...Ég elska þig... *o=


 • ...Ten, kdo hledá_pravdu...musí...pokud je_to jen možno...pochybovat o_všem...(R. Descartes)...
 • ...Život je nejhorší_nemoc...Vyléčit ji může jedině_smrt...(C. D. Grabbe)...
 • ...Smrt je tak asi ten největší_odpočinek...co člověk může_mít...(G. Greene)...
 • ...To...co víme...je omezené...ale co nevíme...je bez_hranic...(P. S. de Laplace)...
 • ...Vidím...že věříš těmto_věcem...protože ti o nich povídám...ale nevíš_proč...Takže i když jim věříš...zůstávají ti stále_skryty...(Dante)...
 • ...Nikdo nemůže_uniknout smrti...avšak zbabělý_únik před ní je horší než sama_smrt...(M. T. Cicero)...
 • ...Nakonec zůstává přece_jen každý sám...takže vlastně hlavní_problém tkví v tom...kdo je ten...s kým má člověk zůstat...zůstane-li sám...(A. Schopenhauer)...
 • ...Dal_bych všechno...co vím...za polovinu toho...co neznám...(R. Descartes)...
 • ...Nevěř nikomu...Nejmíň sám_sobě...(Kniha mrtvého muže)...
 • ...Nešťastný_člověk se může_osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním....(J.-M. Guyau)
 • ...Žijeme pár let...ale mrtvi jsme celé_miliardy...vlastně věčně...Člověk je vlastně věčně_mrtev...(L. Fuks)...
 • ...Nejméně se_bojí smrti ti...jejichž_život má největší_cenu...(I. Kant)...
 • ...Pouze_život...který žijeme pro ostatní...stojí za to...(A. Einstein)...
 • ...Nenávidím se a chci_zemřít...(K. Cobain)...
 • ...Ti...které jsme s láskou uctívali...vlastně ani neumírají...Neusilují už o nic...nic_nekonají..nehovoří k nám...nic po nás nepožadují...A přece...kdykoli si na ně vzpomeneme...cítíme...že nám hledí do duše...že s námi cítí...že nás_chápou...že schvalují nebo neschvalují naše_počínání...(E. Husserl)..
 • ...Tu však jsem náhle_viděl...že mohu pro druhého něco_znamenat...už jenom tím...že tu jsem a že ten druhý je_šťastný...protože jsem u něho...Je to něco...pro co lze žít...(E. M. Remarque)...
 • ...Když ze svého_života vytrhnete někoho...kdo pro vás hodně_znamenal...jste to vy...kdo prohrál...(A. Hass)...
 • ...Kdo je přítel?...Ten...kdo první_přichází...když celý_svět odešel...(O. S. Marden)...
 • ...Přítel je ten...kdo se_spoluraduje z dobra...jehož se_dostane druhému...a kdo spolu s ním cítí_bolest...když má zármutek...ne snad z nějakého_jiného důvodu...ale pouze kvůli němu...(Aristotelés ze Stageiry)...
 • ...Nekráčej přede mnou...možná za tebou nepůjdu...Nekráčej za mnou...možná tě nedokážu_vést...Kráčej vedle mě a buď můj_přítel...(A. Camus)...
 • ...Není tak_těžké za přítele umřít...jako najít takového...aby umírat stálo za to...(M. de Cervantes y Saavedra)...
 • ...Nepotřebuji přítele...který kýve na všechno...co řeknu...Můj_stín kýve přesněji...(Plútarchos)...
 • ...Zůstaň - to je kouzelné_slovo v přítelově_slovníku...(L. M. Alcottová)...
 • ...Smích není špatný_začátek přátelství a je jeho nejlepším_koncem...(O. Wilde)...
 • ...Že neodhalujeme přátelům své_srdce až na dno...není proto...že bychom si_nebyli jisti jimi...nýbrž sebou...(F. de la Rochefoucauld)...
 • ...Celý lidský_život není nic_jiného než cesta ke smrti...(L. A. Seneca)...
 • ...Milujeme ty...kteří nás odmítají...a odmítáme ty...kteří nás milují...(L. A. Seneca)...
 • ...Kdo opustí smutného_přítele...není_hoden...aby se někdy dělil s jeho radostí...(G. V. Catullus)...
 • ...Přítel je člověk...který zná melodii tvého_srdce - který ti ji předzpívá...když ji zapomeneš...(A. Einstein)...
