Wikipedista:Ikcur/pískoviště 1

Pamětní kameny v okrese Brno-venkovEditovat

Wikipedista:Ikcur/pískoviště 1
 
Umístění
StátČesko  Česko

Smírčí kámen (také křížový kámen) se stojí vlevo od silnice vedoucí s Biskoupek do Hrubšic v katastrálním území Biskoupky na Moravě v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[1][2]

PopisEditovat

Smírčí kámen byl na místo osazen pravděpodobně v 17. století, podle pověsti má připomínat úmrtí francouzského vojáka. Je nejstarší památkou v obci.[3]

Na hrubě opracované žulové deskovité stéle o rozměrech 134 × 53 × 16 cm je vysekán na čelní straně reliéfní latinský kříž, který má zaoblená břevna. Stéla má odlomený horní levý roh.[4]

— —

Hlína u IvančicEditovat

(IB- socha) Pamětní kámen (také Morový kámen) stál asi dvacet metrů od silnice z Hlíny na Dolní Kounice v katastrálním území Hlína u Ivančic v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[5][6]

PopisEditovat

Pamětní kámen byl vyvrácen a přesunut do příkopu u silice asi do dubna 1982, pak zmizel.[7] Podle záznamů šlo o kámen obdélného tvaru se zaoblenými horními rohy o výšce asi jeden metr. Pravá část kamene byla uražena. Na čelní straně kamene byl vyrytý kříž, jehož ramena byla ukončena trojlístkem. Nad levým ramenem byl monogram: I J. Osazení kamene mohlo pocházet z 18. století.[8][9]

— —

Hrušovany u BrnaEditovat

{ib-socha} Smírčí kříž stojí v parku u kostela Panny Marie Královny v katastrálním území Hrušovany u Brna v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[10]

PopisEditovat

Smírčí kříž pochází z roku 1595 a má připomínat smrt Hanse Newbawera (Neubayer). Mohlo se jednat o velitele, příslušníka nižší šlechty, který na místě náhle zemřel. Smírčí kámen byl několikrát přestěhován kvůli rozšiřování pískovny. Původně stál při bývalé cestě z Pohořelic do Hrušovan.Od roku 2014 na jeho místě stojí v uzavřené vitríně kopie.[11][12]

Kámen vytesaný ve tvaru kříže do kamenné stélyo rozměrech 90 × 50 × 25 cm nese na čelní straně široký reliéfní kříž v němž je vyrytý šestiřádkový nápis.[13][14]

Nápis:HANS EWBAW.R VON MITZAMBEN ...MAT ..THE ..ANNO DNI MDXCV

— —

NuzířovEditovat

{ib-socha} Smírčí kámen stojí v lese Brabinka v katastrálním území Nuzířov obce Malhostovice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[15]

PopisEditovat

Stáří smírčího kamene se odhaduje na 16. až začátek 17. století. Na pískovcové desce o rozměrech 106 × 52 × 12 cm je vytesán latinský kříž jehož spodní břevno se rozšiřuje. Kámen byl ukraden v roce 2008, ale následujícího roku 2009 opět nalezen a po opravě usazen a původní místo.[16] V roce 2010 byl smírčí kámen Ministerstvem kultury ČR prohlášen za kulturní památku ČR.[17]

K smírčímu kameni se váže několik pověstí, z nichž neužívanější je o násilném činu vraždy ševcovského nebo krejčovského učně na ženě.[16]

— —

Opatovice u RajhraduEditovat

{ib-socha} Pamětní kamen stojí v katastrálním území Opatovice u Rajhradu v polní trati západně od obce Opatovice v lokalitě Na topole v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[18]

PopisEditovat

Pamětní kámen z roku kolem 1650 má připomínat souboj tří důstojníků o nevěrnou ženu (místní krasavici), kteří v tomto střeleckém souboji zahynuli. Ve vzdálenosti asi 150 m stojí druhý pamětní kámen, třetí se nedochoval.[19][20]

