Wikipedie:WikiProjekt Sport/Formulování cílů

WikiProjekt Sport si klade za cíl především:

  1. Zlepšení článků o sportech: Vytvářet a zkvalitňovat články o všech sportovních odvětvích a nejvýznamějších sportovních disciplínách, primárně o sportech olympijských nebo sportech uznaných Mezinárodním olympijským výborem.
  2. Zlepšení článků o sportovcích: Vytvářet a zvalitňovat články o významných českých a světových sportovcích současnosti i minulosti.
  3. Články o olympijských hrách: Vytvářet a zkvalitňovat články o proběhlých i nadcházejících letních i zimních olympijských hrách zároveň tak, aby mohly sloužit jako vzorové články o sportovních soutěžích.
  4. Encyklopedičnost Sportovních aktualit: Optimalizovat systém aktualizace Sportovních aktualit a Očekávaných událostí a využívat ho k rozšiřování encyklopedického obsahu.
  5. Encyklopedičnost portálu Sport: Přestavět hlavní stránku portálu Sport tak, aby se na ní vyrovnal poměr zpravodajského a encyklopedického obsahu.
  6. Pravidla pro sportovní články: Formulovat speciální upřesnění obecných doporučení Wikipedie, týkajících se významnosti, ověřitelnosti a vzhledu a stylu článků, aby byla kvalita článků o sportu na Wikipedii co nejvyšší.

Tyto cíle budou převzaty v okamžiku odstartování projektu do seznamu úkolů projektu a získají své garanty, kteří se postarají o jejich rozpracování a nalezení nejlepšího systému k jejich naplňování.

  • Něco tu chybí, nebo přebývá? Komentujte v diskusi.