Wikipedie:Wikiexpedice/Jak Wikiexpedice vypadá?

česky | English


Wikiexpedice bývá několikadenní. Často je zvoleno jedno místo pro ubytování a fotografové jezdí všude po okolí. Účastníci se na místo dopraví po vlastní ose, nebo se domluví s někým kdo je vezme autem. K ubytování využíváme penziony a hotely, někdy s možností snídaně. Fotí se celý den. Každý večer při večeři, nebo ráno při snídani se vytvoří pracovní skupiny (týmy). Pracovní skupina má k dispozici auto a je jí přidělen určitý sektor na focení. Fotí se vždy jeden druh objektu, nejčastěji sídla, respektive vesnice (občas je někdo na půl dne ponechán k nafocení nějakého města (památek)). Mohou existovat i skupiny pro focení jiných objektů, jako jsou chráněná území či železniční infrastruktura. Rozdělení do týmů je dobrovolné. Každý tým má svého řidiče, navigátora a vedoucího týmu. Někdy to zastává jeden člověk, jindy si to členové týmu rozdělí. Tým pak fotí v přiděleném sektoru. Fotí se většinou samostatně, tzn. řidič vysadí fotografa v jedné vesnici a domluví se s ním, kde ho vyzvedne. Poté se zase sejdou a řidič, který také fotí, popoveze fotografy zase někam jinam. Někdy se fotí ve dvojicích, to závisí zejména na vedoucím týmu/navigátorovi a na velikosti vesnic (malé fotí jeden člověk, větší více lidí). Oběd je v terénu dle domluvy. Ukončení akce dle domluvy v týmu. Večer je večeře a další program dle domluvy (noční focení, grilování, hospoda).