Wikipedista:Glivi/Návrh projektu matematika/Seznam matematických symbolů v unicode

Tato stránka obsahuje užitečný seznam matematických značek a symbolů v unicode, což v textu vypadá lépe než <math></math>.

Operace: ¬ ∧ ∨ + - × * · ÷ ∕

Relace: ≤ ≥ = ≠ ∼ ≁ ≈ ≉ ≏

Množiny: ∅ ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ∩ ∪ ∈ ∉ ∊

Predikátový počet, logika: ∀ ∃ ⇒ ⇔ → ↔ ↦

ALFABETA: Α Β Γ Δ Ε Ϝ/Ϛ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϟ Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϡ

Alfabeta: α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω

Hebrejská abeceda (jen používané): ג ת א

Různé symboly: ∞ ⟨ ⟩ ∫ ∂

Horní indexy: ⁰¹²³ⁿ

Dolní indexy: ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