Wikipedista:Hal2003/Pískoviště

Chava Pressburger (* 21. února 1930 Praha) je izraelská malířka, narozená v Čerskoslovensku, sestra Petra Ginze. Narodila se jako Eva Ginzová do židovské rodiny Oty Ginze a Marie Ginzové. V květnu roku 1944 musela odjet při dovršení 14. let jako míšenec prvního stupně do Terezína, kde se na pár měsíců potkala se svým bratrem. V roce 1948 odjela do Francie za svým snoubencem Jindřichem Pressburským. V následujícím roce oba odjeli do Izraele.