 • ...Hodnotu_přítele poznáme...až když jej ztratíme...(F. Quesnay)...
 • ...Opravdový_přítel je ten...kdo ti nabídne ruku a dotkne_se tvého srdce...(W. von der Vogelweide)...
 • ...Opravdový_přítel vždycky uhodne...kdy ho ten_druhý potřebuje...(J. Renard)...
 • ...Nejlepší_způsob jak začít nový_den je po probuzení myslet na to...zda dnes můžeme_udělat radost alespoň jednomu_člověku...(F. Nietzsche)...
 • ...Nikdo_nedělá větší_chybu než ten...kdo nedělá_nic v domnění...že to málo...co udělat_může...nemá smysl...(E. Burke)...
 • ...Koho milujeme...toho nejsme nikdy pevně_rozhodnuti opustit...i kdyby nám sebevíc ublížil...(S.-G. Colettová)...
 • ...Lépe...než nenávidět a mstít_se...je zapomenout a milovat_znovu...(I. A. Bunin)...
 • ...Život je velké_tajemství...které rozluštíme až v poslední_hodině...(A. Manzoni)...
 • ...Ten...kdo opravdově_miluje...skoro nikdy_nepozná...kdy ho ten_druhý milovat_přestal...(F. de la Rochefoucauld)...
 • ...Celý_život čekáme na výjimečného_člověka místo toho...abychom obyčejné_lidi okolo nás změnili na výjimečné...(H. U. von Balthasar)...
 • ...V životě je možné potkat_se tisíckrát a nenajít...a potkat_se jednou a najít_se navždy...(J. W. von Goethe)...
 • ...Největším_štěstím člověka je...když může_žít pro to...zač by byl ochoten_zemřít...(H. de Balzac)...
 • ...Je těžké vyhnout_se žárlivosti...jestli toho druhého milujeme_více než sebe...(F. von Bodenstedt)...
 • ...Není jediné_lásky...jediného_přátelství...které by prošlo naším_osudem a navěky ho neovlivnilo...(F. Mauriac)...
 • ...Největším_štěstím v životě_člověka je vědomí...že nás někdo miluje proto...jací jsme...nebo spíše přesto...jací jsme...(R. Rolland)...
 • ...Láska je ze všech_vášní nejsilnější...neboť útočí současně na hlavu...srdce i tělo...(Voltaire)...
 • ...Miluji tě a vím...že v životě nebudu_nikoho tak milovat...protože už nikdy_nebudu takový...jako v tuto chvíli...jež mizí...zatímco já o ní mluvím...a kterou nemohu_zadržet ani za cenu svého_života...(E. M. Remarque)...
 • ...Kapka_lásky je víc než vodopád_zlata...(F. von Bodenstedt)...
 • ...Pravá_láska je stav...ve kterém člověk cítí osudovou_potřebu být_neustále s milovanou_bytostí...(K. Čapek)...
 • ...Nenávidíte-li mě...těší mne to stejně...jako byste mě milovali...neboť je to důkaz toho...že nejsem_lhostejný vašemu_srdci...(T. de Banville)...
 • ...Miluje jen ten...co oplátkou nic_nečeká...(A. de Saint-Exupéry)...
 • ...Předstíraná_láska je horší než nenávist...(G. Plinius Secundus)...
 • ...Někoho milovat znamená...jako jediný vidět zázrak pro jiné neviditelný...(F. Mauriac)...
 • ...Milovat neznamená hledět jeden do druhého...ale pohlížet společně jedním_směrem...(A. de Saint-Exupéry)...
 • ...Někoho milovat...znamená především přijmout ho takový...jaký je!...(W. Trobisch)...
 • ...Ač láska přináší naposled jen_bolest...přece všechny_slzy...které si_vyplakal...byly _splaceny již prvním_polibkem...(C. F. Hebbel)...
 • ...Existuje jedna neomylná_známka...podle které můžeme_poznat...kdo je nám opravdu přítelem: je to způsob...jakým se tvůj_přítel staví k nepřátelským či nezdvořilým soudům o tobě...(T. W. Adorno)...
 • ...Přátel si_važ...a kdo se_osvědčili...ty hákem z oceli si_připni k srdci...(W. Shakespeare)...
 • ...Přátelství má větší_cenu než příbuzenstvo...(M. T. Cicero)...
