Otevřít hlavní menu
Paraořechy jsou prostě nahoře

efekt paraořechu označuje jev, při kterém největší částice zůstávají na povrchu materiálu s různě velkými objekty?

…ve Francii jezdila pneumatická tramvaj?

…jeden poddruh komára pisklavého se vyvinul v prostorech Londýnského metra?

…ležatou osmičku jako symbol pro nekonečno zavedl anglický matematik John Wallis?