Wikipedista:Honza.spk/Knihy/Strojírenství

Toto je kniha, uživatelsky vytvořená kolekce článků, která může být uložena, vytištěna či objednána jako výtisk.
Knihy nejsou součástí encyklopedického obsahu.

StrojírenstvíEditovat

Materiál
Austenit
Bainit
Binární diagram železo-uhlík
Chemická reakce
Duktilita
Eutektikum
Eutektoid
Ferit α
Ferit β
Fázový přechod
Hornina
Houževnatost
Karbid železa
Korozivzdorná ocel
Ledeburit
Martenzit
Měď
Ocel
Pevnost (fyzika)
Plast
Plávková ocel
Rozpustnost
Sorbit (ocel)
Stupeň Celsia
Surové železo
Svářková ocel
Tavidlo
Technické železo
Teplo
Teplota
Tlak
Tuhý roztok
Tvrdost
Tvrdost kovů
Tvárná litina
Šedá litina
Železná ruda
Prvky
Bor (prvek)
Chemický prvek
Chrom
Dusík
Fosfor
Grafit
Hliník
Kovy
Litina
Mangan
Molybden
Nikl
Síra
Titan (prvek)
Uhlík
Vanad
Wolfram
Železo
Technologie
Broušení
Břit
Cementování
Deformace
Elektrojiskrové obrábění
Fréza
Frézování
Hoblování
Honování
Kalení
Koroze
Kovový šrot
Kovová tříska
Kování
Kovářství
Kupolní pec
Lapování
Laser
Legování
Lepidlo
Mechanické napětí
Měření
Nerozebíratelný spoj
Obrábění kovů
Odlitek
Odlévání
Ozubené kolo
Pilník
Popouštění
Posun
Pájení
Pásová pila
Ruční obloukové svařování
Soustruh
Soustružení
Soustružnický nůž
Stroj
Superfinišování
Svařování
Svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu
Technologie
Temperace
Tváření
Vrták
Vrtání
Výstružník
Válcování kovů
Zkouška tvrdosti podle Brinella
Zkouška tvrdosti podle Rockwella
Zkouška tvrdosti podle Vickerse
Žíhání
Žíhání (metalurgie)