 • ...Někdy si na přátele naříkáme jen_proto...abychom předem ospravedlnili...že je opustíme...(F. de la Rochefoucauld)...
 • ...Při navazování_přátelství pečlivě přihlížejme k tomu...abychom nezačali_milovat člověka...kterého bychom jednou mohli_nenávidět...(M. T. Cicero)...
 • ...Mít_rád je víc...než milovat...(W. Shakespeare)...
 • ...Nic na světě nemá takovou_cenu...abychom se kvůli tomu museli_vzdát toho...co milujeme...(A. Camus)...
 • ...Kdo tě nechce...ten si tě nezaslouží...(C. Goldoni)...
 • ...Ten...kdo nemiluje...nemá_vědět...že je_milován...(Epiktétos z Hierapole)...
 • ...Láska je jako_popel...i když dohoří...může ještě_chvíli hřát ve vzpomínkách...(G. d'Arezza)...
 • ...Nové_známé získáváme rádi proto...že nás ještě_neznají a budou nás obdivovat víc než ti_staří...kteří nás znají příliš...(F. de la Rochefoucauld)...
 • ...Obnovená_přátelství potřebují větší_péči než nepřerušená...(F. de la Rochefoucauld)...
 • ...Rozumný_člověk nemiluje proto...že je to pro něho výhodné...ale proto...že v lásce_samé nalézá štěstí...(B. Pascal)...
 • ...Kdo skutečně_miloval a je_zklamaný...je ochoten raději_nežít...než nenávidět...(A.-M. Barthélemy)...
 • ...Láska se polibky měří...a kdo přeje...dává a věří...(J. Jesenský)...
 • ...Kdo není_milován...je sám i uprostřed davu...(G. Sandová)...
 • ...Žádná_bolest se_nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době_neštěstí...(Dante)...
 • ...Málo_miluje ten...kdo ještě slovy musí_vyjádřit...jak velice_miluje...(Dante)...
 • ...Zřeknu_se raději života...logiky...světa...všeho...jen ne_lásky...(R. Rolland)...
 • ...Rozchod bez nenávisti je pokračování_lásky v jiné_formě...(J. Paul)...
 • ...Pohled na to...co je v přírodě a umění krásné...vzbudí vzpomínky na ty...které milujeme...(Stendhal)...
 • ...Pro lásku není důležité...aby se k sobě lidé hodili...ale aby spolu byli_šťastni...(B. Bardot)...
 • ...Jen milovat je málo...Člověk musí_milovat svého_bližního více než sebe...Teprve pak se_cítí být božsky_milován...(Buddha)...
 • ...Velkou_známkou lásky je podrobit_se vůli_toho...koho milujeme...(Molière)...
 • ...Čím_víc miluješ...tím více jsi tím_druhým...(J. Novotná)...
 • ...Trpět pro milovaného_člověka je v lidském_řádu určitou_formou štěstí...(F. Coppée)...
 • ...Člověk_samotný je_smrtelný...Ve dvou je_nesmrtelný...(F. de Xaviero)...
 • ...Nikdo neumírá příliš_brzy...protože neměl_žít déle...než žil...(L. A. Seneca)...
 • ...Teprve až smrt zarámuje_život...portrét je doopravdy_zavěšen na zdi...(W. James)...
 • ...Smrt není_strašná...Strašnou jí dělají jen strašné_představy...(Epiktétos z Hierapole)...
 • ...Hřbitovy jsou plné_lidí...kteří si_mysleli...že jsou_nenahraditelní...(Kniha mrtvého muže)...
 • ...Na řeči mě fascinuje to množství_výraz pro věci...které neexistují...Třeba : pravda...svoboda...spravedlnost...(Kniha mrtvého muže)...
 • ...Jen doufám...že všechny ty_řeči o posmrtném_životě nejsou_pravda...Projít tím_vším znovu - to bych už nevydržel...(Kniha mrtvého muže)...
 • ...Sebevražda je jediná přiměřená_sebeobrana před životem...(Kniha mrtvého muže)...
 • ...Smrt je odpoutáním od všech_bolestí a hranicí...kterou naše_utrpení již nepřekročí...Smrt nás ukládá do toho_klidu...kde jsme_spočívali před svým_narozením...(L. A. Seneca)...
 • ...Za jednu_minutu člověk pozná...zda se mu někdo líbí...za hodinu pozná...zda by jej dokázal mít_rád či milovat...za jeden_den zjistí...jestli by s tou_osobou dokázal_strávit celý_život...ale poté trvá celý_život než na tu_osobu zapomene...(H. de Balzac)...