Na kamenné desce nahoře zaoblené o rozměrech 60 × 46 × 20 cm je vytesán reliéf kříže. Na zadní straně desky je nečitelný nápis.[21][22]

— —

Opatovice u RajhraduEditovat

{ib-socha} Pamětní kamen s nápisem stojí v katastrálním území Opatovice u Rajhradu v polní trati západně od obce Opatovice v lokalitě Na topole v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[23]

PopisEditovat

Pamětní kámen z roku kolem 1650 má připomínat souboj tří mužů o nevěrnou ženu (místní krasavici), kteří v tomto střeleckém souboji zahynuli. Ve vzdálenosti asi 150 m stojí druhý pamětní kámen, třetí se nedochoval.[24][20]

Na kamenné obdélné desce nahoře poškozené o rozměrech 107 × 58 × 12 cm je vytesán reliéf kříže mi jehož rameny a břevny je nápis místa poškozen.[25][26][22]

— —

PřístoniceEditovat

{ib-socha} Pamětní kámen (nesprávně smírčí kříž) stojí na mezi v poli v blízkosti silnice do Vranovic a mysliveckého posedu v katastrálním území Přísnotic v okrese Brno-venkov.[27] Je chráněn jako kulturní památka ČR.[28]

PopisEditovat

Kamenný původně dvouramenný kříž vysoký asi jeden metr byl postaven na památku na zabití Kryštofa Krause z Grotky Tatary v roce 1663, jak je zachycena jedna z pověstí v pamětní knize Přístonic z roku 1934.[29] Kříž byl restaurován v roce 2018 a znovu osazen.[30]

Značně poničený kamenný kříž o rozměrech 96 × 64 × 17 cm má pouze jedno rameno.[Pozn. 1] Na přední straně byl nápis:

IHS. / Ao.1663. DNE 5. / ZARŽI OD TURZY A / TATARI MEZI MORAWSKÉ- / HO MARKRABSTWY TO / MISTĚ USTALI UROZENEHO / PANA CHRISTOFA KRAUSZ Z GROTKY / A NA SWOBODNIM DWORZY W DOLNÍCH / DUNAGOWICECH STARZY 20. JEHOŽTO / ŽIALOSTIWA PANI MARŽY KE WIEČZNY / PAMATCE SEM TOTO POSTAWITI DALA. / TĚLO GEHO GEST W BRNĚ U SWATEHO / JANA POCHOW: DUSSE PAK RADUGE / SE W WIEČNY RADOSTI A / SLAWZATA. / AMEN.

Na zadní straně byl osmiřádkový text s letopočtem 1663.[31]

— —

SiviceEditovat

{ib-socha} Pamětní kámen stojí v katastrálním území Sivice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[32]

PopisEditovat

Pamětní kámen stojí u silnice III/ 3839 u výjezdu z obce do Tvarožné vedle kamenného barokního kříže. Označuje hromadný hrob francouzských vojáků nebo hrob francouzského generála kteří padli v bitvě u Slavkova.[33] Podle pověstí uvedených na stránkách obce Sivice se jedná o kámen Cyrila a Metoděje z 9. století nebo označuje zastavení svatého Vojtěcha při cestě do Pruska na konci 10. století.[34]

Kamenná stéla o rozměru 70 × 60 × 20 cm má zkosené horní rohy, hrany jsou mírně zaoblené. Na čelní straně je vytesán rovnoramenný kříž.[35][33]

— —

SiviceEditovat

{ib-socha} Barokní kříž stojí v katastrálním území Sivice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[36]

PopisEditovat

Pískovcový kříž z roku 1772 stojí u silnice III/ 3839 u výjezdu z obce do Tvarožné vedle pamětního kamene. Kříž byl postaven na počest Ondřeje Zavřela, účastníka selských bouří, na místě dřevěného kříže Martinem Hůlou.[34]

