Wikipedista:Beren/nd

Dobrý den,

byl jsem upozorněn na zprávu od Kat Walsh ( http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2007-February/027547.html ), která mě svou radikálností překvapila a donutila reagovat. Sám vítám zákaz licencí typu wikipedia-only a noncommercial, které svou přítomností omezují uživatele, který by chtěl jen beze změny kopírovat a dále šířit článek ve Wikipedii včetně obrázků. Docela mě ale překvapilo povolení fair use všem a naopak zakázání nonderivative obrázků. V oblasti zpřístupňování obsahu co nejširším vrstvám čtenářů je to místo pokroku spíše krok zpět.

Proč je ND svobodnější nez FUEditovat

Fair use je sice v rozporu se svobodnou kulturou a dostupností, nicméně chápu užitečnost obsahu, ktery lze jen obtížně nahradit jiným, a nutnost nějakého kompromisu. Pokud bychom chtěli jen svobodny obsah, museli bychom se fair use vzdát. Reálně omezuje možnosti distribuce obsahu - nelze jej použít v jiných nez anglosaských jurisdikcích. Kvůli němu není možné užít anglickou Wikipedii tak, jak je, vydat ji třeba v České republice.

Nonderivative (jako licence Commons) oproti tomu ničemu z toho nebrání. Stačí nezasahovat do obrázků, u nichž je to zakázáno. Technickým změnám nutným k distribuci nezabraňuje. Změnám velikosti nebrání, změnou velikosti nevzniká odvozené dílo. Uživatel, který nechce nic měnit, není nijak omezen, může Wikipedii s těmito obrázky distribuovat (verbatim copy) a zveřejňovat po libosti. Uživatel, který chce změnit nonderivative obrázky, může stejnou cestou tyto obrázky vyřadit. Tedy také není omezen. Nonderivative obrázky na rozdíl od fair use neomezují uživatele v jiných zákonných systémech, jsou tedy celkově mnohem svobodnější než fair use.

Někteří tvrdí, že nonderivative jsou v rozporu s GFDL. Pokud by byly, pak byly v rozporu i citace, které rovněž nelze upravovat, stejně tak i některé zákonné licence, které také nedovolují úpravy obrázků. Rovněž loga, která je možno používat jako fair use, není možno libovolně upravovat.

Proč ND potřebujemeEditovat

Existuje spousta cenného obrázkového obsahu, který není k dispozici pod volnými licencemi. Anglická Wikipedie k jeho získání využívá principu fair use. Wikipedie, které tento princip využít nemohou, dosud mohly zkoušet získat souhlas držitele práv s jejich volným šířením pro všechny v rámci encyklopedického článku. Prakticky vždy je s takovým souhlasem spojen i zákaz nebo omezení tvorby odvozených děl (formulován třeba jako zákaz deformací apod.) a další podmínky (např. nematoucí užití jen v rámci encyklopedického článku o daném tématu). Mezi taková díla patří loga, obaly CD a podobně. Se zákazem ND a všech dalších licencí mimo commons bychom přišli o jakoukoliv reálnou možnost podobný materiál získat a vydat v České republice spolu s českou Wikipedií.

Proč je pro nás řešení povolením FU nežádoucíEditovat

Na české Wikipedii jsme se postupně zbavovali nevhodných licencí, i když to byl docela boj. K začátku letošního roku jsme smazali poslední obrázky fair use a chystali se na další licence, které omezují nebo mohou reálně omezovat odběratele našeho obsahu: NC a Wikipedia-only. Uvažovali jsme o licencích, které budou schopny smazaný obsah alespoň částečně nahradit. Jak jsem výše uvedl, podobné licence obsahují obvykle klauzuli bránící tvorbě odvozených děl, aby povolení šíření nemohlo reálně ublížit obchodním cílům držitele práv.

Ovšem co jsem se právě dověděl od Nadace? Naše zakázané FU mají být povoleny a licence, které jsou mnohem svobodnější, zakázány. Takže si můžeme vybrat:

  1. buď se navždy vzdáme podobného obsahu (log, obalů knih, CD a dalších věcí, které enwiki obvykle má pod fair use), což ale našim přispěvatelům nebudeme schopni vysvětlit - já sám logiku kroku Nadace, kterým nás k uvedenému nutí, nechápu
  2. nebo zpátky zavedeme FU a rezignujeme na budoucí vydání naší Wikipedie. To je ale strašný krok zpět a prohra.
  3. nebo budeme požadovat FU a zároveň ND-like licence, což ale opět přináší úskalí. Nikdo z nás není dost zkušený, aby uměl reálně posuzovat FU, nemáme praxi v anglosaském právu, neznáme tamní rozhodnutí soudu, není to náš systém, nemáme na to odborníky. U vyžadování ND-licencí se zase bude těžko vysvětlovat, že na to máme mandát, když podobné licence Nadace zakázala.

Cíl projektuEditovat

Zamysleme se nad cíli projektu Wikipedia. Jaké jsou?

  1. Vytvořit co nejkvalitnější encyklopedii.
  2. Vytvořený obsah musí být co nejdostupnější, a to kterémukoliv člověku na světě.

Nástrojem pro dostupnost jsou prostředky svobodné kultury, jako jsou svobodné licence, zejména GFDL. Ale je potřeba si uvědomit, že ač významným, stále jsou pouze nástrojem, nikoliv cílem. Je v pořádku podporovat svobodnou kulturu, ale ne v okamžiku, kdy je tato podpora v rozporu s cíli.

Na paušální zákaz všech nesvobodných licencí by šlo namítnout, že Nadace zapomněla na původní cíle a učinila z původního nástroje dogma. Říct to však nelze, neboť je zde pragmatické rozhodnutí Nadace zachovat povolení fair use, které koncept svobodného obsahu výrazně narušuje. Dá se tedy říct, že u anglické verze Wikipedie Nadace zvolila kompromis, odrážející cíle projektu vzhledem k cílové skupině anglické Wikipedie. Ale co jinojazyčné projekty? Na ty Nadace nemyslí, pro ně žádný kompromis a světýlko na konci tunelu nepřipravila. A to je chyba.

NávrhEditovat

Navrhuji změnit navrhované rozhodnutí v následujícím smyslu:

  • povolit ND, nicméně nedoporučit ho podobně jako FU.
  • povolit další budoucí nesvobodné licence, pokud jejich použití neomezuje jakékoliv šíření nezměněného obsahu Wikipedie jako celku nebo šíření článku jako celku. Všechny podobné licence by nejprve měly být prodiskutovány na metě.


Beren