 • ...Mysl je jediným_stavem...který člověk zná ve všem co existuje...Nemůžeme_znát nic_jiného než mysl...(B. Spinoza)...
 • ...Víme...že myšlenka je jedinou_skutečností v tomto_světě...Neexistuje nic_jiného než to...co si_představujeme...(A. France)...
 • ...Mírou všech_věcí je člověk - jsoucích...že jsou...a nejsoucích...že nejsou...(Prótagorás z Abdér)...
 • ...Láska v člověku začíná...ale nikdy v něm nekončí...(E. M. Remarque)...
 • ...Nejvíce lásku obvykle_potřebujeme ve chvíli...kdy nás nikdo mít rád ani nemůže...(R. Fulghum)...
 • ...Miluji...můj ubohý_příteli - a svět má náhle_smysl...život má náhle_smysl...i smrt bude_míti smysl...(F. X. Šalda)...
 • ...Polibek je krásný_vynález přírody...jak zastavit řeč...když už jsou slova zbytečná...(I. Bergmanová)...
 • ...Zamilovaní zavírají při líbání oči...protože chtějí_vidět srdcem...(D. Du Maurierová)...
 • ...Kdo nemá peněz...je chudý...kdo nemá přátel...je chudší...ale kdo nemá srdce...je nejchudší na světě...(F. M. Dostojevskij)...
 • ...Jen málo_věcí je tak_mocných jako omluva za naše_slova a činy...(T. Jacobs-Stewartová)...
 • ...Nejvíce dáš tomu...komu dáš naději...(O. F. Babler)...
 • ...Na druhých milujeme své_naděje...(F. Nietzsche)...
 • ...Pravé_přátelství nerozloučí ani naděje...ani strach...ani starost o vlastní_prospěch...Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství...(L. A. Seneca)...
 • ...Kdo ti povídá o chybách_druhých...bude i druhým povídat o chybách_tvých...(T. Mann)...
 • ...Kdo ví jakou_cenu má láska?...Jenom ten...kdo miluje...a ten...koho nikdo nemiluje....(T. Mann)...
 • ...Ke zrození_lásky stačí docela malá_naděje...Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě...(Stendhal)...
 • ...Nic_nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek...neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké_naděje...(Xenofón)...
 • ...Milovat znamená_pochopit...že druhý milovat nemusí...(?)...
 • ...Každý jsme anděl s jendním_křídlem...Abychom mohli_vzlétnout...musíme_se obejmout...(L. De Crescenzo)...
 • ...Milovat znamená jednat_tak...aby ten _druhý pochopil...že je krásný a jedinečný...(J. Vainer)...
 • ...Nikdo nemá větší_lásku než ten...kdo za své_přátele položí svůj_život...(Sv. Jan Evangelista)...
 • ...Opravdová_láska myslí na daný_okamžik a na věčnost...ale nikdy na délku_trvání...(F. Nietzsche)...
 • ...Správně vidíme jen_srdcem...Co je_důležité je očím neviditelné...(A. de Saint-Exupéry)...
 • ...Až teprve naše společná_láska mi ukázala co je v životě důležité...Teď vím...že štěstí je jen_poloviční...když se o něj nemáš s kým dělit...a že smutek je dvojnásobný...když ti z něj nemá kdo pomoci...S tebou jsem_poznal...co to znamená opravdu_milovat a jaké to je...když je moje_láska opětována...(W. Shakespeare)...
 • ...To...co utvrzuje lásku_milenců...je neustálé_nebezpečí jejich vzájemného_rozchodu...(H. Ch. Andersen)...
 • ...Vědomí...že milujeme a jsme_milováni...zmírňuje těžké_chvíle loučení...Poslední_sbohem dokonce ztrácí všechnu_hořkost...když je v něm ještě slyšet ozvěnu_lásky...(J. Addison)...
 • ...Květy_lásky nevadnou...Některé můžete položit čerstvé ještě na její_hrob...(S. J. Lec)...
 • ...Proč ti...kteří se_opozdili...vyhlížejí_vesele...a ti...co čekali...jsou_smutní?...(R. G. De La Serna)...
