Ve výčtu Vančurových dramat chybí také Alchymista (StD,1932,režie J.Honzl). Vančura se podílel na scénáři i režii filmu Láska a lidé (1937) z automobilistického prostředí.Vančurův vztah k čs.filmu zpracoval Luboš Bartošek:Desátá múza Vladislava Vančury,Praha 1973.