'Smrk Ztepilý Smrk Ztepilý je statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borku. Koruna je štíhle jehlancovitá, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech. Kořenový systém je mělký, bez hlavního kořene, lze jej dobře studovat na vyvrácených exemplářích. Dorůstá výšky až 50 m. Jehlice jsou 10-25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu čtyřhranné a na konci zašpičatělé. Květenství jsou šišticovitá. Žluté samčí šištice vyrůstají v paždích jehlic na loňských větévkách, načervenalé samičí vyrůstají na konci letorostů v horních patrech koruny. Původně rostou směrem nahoru, ale ještě před opylením se mění na převislé (na rozdíl od šištic jedle bělokoré). Šišky jsou nerozpadavé, podlouhlé a zejména čerstvě spadlé.

• Informace o rodu

Smrk (Picea) je bohatě zastoupený rod čeledi borovicovité. Patří do něho asi 35 až 40 druhů. V Česku se vyskytuje nebo běžně pěstuje šest druhů.


• Využití

Smrk ztepilý je vysazován v parcích a zahradách jako okrasný strom a v hospodářských lesích jako zdroj dřeva. Často byl vysazován ve formě smrkové monokultury, ale od ní se pro její některé nepraktické vlastnosti (nízká retence vody, náchylnost k polomům, kůrovcovým kalamitám /v teplejších oblastech/ atd.) již začíná ustupovat. --Drton2 5. 5. 2011, 18:39 (UTC)http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://botanika.wendys.cz/foto/O632_3.jpg&imgrefurl=http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php%3F632:3&usg=__GVcOK8wneyCvpjqVncq7QksuPfQ=&h=600&w=800&sz=107&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=9O-hPTBkAEVk8M:&tbnh=156&tbnw=218&ei=h-_CTYD1G8aytAasofGVAQ&prev=/search%3Fq%3Dsmrk%2Bztepily%26hl%3Dcs%26biw%3D1063%26bih%3D834%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=763&vpy=103&dur=743&hovh=194&hovw=259&tx=153&ty=150&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0