 • ...Lépe je být_smutný s láskou...než být_veselý bez ní...(J. W. von Goethe)...
 • ...Rány...které si člověk způsobí_sám se_léčí těžko...(W. Shakespeare)...
 • ...Život je dlouhá_řada po sobě jdoucích nenapravitelných_chyb...(Kniha mrtvého muže)...
 • ...Kamarád je někdo...komu se můžete_svěřit se svými_problémy...Přítel je někdo...komu se můžete_svěřit se všemi svými_problémy...Smrt je něco...co vaše_problémy vyřeší...(?)
 • ...Je mnoho_míst kde můžete_potkat spoustu_lidí...ale pouze na jednom se jednou setkáme úplně_všichni...
 • ...Rozprostřel_jsem své_sny pod tvé_nohy...našlapuj_lehce..protože šlapeš po mých_snech...(S. Butler)...
 • ...Milovat znamená nemuset nikdy_prosit za odpuštění...(?)
 • ...Nestačí_se jen_zamilovat do někoho nebo do něčeho...ale je třeba být o své_lásce i hluboce_přesvědčen...(T. Carlyle)...
 • ...Abychom lidi získali...musíme v nich vzbudit_víru...že je_milujeme...a nejlepší_cesta k tomu je milovat je opravdu...(J. Bentham)...
 • ...Láska spočívá v tom...že se nám líbí právě_ten...kdo je pro ostatní nezajímavý...(É. B. de Condillac)...
 • ...Bolest nad ztrátou druhého_člověka je snesitelnější...když člověk ví...že sám už dlouho nebude_žít...(E. M. Remarque)...
 • ...Dobrodiním_lásky není jen to...že nám dává víru v druhého...ale také to...že nám vrací víru v sebe...(R. Rolland)...
 • ...Jedinou_láskou...která přetrvává...je láska...jež se_smířila se vším...S každým_zklamáním...s každým_nezdarem...s každou_ztrátou...která se_smířila i se smutnou_skutečností...že nakonec žádná_touha není tak_velká...jako touha nebýt_sám...(R. Rolland)...
 • ...To...co považujeme za pravdu...je výsledkem toho...jak vnímáme svět našimi pěti_smysly...Smiřme_se s faktem...že každý se v daný_moment chová tak...jak nejlépe_umí...(K. A. Nordström)...
 • ...Ztratit_lásku je strašné...Lže...kdo říká...že smrt je horší...(C. Cullen)...
 • ...Milovat znamená být_rozpolcen...nemilovat - ztratit smysl_života...(C. Fry)...
 • ...Ztrácet lásku je_krutější než ji ztratit...a ztrácet_život je_krutější než ztratit ho...(J. Wolker)...
 • ...Spatřit svět v zrnku_písku a nebe v divoké_květině...Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné_hodině...(W. Blake)...
 • ...Nejsme_utkáni jenom z příběhů...Ale bez příběhů nejsme...anebo jsme jen_málo...(J.-C. Carrière)...
 • ...Člověk přichází na svět se zaťatými_pěstmi...jako_by pravil:...„Celý_svět je můj...“...Odchází z něho s nataženými_dlaněmi...jako_by říkal:...„Podívej_se...nic si s sebou neberu...“...(kniha Talmud)...
 • ...Nečiň druhému...co nechceš...aby ti druzí činili...(M. de Sade)
 • ...Veliká_láska...láska bez výhrad...láska celého_člověka k celému_člověku...nemůže_pominout léty ani smrtí...(T. G. Masaryk)...
 • ...Smrt není_zlá...zlá je pouze cesta k ní...(V. Frances)...
 • ...Smrt je pro každého nový_život...který je určitě_lepší než ten_předešlý...proto přichází za každým z nás...(?)...
 • ...Proč bychom měli_milovat...když sami nejsme_milováni?!...Proč by nám mělo na někom záležet...když mu nezáleží na nás?...(?)...
 • ...Žárlivost je zvláštní_způsob strachu_srdce...Bojí_se něčeho...co není...ale co může_být...bojí_se zklamání a odloučení...bojí_se myšlenky...že tě ztratí....(?)...
 • ...Určití_lidé nejsou_hodni velkých_utrpení...(O. Spengler)...
