SpratekEdit

Synonyma: fracek

Slovo "spratek" má základ v praslovanském slově "jъz-portъkъ", tedy mládě "vyřezané, vypárané" z matčina těla. Původně se označení "spratek" užívalo pro předčasně narozené zvíře, později se tak říkalo kůži z těchto předčasně narozených, mladých či malých zvířat. ("Kůže z nejlepšího vola nemá dražší býti nad půl druhé kopy, jehněčí kůže nebo spratek nejdráže za 6 gr. míš." Win.) Spratek je slovo staročeské a původně vůbec nemělo hanlivý význam, jako má dnes. Souvisí těsně se slovesem párati a říkalo se tak předčasně narozenému mláděti - tedy mláděti určitým způsobem vypáranému z matčina těla. Později se tak začalo říkat kůži z nedonošeného zvířete, zvláště z telete nebo jehněte. Myslivci říkají spratek surové kožce drobných savců a ptáků. Můžeme se pak setkat se spojením spratkový kožíšek. Dnes se výraz užívá jako nadávka, hrubé označení malého tvora, nejčastěji dítěte nebo člověka malé postavy: nevychovaný spratek, koukej zmizet, spratku.

Je spratek a fracek to samé?: Dnešní význam - Slovník současné češtiny - spratek = problémové, zlobivé dítě.

fracek = hanlivě dítě nebo dospívající, obvykle zdůrazňuje drzost, též frocek. Z německého Fratz - uličník, spratek; původně z italského frasca - ratolest , věchet jako označení výčepu. Slova jsou podobná, obě hanlivého významu. Liší se původem.