Na podstavci s volutovými křídly, který stojí na čtvercové podnoži, na čelní straně je v rámu nápis: FIG VRAHAC / FVNDATA EST / A MARTIN CHVLA / ET/+ / CONSORTE SVA

na zadní straně v rámu je nápis (špatně čitelný):

IOHAN BURHAL/ RESBARS / S IHLAVI / ROKU 1772

Podstavec je ukončen profilovanou římsou a pokračuje pylonem na němž je jednoramenný kříž s ukřižovaným Kristem. Na přední straně pylonu jsou reliéfy mučednického nářadí.[37]

— —

PadochovEditovat

{ib-socha} Pamětní kámen v katastrálním území Padochov v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[38]

PopisEditovat

Na okraji lesa za Padochovem v severní části zástavby ve směru na k Václavce je pamětní kámen, který připomíná tragickou událost vraždy paní Šuré v roce 1919. Na tomto místě zabil syn svou matku-vdovu, která byla na cestě do Ivančic nakoupit zboží pro svou trafiku. Kámen je také nazýván Šurynka.[39][40]

Kamenná hranolová stéla o rozměrech asi 100 × 40 × 18 cm má horní část ve tvaru zvlněného štítu.[41] V horní části desky je rytý jednoramenný kříž a pod ním je rytý nápis:

Zastav kroky svoje poutníče / a uvažuj / Pečlivou matku ve hrob / sklátila zde / vražedná ruka synova / 24. března 1919 / synu proč jsi to učinil / mě života zbavil? / Pečlivou jsem matkou byla / v lásce tebe vychovala

Pamětní kámen zhotovil Hynek Brázda. Podle zápisu v matrice v knize úmrtí je datum úmrtí Marie Šuré 31. března 1919. Vražda byla spáchána každopádně v pondělí, vrah (syn) byl dopaden a odsouzen.[39]— —

OstrovačiceEditovat

{ib-socha} Pamětní kámen v katastrálním území Ostrovačice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[42]

PopisEditovat

Na konci vesnice před domem čp. 109 u silnice II/602 stojí pískovcový pamětní kámen, který má připomínat tragickou událos z 3. července 1793. V tento den obcí Ostrovačice projížděl vojenský transport se střelným prachem do Brna. Výbuch střelného prachu přivedlo život pět osob.[43][44]

Pamětní kámen o rozměru 60 × 42 × 21 cm má obdélný tvar nahoře půlkruhově zakončený. Na čelní straně je rytý malý křížek a pod ním je nápis:

1793 / 3. červen / ce

— —

OstrovačiceEditovat

{ib-socha} Hraniční kámen v katastrálním území Ostrovačice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[45]

PopisEditovat

U zdi fary v blízkosti kostela svatého Jana Křtitele a Václava stojí hraniční kámen z roku 1735, který vytyčoval hranici lesního katastru rajhradských benediktýnů.

Hraniční kámen je plochý obdélný asi 70 cm vysoký s půlkruhovou horní částí usazen na obdélné podnoži.[46] Na čelní straně je vyrytý nápis:

H R / 1735

— —

PodolíEditovat

{ib-socha} Pamětní kámen v katastrálním území Podolí u Brna v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka ČR.[47]

Popis[48]

— —

{ib-socha} Smírčí kámen Šlapanice

— —

{ib-socha} Hraniční kámen Šlapanice

— —

{ib-socha} Smírčí kámen Štěpánovice 2x

— —

{ib-socha} Hraniční kámen Telnice 3x

— —

{ib-socha} Hraniční kámen Tišnov

— —

{ib-socha} Smírčí kámen Veverská Bítýška

— —

{ib-socha} Smírčí kříž Zbraslav 2xSmírčí kříže Památky a příroda Karlovarska[49] památkově chráněny

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. dle fotografií z roku 1966 bylo uraženo levé horní,[1] na snímku z roku 2015[2] a na wikipedii z roku 2012 jsou pouze dolní ramena