 • ...Jsou lidé...kteří potřebují_trpět...Radost není nikdy dost_silná...a oni potřebují_bolest...(R. W. Emerson)...
 • ...Existují věci...které člověk spatřuje pouze_očima...které slzely...(W. Mühs)...
 • ...Jen ten zvítězí v lásce k ženě...kdo se nedá_odradit projevy její_nelásky...(Don J. R. de Alarcón y Mendoza)...
 • ...Kolikrát se opravdu_zamiluješ...tolikrát se úplně_změníš!...(Don J. R. de Alarcón y Mendoza)...
 • ...Nemilujeme_se proto...že bychom bez sebe nemohli_žít...ale že jeden druhého potřebujeme...(A. S. Garborg)...
 • ...Hledej srdcem a nejen najdete...ale budete i nalezeni!...(A. S. Garborg)...
 • ...Slova_lásky bývají vždy stejná...jen s tím_rozdílem...že mívají příchuť těch_úst...která je pronášejí...(A. S. Garborg)...
 • ...Říkáš: miluji déšť...když však prší...jdeš se_schovat...abys nezmokl...Říkáš: miluji slunce...když však svítí...jdeš se_schovat do stínu...Mám_strach...že mi jednoho_dne řekneš: miluji tě...(J. Lennon)...
 • ...Abychom žili...musíme_zemřít...(J. M. de Balaguer)...
 • ...Je lepší zemřít pro něco...než žít pro nic...(C. Woolrich)...
 • ...Úplné_osvobození od stresu znamená_smrt...(H. H. B. Selye)...
 • ...Žádné_štěstí z lásky není_rovnocenné bolesti nad její_ztrátou...(P. Valéry)...
 • ...V okamžiku_lásky trvá vše navěky a nic_víc neexistuje...(P. Éluard)...
 • ...V podstatě_lásky je skryta jedna_věta...která je všude...kde dojde k lásce...opakována:...Jsem zde pro tebe...(L. Boros)...
 • ...Když někoho miluješ...dej mu volnost...když se ti vrátí...je tvůj...když ne...nikdy tvůj nebyl...(?)...
 • ...Važte_si toho...co máte...protože je pozdě vážit_si toho...co jste_měli...(?)...
 • ...Světu jsi možná jen jednou_osobou...ale jedné_osobě můžeš_být celým_světem...(?)...
 • ...Jen proto...že tě někdo nemiluje tak...jak bys ty chtěl...neznamená...že tě nemiluje...jak nejvíc umí...(?)...
 • ...Kdyby tisíckrát mi řekli...že mě nemiluješ...že pro tebe neznamenám_nic...přesto nebudu_věřit...přesto budu svou_lásku střežit...přesto položím květiny na tvůj_práh...přesto tě budu_mít stále_rád...(?)...
 • ...Až ti jednou bude_smutno a nebude nikoho...kdo by tě rozesmál...vzpomeň si na tvář a na toho...kdo tě miloval...(?)...
 • ...Každý musíme jít svou_cestou...Ty jdi...jdi a buď_šťastná...Já zůstávám...(?)...
 • ...Tak ty chceš_umřít?...A co já...lásko...a co já?...Mám_trčet na tomhle_světě...který bez tebe je zpustlejší než chlív?...(W. Shakespeare)...
 • ...Vdaka tebe teraz v sebe objavujem ozvenu toho dávneho_človeka...akým som_bol a ktorého som svojími_mladickymi zradami sám pošpinil...(L. Cernuda)...
 • ...Miluji život...protože mi dal tebe...Miluji tebe...protože ty jsi můj_život...(J. Lennon)...
 • ...Věrně_miluj toho...kdo miluje tebe...nikdy_nezklam toho...kdo nezklame tebe...(?)...
 • ...Láska neodpouští nic...anebo všechno...(H. de Balzac)...
 • ...Milovat je_snadné...To nesnadné na lásce je jen to...aby nás na oplátku někdo miloval...(V. van Gogh)...
 • ‎...Milovat někoho...znamená_pochopit i to...že vás nemiluje...(R. Rolland)...
 • ...Nejopojnější jsou ty_sny...sněné s otevřenýma_očima...(P. Corneille)...
 • ...Ten_pejsek vpředu najednou_oslepl a ten_druhý mu nabídl...že jej odstrká domu...(N. Coward)...
 • ‎...Love is...above all_else...the gift of oneself...(J. Anouilh)...
 • ...To_love and be_loved is to_feel the sun from both_sides...(D. Viscott)...
 • ‎...Hiding in my_room...safe within my_womb...

