
Kdosi se pak domníval, že článek o kašně porušuje čísi autorská práva. Vzhledem k ochraně těchto práv byly editace v historii článku skryty. Včetně té mé editace. Práva se nějak vyřešila, má práce zůstává skryta. Ne že bych trpěl až takovou ješitností, aby každá má korektura musela zůstat navždy lidstvu dostupná, ale stejně se mi zdá, že skrýváním záznamů v editační historii by se vyjma nejzávažnějších případů mělo velmi šetřit. Konec konců jsme otevřená encyklopedie, tedy ať je otevřeně vidět i to, co provádíme.
„Diskriminační analýza (DA, discriminant analysis) je jednou z metod mnohorozměrné statistické analýzy (MSA, multivariate statistical analysis), která slouží k diskriminaci (rozlišení) objektů pocházejících z konečného počtu tříd (kategorií) na základě objektů z jisté podmnožiny všech objektů, tzv. trénovací množiny, sestavením rozhodovacího pravidla a k následné klasifikaci (zařazení) objektů zbylých (těch mimo trénovací množinu) aplikací získaného pravidla do jiných tříd, které představují odhad skutečných tříd.“ Náhodou tuším trochu, co to je diskriminační analýza; že se její pomocí dají krásně třídit různé artefakty: robot je rozhazuje do různých šuplíčků tak, aby nastal pořádek a v každém šuplíčku byly podobné věci. Toto pochopení ovšem bych si z naší encyklopedie neodnesl. Nechci nijak snižovat výkony technicky založených kolegů, kteří chápou, co je to „diskriminace (rozlišení) objektů pocházejících z konečného počtu tříd (kategorií) na základě objektů z jisté podmnožiny všech objektů“. Přesto to beru jako důkaz, že ani humanitní vidění světa není k zahození: dokážu-li pod „objekty z jisté podmnožiny všech objektů“ vidět třeba vázy z různých vrstev a různých vykopávek, rozumím diskriminační analýze v jistém smyslu hlouběji, než kdybych viděl jen podmnožinu všech objektů ve složité větě s mnoha závorkami. A klade to také otázku, jak na Wikipedii pojednávat složitější technické témata, aby ty články byly někomu k užitku.
 • 30. března 2010 Snažím se zachránit nominaci prvosenky jarní, ale marnost, nic než marnost.

Duben 2010

editovat
 • 1. dubna 2010 Zase dlouhá a vážná debata o Dobrých a Nejlepších a ještě lepších článcích (Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2010/03#Wiki projekt kvalita) a jak to dělat lépe. Účastním se také, ale bez nadšení, a nakonec nemohu než souhlasit s tvrzením kolegy, které diskusi uzavřelo: Neberte puclíkologii tak vážně!
 • 5. dubna 2010 Recenze hesla Hérakleitos.
 • 7. dubna 2010 Trochu jsem dělal na protestantismu v rámci spolupráce měsíce, ale moc daleko jsem se nedostal.
Mám teď dlouhodobě hodně práce mimo Wikipedii, tak se nemohu a nechci pouštět do dlouhých textů tady. Protestantismus by si ale rozpracování zasloužil, vzhledem k důležitosti tématu je náš článek stále ubohý.
 • 9. dubna 2010 Dávám pseudomonas a Kolektivizace v Československu do Dobrých, vyznamenávám Daniela Baránka za druhý z nich - první je zařazen v probíhající soutěži, snad bude tedy ohodnocen lépe.

Květen 2010

editovat
 • 2. až 4. května 2010 Amatérky wikibiologizuji a pěstuji článečky jako rdesno obojživelné a reveň.
 • 6. května 2010 Zakládám pahýl S'tchao o významném čínském malíři.
 • 9. května 2010 Vytvářím Rudolf Battěk, ať je to o něm aspoň něco.
 • 19. května 2010 Dávám stříbrnou hvězdičku článku Zuluové. Úplně nadšený z něj nejsem, ale zdá se mi, že potřebné minimum kvality dosáhl.
 • 23. a 24. května 2010 Koriguji Star Trek (seriál) na žádost autora.
 • 28. května 2010 Zamodřuji pracovní tábor pro hlavní stranu.

Červen 2010

editovat
 • 3. června 2010 Začíná velká diskuse o Jeremenkovi.
Do češtiny se vžil Jeremenko, ačkoli přesný přepis by byl Jerjomenko. Jak se tedy má jmenovat náš článek? Jeremenko, říkám já, který občas jezdím Jeremenkovou ulicí dolů k Vltavě. – Jeden z dlouhé série ‎sporů o věcech, které se nejmenují tak, jak by se správně jmenovat měly, kdyby homo sapiens byl aspoň trochu logický a konzistentní živočišný druh. Kolega Silesianus dokonce (po jiném podobném sporu) na své uživatelské stránce umístil heslo „OČEKÁVATELNÝ NÁZEV JE ZLO, ZLO A ZASE JEN ZLO PŘI TVORBĚ INTERNETOVÉ ENCYKLOPEDIE !!“ Já už jsem starý, dávno jsem ztratil touhu lidem říkat, co by si měli myslet a jakými slovy by to měli pojmenovat, a tak se prostě držím Jeremenka tak dlouho, dokud se ho bude držet pražský magistrát. Uznávám ale, že toho, kdo chce vychovávat český národ a vést ho ke světlým zítřkům, mohou taková pravidla Wikipedie štvát.
Ale pustil jsem se do čtení Gulikova Sexuálního života ve staré Číně a přiznám se, že mě to teď baví víc. Korekční energii budu asi nějakou dobu spíš věnovat vlastním mimowikipedijním výplodům.
Wikipedie, tak bohaté naleziště sociálně patologických jevů, a chtěla by příslušný článek mazat?!
A sociální patologie vystrkuje růžky. Trávíme s dalšími editory čas zábavnou hádkou o neexistující severoslovanské jazyky.
Kromě toho také vedu spor, zda na stránce Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010 má opravdu být uveden plný název Cibulkovy strany, kdyžtě tento název je uveden v článku o této partaji a obecně se používá zkratka všude tam, kde plný název není předepsán zákonem. Prosím případné čtenáře tohoto deníku, aby se nad tím zamysleli a sami napsali svůj názor, ať se diskuse pohne.
A proč je tak důležité mít o politicích aspoň pahýly? Myslím, že to dává mnohem snazší možnost i autorům začátečníkům, kteří článek sami založit neumí, aby připisovali různé aférky našich zástupců na příslušné místo tak, jak je novináři budou vyhrabávat. Před příštími volbami si pak člověk bude moci přečíst, co všechno tito pánové a dámy prováděli, a bude snáze rozhodovat o umístění kroužků a tak podobně. Přispíváme tím ke kvalitě politického života a informovanosti občanů. Už teď se mi jeví, že to funguje – díky rozšiřovatelům mých pahýlů se můžeme dozvědět nejen délku mužství pana poslance Klána, ale i třeba to, že Pavel Blažek bývá počítán ke kmotrům.