ReferenceEditovat

 1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2021-12-29]. Identifikátor záznamu 148910 : Smírčí kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [3]. 
 2. Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 3. Křížový kámen (smírčí kámen), Biskoupky. www.hrady.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 4. smírčí kámen - Památkový Katalog. pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 5. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2021-12-29]. Identifikátor záznamu 141106 : Pamětní kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [4]. 
 6. Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 7. Zajímavosti z Hlíny | Zajímavosti z Hlíny | Obec Hlína u Ivančic. www.obec-hlina.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 8. pamětní kámen - Památkový Katalog. pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 9. Evidenční list:pamětní kámen. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 10. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2021-12-29]. Identifikátor záznamu 134524 : Smírčí kříž. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [5]. 
 11. Smírčí kříž - Hrušovany u Brna. www.hrusovanyubrna.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 12. Hrušovany u Brna - smírčí kříž u kostela. www.turistika.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 13. Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 14. Detail dokumentu - G0229332. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 15. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2021-12-31]. Identifikátor záznamu 1327840458 : Smírčí kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [6]. 
 16. a b Smírčí kámen u Malhostovic se stal chráněnou památkou. ČT24 [online]. Česká televize, 2010-08-01 [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 17. ULBRICHOVÁ, Petra. Rozhodnutí o prohlášení. iispp.npu.cz [online]. 2010-03-11 [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 18. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2021-12-31]. Identifikátor záznamu 127552 : Pamětní kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [7]. 
 19. smírčí kameny: Opatovice. www.opatovice.eu [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 20. a b Opatovické smírčí kameny. www.turistika.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 21. Evidenční list: pamětní kámen. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 22. a b Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 23. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2021-12-31]. Identifikátor záznamu 144930 : Pamětní kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [8]. 
 24. smírčí kameny: Opatovice. www.opatovice.eu [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 25. Geocaching - The Official Global GPS Cache Hunt Site. www.geocaching.com [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 26. Detail dokumentu - G0229179. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 27. ROZCESTNÍK: Ke smírčímu kříži - Neviditelný pes. iDNES.cz [online]. 2018-05-10 [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 28. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-03]. Identifikátor záznamu 160839 : Smírčí kříž, pamětní kříž Kryštofa Krause z Grotky. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [9]. 
 29. Smírčí kříž: Obec Přísnotice. m.prisnotice.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 30. Detail dokumentu - B0120263. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 31. Evidenční list: smírčí kříž. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 32. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-03]. Identifikátor záznamu 140332 : smírčí kámen, hromadný hrob. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [10]. 
 33. a b Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 34. a b Památky v obci - Oficiální stránka obce Sivice. www.sivice.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 35. Evidenční list: smírčí kámen. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. 
 36. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-06]. Identifikátor záznamu 137275 : kamenný kříž. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [11]. 
 37. Evidenční list: kříž z r. 1772. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-01-06]. Dostupné online. 
 38. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-11]. Identifikátor záznamu 145271 : pamětní kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [12]. 
 39. a b RŮŽA, Miloš. Co čas dal a vzal č.18 - Šurynka. www.padochov.cz [online]. 2019-07-17 [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 40. ŠIROKÝ, Jiří. Pomníčky zmařených životů. Zrcadlo [online]. [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 41. Detail dokumentu - G0231015. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 42. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-11]. Identifikátor záznamu 136624 : pamětní kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [13]. 
 43. Období mezi roky 1648 - 1848: nejstarší historie: Městys Ostrovačice. ostrovacice.eu [online]. [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 44. Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 45. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-11]. Identifikátor záznamu 132430 : hraniční kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [14]. 
 46. Detail dokumentu - G0228161. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 47. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2022-01-11]. Identifikátor záznamu 143370 : pamětní kámen. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [15]. 
 48. Smírčí kříže. www.smircikrize.cz [online]. [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 
 49. Smírčí kříže | Památky a příroda Karlovarska. www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

Architektura a stavebnictví

V roce 1964 byl zapsán do Seznamu kulturních památek České republiky.

V roce 1978 byl kostel Ministerstvem kultury České republiky prohlášen kulturní památkou České republiky