...I touch no_one and no_one touches me...
...I am a rock...
...I am an island...
...And a rock feels no_pain;
...And an island never_cries...
...(P. Simon)...

 • ...The saddest_thing in the world...is_loving someone who used to love you...
 • ...There is a time for departure even when there's no_certain place to go...(T. Williams)...
 • ...Love never_dies a natural_death...It dies because we don't_know how to replenish its_source...It dies of blindness and errors and betrayals...It dies of illness and wounds; it dies of weariness...of withering...of tarnishing...(A. Nin)...
 • ‎...To be no_part of anybody is to be_nothing...(J. Donne)...
 • ...Ne_všichni...kteří bloudí...jsou_ztraceni...(J. R. R. Tolkien)...
 • ...Žít...to je nejvzácnější_věc na světě...neboť většina_lidí jenom_existuje...(O. Wilde)...
 • ...Nepleť si lásku s vlastnickým_poblouzněním; z něho pochází to nejhorší_trápení...Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení_nepochází...Trápení plyne z touhy_vlastnit...a ta je opakem_lásky...(A. de Saint-Exupéry)...
 • ...Činit jiné šťastnými je snazší než sebe_samého...(F. Vymazal)...
 • ...Znám všechno...jen ne_sebe...(F. Villon)...
 • ...V okamžiku největšího_štěstí je_žádoucí zemřít...(L. A. Seneca)...
 • ...Láska má svoje_iluze a každá iluze má svůj_zítřek...Proto se už tolik_milenců rozešlo...protože věřili...že jsou_spojení navždy...Skutečnou_zkouškou je bolest a štěstí...Když dvě_bytosti přestáli tuto dvojitou_zkoušku života...odhalili svoje_chyby a svoje_přednosti...mohou_si být_jisti...že až do skonání_života...budou_se držet za ruce...(H. de Balzac)...
 • ...Vždy...když neodpouštíme z lásky...ale jen z dobré_vůle...toho po času litujeme...(W. Blake)...
 • ...Nejoddanější_přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou...když jim budete pořád ubližovat...(T. Bernard)...
 • ...A keď sa pozriem_späť...môžem_povedať: Bol som_šťastný...A to len preto...že si ma milovala...
 • ...Pokusy a druhé_šance nie_sú na zahodenie...pokial viete...že človek...ktorému odpúšťate...vám stojí za to...
 • ...Nauč_se slzami v očích smát...nauč_se pohladit se zavřenou_dlaní...nauč_se rozdat_všechno a nemít_nic...pak poznáš...že stojí za to žít...
 • ...Niekedy je_potrebné vzdať_sa ľudí...na ktorých nám záleží...aby mohli_prísť do nášho_života ľudia...ktorým bude konečne záležať na nás...
 • ‎...Člověk začne_chápat život...teprve když začne_myslet na smrt...(J. Hubač)...
 • ...Žena se_zamiluje do muže spíše ze žárlivosti na jinou_ženu než z obdivu k němu...(F. Dürrenmatt)...
 • ...You can_take the entire_universe and put it inside a very_tiny hit...and drop it...(Shpongle)...
 • ...Maybe this_world is another planet's_hell...(A. Huxley)...
 • ...Nemáme tolik představivosti...abychom mohli_pochopit nebo alespoň jen tušit...o co všechno přicházíme...(J. Toomer)... • To, že strávím roční dovolenou na Neptunu je mnohem pravděpodobnější, než že Tě přestanu milovat! Věř tomu... (P. Vácha)
 • Existuje člověk, kterého miluji nade vše, se kterým jsem úplně nejšťastnější a kterého potřebuji! Existuje člověk, pro kterého bych udělal cokoli, kterého nechci nikdy ztratit! Existuje člověk, se kterým chci strávit zbytek svého života, cítit jeho přítomnost a jeho dotyky! Ale neexistuje nikdo, kdo by to samé mohl říci i o mně! (P. Vácha)
 • Život je jen čekání na smrt. A proč zrovna já jsem člověk, kterého nebaví čekat? (P. Vácha)


