Ing. Daniel Mattas, CSc. - stařík nad hrobem (*1950). Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor Vodní stavby a vodní hospodářství. Od roku 1973 až do penze (s roční přestávkou) Výzkumný ústav vodohospodářský (již delší dobu opět s přídomkem T.G.Masaryka) jako výzkumný pracovník v odboru hydrotechniky - modelový výzkum objektů vodních staveb, měření na vodních dílech i vodních tocích, spolupráce s ichtyologem, chemiky a čistotáři při měřeních, pár let jako manažer jakosti České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, ... K tomu několik let za katedrou jako odborný asistent na katedře hydrauliky a hydrologie Stavební fakulty ČVUT v Praze (1999 - 2011), souběžně (až na ten 1 rok) s tím stále VÚV na částečný úvazek.

Specializace - stavební (vodohospodářská) hydraulika, hydrotechnický výzkum na fyzikálních modelech, hydrometrie.

Autor či spoluautor 3 knižních publikací, 40 publikací v odborných periodikách a na odborných konferencích, 87 výzkumných zpráv a posudků, oponentské a lektorské posudky již raději ani neregistruji a tudíž ani nepočítám.

Zájmy - práce se dřevem i s kovem, hudba (zvláště trampská píseň, americká lidová píseň, dřevní jazz 20.-30. let, akusticky hrané blues z dob, kdy černoch ještě dávno nebyl Afroameričanem - ca do 40. let, country and western, nejlépe z doby kdy ještě nikdo nevěděl co tato slova znamenají, skousnu ale i 50.-60. léta), četba, dobré jídlo, dobré pitivo.

K Wiki mne dokopali mladší kolegové slovy "Stejně máš na penzi prd na práci, tak tam s tím něco udělej". A když jsem začal nahlížet jednotlivá hesla z oborů o nichž něco málo vím, hořce jsem plakal, neb úroveň zoufalá, kdyby jen chyby, ale i úplné nesmysly. Takže pokud bude zdraví (najmě duševní) sloužit, mám zde sakra co dělat.

Vytvořená či editovaná heslaEditovat

Kategorie hydraulikaEditovat

Boussinesqovo číslo, Coriolisovo číslo, Froudeho číslo, Hydraulická drsnost, Hydraulický odpor, Hydraulický poloměr, Splaveniny, Chézyho rovnice, Chézyho rychlostní součinitel, Konsumpční křivka (hydrologie), Manningova rovnice, Měrná energie profilu, Měření průtoku kapalin, Omočený obvod, Plnění a prázdnění nádrže, Průtočná plocha, Přeliv (hydraulika), Rozdělení rychlosti, Rychlost proudění, Součinitel drsnosti, Součinitel ztráty třením, Věta o hybnosti proudu kapaliny, Vývařiště, Vodní skok, Výtok otvorem, Ztráta energie

Kategorie HydrologieEditovat

Konsumpční křivka (hydrologie), Hydrometrická vrtule, Splaveniny, Spláví, Měření průtoku kapalin, Metoda rychlost - plocha (koryta), Vodní stav, Vodočet

Kategorie hydrometrieEditovat

Konsumpční křivka (hydrologie), Hydrometrická vrtule, Měření průtoku kapalin, Metoda rychlost - plocha (koryta), Vodní stav, Vodočet

NezařazenáEditovat