...Where can you find me... [:Editovat

BandzoneEditovat

 • Artist
- P.V
- Nächtlich Prozess
- Paay
- Schranzdata
- Artcorist
 • Fan
- Dominator.00

Black Metal fórumEditovat

- Dominator.00

ČSFDEditovat

- P.V

DatabázeKnihEditovat

- Dominator.00

DeliciousEditovat

- Dominator.00

DeskyEditovat

- Dominator.00

DiscogsEditovat

 • Artist
- P.V
- Nächtlich Prozess
- Dominator.00
- Artcorist
- Paay
- Schranzdata
 • User
- Dominator.00
- P.V-aka-Dominator.00
- Norr
- KBSR

EyeMagsEditovat

- Dominator.00

FacebookEditovat

- Paay Entheogen Vondurmanneskja

Full Tilt PokerEditovat

- PV-Core

ICQEditovat

- Dominator.00

Lidé.czEditovat

- Dominator.00

MyFaceEditovat

- Entheogen

OperaEditovat

- Paay

Osobnosti.czEditovat

 • Fan
- Dominator.00

Rate Your MusicEditovat

 • Artist
- P.V
 • User
- Dominator_00

StreamEditovat

- Dominator.00

TwitterEditovat

- Dominator_00

WareznetEditovat

- Dominator.00

Xicht.czEditovat

- Dominator.00

Yahoo!Editovat

- P.V